RESPECTUL: O valoare indispensabilă unei societăţi dezvoltate

Caracterul chinezesc pentru „Respect”.
Caracterul chinezesc pentru „Respect”. (Epoch Times)

Respectul, o valoare umană şi o calitate pozitivă, este echivalent cu a avea veneraţie, stimă şi apreciere pentru o persoană sau un lucru.

Cuvântul provine din latinescul respectus, care se traduce „atenţie”, „consideraţie” şi iniţial însemna „priviţi din nou”, prin urmare, ceva care merită o a doua privire este ceva demn de respect.

Respectul este una dintre cele mai importante valori morale ale fiinţei umane, deoarece este fundamental pentru o interacţiune socială armonioasă. El trebuie să fie reciproc şi să se nască dintr-un sentiment de reciprocitate. Una dintre cele mai importante premise cu privire la respect este că, pentru a fi respectat, este necesar să ştim sau să învăţăm să respectăm, să îl înţelegem pe celălalt, să îi preţuim interesele şi nevoile.

Respectul trebuie învăţat şi el. Nu înseamnă să fii de acord în toate domeniile cu o altă persoană, ci mai degrabă este vorba de a nu discrimina sau ofensa acea persoană din cauza modului său de viaţă şi a deciziilor sale, atâta timp cât deciziile menţionate nu îţi provoacă niciun rău, nu te afectează sau nu conduc la lipsă de respect.

Când ne referim la respect vorbim despre o formă de consideraţie şi apreciere care poate fi avută pentru o persoană, o idee sau o instituţie şi care poate consta de obicei din una sau mai multe dintre următoarele conduite:

  • Respectaţi anumite coduri de protocol sau conduită.
  • Arătaţi toleranţă atâta timp cât nu există un afront direct.
  • Acordaţi o atenţie specială sau acordaţi preferinţă în comunicare.
  • Respectaţi anumite linii directoare etice sau morale.
  • Puneţi în valoare interesele altora.

Respectul ca valoare morală umană

Valorile morale sunt principii create de societate şi tradiţie pentru a defini modele corecte de comportament general. Fără respect nu am lua în considerare vieţile, opiniile şi credinţele altora. Toate acestea ar crea haos şi ar fi un pas înapoi pentru societate. Prin urmare, de fiecare dată când acţionăm cu respect, ajutăm la crearea unei lumi mult mai drepte şi prietenoase în care să trăim.

Respectarea celuilalt doar pentru faptul că este om, considerându-l egal chiar dacă arată, se exprimă sau gândeşte diferit, este una dintre cele mai înalte expresii de respect ca valoare morală.

Este de asemenea legat şi de aspecte etice, sociale şi juridice, care determină modul în care fiinţele umane coexistă. O încălcare a acestui cod de conduită este în general considerată o lipsă de respect şi aceasta poate fi mai mare sau mai mică în funcţie de considerentele cazului, aducând cu sine consecinţe proporţionale.

Multe forme de respect se bazează pe relaţia de reciprocitate, respect reciproc, recunoaşterea reciprocă, etc. Pe de altă parte, când vine vorba de idei sau instituţii, este posibil ca un asemenea respect să fie produsul existenţei unei sancţiuni sau a unei veneraţii pentru obiceiuri şi tradiţii.

Noţiunea de „Respect” apare în diverse discipline, cum ar fi filozofia politică şi alte ştiinţe sociale ca antropologia, sociologia şi psihologia. Kant spune că tuturor oamenilor li se datorează respectul pentru simplul fapt de a fi oameni sau, cu alte cuvinte, pentru că sunt fiinţe raţionale libere. Kant a subliniat că e necesar să învăţăm copiii de la o vârstă fragedă să respecte şi să ia în considerare drepturile altora.

Respect şi toleranţă

„Toleranţa este o trăsătură de caracter fundamentală a oamenilor mari şi o parte a atitudinilor şi practicilor celor pe care îi admirăm şi îi respectăm” - John K. Carmack, „Toleranţă: principii, practici, obstacole, limite”.

Respectul şi toleranţa sunt concepte strâns legate. Tolerarea unei alte persoane implică respectarea acesteia prin calmarea reacţiilor pe care comportamentul sau ideile sale le pot genera în noi, ascultâdu-le punctul de vedere, şi acceptarea unor posibile disidenţe sau diferenţe între noi.

Această relaţie dintre respect şi toleranţă este adesea accentuată în medii sociale, politice, religioase sau etnice polarizate sau aflate în opoziţie, pentru a promova o coexistenţă mai armonioasă între persoanele care aderă la diferite coduri morale, sociale sau spirituale şi, astfel, să se evite recurgerea la violenţă. De exemplu, respectul pentru libera exprimare a ideilor altor persoane, indiferent dacă eşti sau nu de acord cu ele, este o trăsătură fundamentală şi vitală a democraţiei şi a vieţii civilizate.

Respectul înseamnă, de asemenea, să fii tolerant cu cei care nu gândesc la fel ca tine, cu cei care nu împărtăşesc aceleaşi gusturi sau interese, care sunt diferiţi sau au decis să se diferenţieze. Respectarea diversităţii de idei, opinii şi moduri de a fi este o valoare supremă în societăţile moderne care aspiră să fie corecte şi să garanteze o coexistenţă sănătoasă. Această valoare morală este specifică societăţilor avansate şi apte pentru o mai bună dezvoltare umană. Multe religii abordează problema respectului faţă de ceilalţi, deoarece este una dintre regulile esenţiale pentru a avea o relaţie sănătoasă cu ceilalţi.

Respectul este o noţiune importantă în domeniul juridic, filosofic şi antropologic, care îşi asumă diverse forme şi mecanisme de comunicare, dar al cărei obiectiv final este în general menţinerea celei mai paşnice şi cordiale coexistenţe între fiinţele umane. Se poate exprima în diferite domenii: comportamentul cetăţeanului, practica religioasă, respectarea normelor democratice şi comportamentul la locul de muncă. Opusul respectului este ireverenţa, grosolănia sau violenţa.

Cugetări despre Respect

„Când vei fi mulţumit să fii tu însuţi fără să te compari cu ceilalţi, toţi te vor respecta.” – Lao Tse

„Am mult mai mult respect pentru oamenii care au o singură idee şi o pun în practică, decât pentru cei care au o mie de idei şi nu fac nimic.” – Thomas Edison

„Respectul pentru adevăr reprezintă începutul înţelepciunii.” – Aleksandr Ivanovici Herzen

„Tu să nu te tragi cu mine de şireturi, întrucât eu mă port desculţ.” – Nichita Stănescu

„Unde nu e respect, nu poate fi iubire.” – Carlo Goldoni

„Un plugar care stă drept e mai demn de respectul nostru decât un nobil în genunchi.” – Benjamin Franklin

„Nimeni nu te poate face să te simţi inferior fără permisiunea ta.” – Eleanor Roosevelt

„Prietenia curge din multe izvoare, cea mai pură curge din respect.” – Daniel Defoe

„Daţi în mâna educatorului cât mai puţine măsuri coercitive cu putinţă, astfel încât singura sursă a respectului tinerilor faţă de el să fie calităţile lui umane şi intelectuale.” – Albert Einstein

„Cine nu respectă viaţa, nu o merită.” – Leonardo da Vinci

„Respectul şi umilinţa merg în acelaşi pas. Măreţia şi puritatea sunt calea ce-o parcurg.” – Annamaria Vezio

„Căută respectul, nu atenţia. Durează mai mult.” – Ziad K. Abdelnour

„Tinerii nu au nevoie de sfaturi. Au nevoie să li se acorde respect şi iubire. Să li se spună că e nevoie de ei.” – Oana Pellea

„Cine nu respectă lumea în care trăieşte, nu merită respectul lumii. Cine jigneşte pe cei din jur, se jigneşte pe sine.”

„Respectul se câştigă, sinceritatea e apreciată, încrederea e câştigată, iar loialitatea este reciprocă.”

„Fii prieten cu cel care e brutal de sincer, pentru că sinceritatea e una dintre cele mai înalte forme de respect.” – Daniel Saint

Următoarele valori sunt sinonime cu respectul: admiraţia, stima, devotamentul, adorarea, veneraţia, cultul, idolatria, fervoarea, curtoazia, protocolul, grija, modestia, adeziunea, acceptarea, atenţia, ascultarea, supunerea, consideraţia, nobleţea, demnitatea, prudenţa şi onoarea.

Pare că fiecare dintre noi se luptă numai pentru binele propriu şi că nu ne mai pasă de consecinţele alegerilor noastre asupra celorlalţi. Dar omenia e o valoare şi o virtute extrem de conectată cu respectul. Bunul simţ, respectul şi omenia sunt cele mai frumoase flori care pot împodobi sufletul omului.