RESPONSABILITATEA: O practică etică ce trebuie cultivată

Caracterul chinezesc pentru „Responsabilitate”.
Caracterul chinezesc pentru „Responsabilitate”. (Epoch Times)

Responsabilitatea este capacitatea unei persoane de a răspunde la angajamente de orice fel, precum îndeplinirea unei datorii în termeni etici, morali şi civici. Înseamnă respectarea obligaţiilor şi a fi atent atunci când iei decizii sau faci ceva, cât şi faptul de a fi responsabil pentru cineva sau ceva. Cu alte cuvinte, responsabilitatea înseamnă să ai grijă de tine şi de ceilalţi, ca răspuns la încrederea pe care oamenii o acordă unul celuilalt. Când suntem responsabili, exprimăm sentimentul de comunitate şi angajamentul pe care ni-l asumăm faţă de ceilalţi.

Cuvântul responsabilitate provine din latinescul responsum, de la verbul responder, care la rândul său se formează cu prefixul re-, care face aluzie la ideea de repetare, de întoarcere, şi verbul spondere, care înseamnă „a promite”, „a garanta” sau „a se angaja”.

Responsabilitatea este o atitudine foarte apreciată în societate, deoarece această valoare morală este asociată cu: încrederea, empatia, munca productivă, solidaritatea, excelenţa şi, mai presus de toate, cu binele comun. Este o valoare şi o practică etică deoarece are impact asupra vieţii familiale, academice, profesionale şi civice. O persoană responsabilă îşi îndeplineşte atribuţiile în timp util şi eficient. Se spune că cineva este responsabil atunci când îşi asumă consecinţele acţiunilor sale. În justiţie, răspunderea se referă la obligaţia legală de a răspunde pentru daunele pe care o acţiune le generează altora, întotdeauna în termenii stabiliţi de lege pentru fiecare caz.

Responsabilitatea se aplică în multe domenii ale vieţii sociale. De aceea vorbim de diverse tipuri de răspundere, precum răspunderea civilă, socială, fiscală, solidară şi limitată, printre altele.

Valoarea RESPONSABILITĂŢII

Valoarea responsabilităţii constă în faptul că, datorită ei, ne îngrijim unii de alţii şi realizăm dezvoltarea familială, comunitară şi socială. Atunci când cineva nu este responsabil, acest lucru nu îi afectează doar propria creştere, ci le face rău şi altora.

În societate, se aşteaptă ca oamenii să acţioneze responsabil, exercitându-şi drepturile şi îndeplinindu-şi obligaţiile de cetăţeni. Când preşedintele unei ţări şi echipa sa de guvernare nu îşi îndeplinesc obligaţiile, se declanşează o criză socială. Dimpotrivă, atunci când acţionează responsabil, ţara avansează. După cum putem vedea, există situaţii sau roluri în care nivelul de responsabilitate este mai ridicat: o poziţie politică, un loc de muncă, a fi părinte sau a avea grijă de cineva. Deci putem spune că este o problemă etică, deoarece cultivând-o contribuim la binele comun.

Adevăratul sens al RESPONSABILITĂŢII

Pentru a putea realiza ce ne propunem, pentru a avea o relaţie optimă cu ceilalţi şi pentru a fi cetăţeni buni, este necesar să fim responsabili. Aceasta se manifestă în diferite forme: prin asumarea atribuţiilor, consecvenţa angajamentelor noastre, prin luarea deciziilor şi prin îndeplinirea obligaţiilor noastre. Cine este responsabil generează încredere în jurul său, permiţând realizarea diferitelor proiecte benefice tuturor părţilor.

Să vedem adevăratul sens al responsabilităţii:

  • este un angajament sincer promis prin care ne asumăm obligaţiile care nu sunt întotdeauna plăcute, sau când susţinem o cauză dreaptă;
  • este o datorie ce odată asumată trebuie s-o onorăm;
  • este maturitate: cu trecerea timpului ne asumăm mai multe responsabilităţi în viaţa noastră ca: şcoala, părinţii, treburile casnice, sau conducerea unei companii;
  • este prudenţă: nu trebuie să acţionăm impulsiv fără să gândim când luăm o decizie, ci trebuie să evităm riscurile, situaţiile riscante sau neplăcute, fiind conştienţi de consecinţele acţiunilor noastre;
  • este etică: la bază stă etica ce presupune asumarea unui comportament responsabil faţă de ceilalţi, fundamentat pe îndatoriri şi obligaţii; a fi responsabil înseamnă să faci întotdeauna ceea ce trebuie, să acţionezi şi să iei decizii în baza unor principii ce te ajută să distingi ce este bine de ceea ce este greşit.

Conceptul de Responsabilitate este o valoare umană prezentă în conştiinţa persoanei, ce este de fapt o deprindere pe care o persoană o poate dobândi la nivelul său de inteligenţă. Aceasta necesită o disciplină sistematică, fapt pentru care nu mulţi oameni sunt dispuşi să plătească acest preţ pentru a atinge acest nivel. Oamenii responsabili nu au nevoie să fie constrânşi să şi-o asume, ei prosperă într-un mediu de libertate, fiind demni de aceasta. Până în anii ‘70, „Responsabilitatea” devine un nou domeniu de studiu, fiind întruchipată în acorduri internaţionale precum Drepturile Omului şi Declaraţia Biotică Universală.

Fraze celebre despre RESPONSABILITATE

„Responsabilitatea este preţul măreţiei” - Winston Churchill.

„Acceptă responsabilitatea pentru propria viaţă. Trebuie să ştii că tu eşti cel care te va duce acolo unde vrei să ajungi, nimeni altcineva” - LES BROWN.

„Democraţia nu este un cadou. Este o responsabilitate” - Dalton Trumbo.

„Doar cei liberi pot fi responsabili pentru ceea ce fac” - Teodor Dume.

„Suntem pe deplin responsabili de ceea ce suntem, ceea ce avem, ceea ce devenim şi tot ceea ce reuşim” - Peter Arnold.

„Tovărăşie la orice: dar nu la răspundere!” - Nicolae Iorga.

„Responsabilitate. Mama precauţiei” - Ambrosie Bierce.

„Suntem responsabili pentru lucrurile pe care nu le-am ştiut evita” - J.P. Sartre.

„Nu poţi scăpa de responsabilitatea zilei de mâine evitând-o astăzi” - Abraham Lincoln.

„A fi responsabil faţă de sine înseamnă a-ţi respecta propria demnitate” - Immanuel Kant.

„Majoritatea oamenilor nu vor cu adevărat libertatea pentru că libertatea implică responsabilitate, şi majoritatea oamenilor se tem de responsabilitate” - Sigmund Freud.

„A fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi responsabil faţă de tine însuţi” - Mircea Eliade.

„Ne fac înţelepţi nu amintirile trecutului nostru, ci responsabilităţile viitorului” - G. B. Shaw.

„Nu eşti răspunzător pentru că te naşti, dar eşti direct răspunzător pentru ce trăieşti” - Tudor Muşatescu.