ONESTITATEA înseamnă mai mult decât a spune adevărul

„Tratează-i pe cei buni cu bunătate şi totodată tratează-i pe cei care nu sunt buni cu bunătate. În acest fel este împlinită bunătatea. Fii onest cu cei oneşti şi în acelaşi timp, fii onest cu cei care nu sunt oneşti. În acest mod este împlinită onestitatea”. Lao Tzu
Caracterul chinezesc pentru „Onestitate”.
Caracterul chinezesc pentru „Onestitate”. (pixabay.com)

Una dintre calităţile pe care le căutăm şi le cerem cel mai mult de la oameni este „onestitatea”. Această valoare este esenţială pentru ca relaţiile umane să se dezvolte într-un mediu de încredere şi armonie, deoarece garantează sprijin, securitate şi credibilitate în oameni. Trebuie însă să ne aducem aminte că valorile trebuie trăite personal, înainte de a cere celorlalţi să ne îndeplinească aşteptările.

Această valoare esenţială se referă la un set de atribute personale, cum ar fi: decenţa, modestia, demnitatea, sinceritatea, dreptatea, corectitudinea în modul de a fi şi de a acţiona. Cuvântul provine din latinescul honestitas, honestitatis

ONESTITATEA este acea virtute umană prin care persoana este hotărâtă să acţioneze întotdeauna pe baza adevărului şi a dreptăţii autentice, oferind tuturor ceea ce se cuvine. Această virtute oferă oamenilor abilitatea de a întreprinde acţiuni care se bazează pe expunerea adevărului, producând un efect pozitiv asupra mediului sau acolo unde este aplicată. Ea face parte din principiile care alcătuiesc etica, provine din moralitate şi promovează efecte favorabile în toate domeniile.

ONESTITATEA este şi o valoare socială care generează acţiuni de folos comun şi se reflectă în ceea ce gândesc şi fac oamenii. Favorizează un mediu de încredere, dacă există sinceritate pentru sine şi pentru ceilalţi. Siguranţa şi credibilitatea pe care le generează ajută la construirea unei societăţi care preţuieşte adevărul, fără înşelăciune. Este socotită o valoare morală esenţială pentru a stabili relaţii bazate pe încredere, sinceritate şi respect reciproc.

O persoană care acţionează sincer, o face întotdeauna pe baza unor valori precum adevărul şi dreptatea şi nu îşi pune propriile nevoi sau interese înaintea acestora. Astfel este o persoană ataşată unui cod de conduită caracterizat prin rectitudine, probitate şi onestitate

Onestitatea adevărată pătrunde în toate aspectele vieţii unei persoane: se manifestă social, dar şi în cadrul intim al individului şi în viaţa sa interioară. Aceasta înseamnă că onestitatea este atât exterioară cât şi interioară, în vederea căreia trebuie să existe un comportament coerent, în care acţiunile individului sunt în concordanţă cu ceea ce gândeşte, spune şi explică sau predică. În acest sens, un individ onest din punct de vedere social rămâne ataşat principiilor bunei conduite în toate actele care constituie interacţiunea cu ceilalţi: la locul de muncă, în trafic, în comunitatea sa, în studiile sale, în faţa statului, în relaţiile de familie şi de prietenie.

Caracteristicile Onestităţii

  • Fiţi sinceri în legătură cu comportamentul, cuvintele şi sentimentele dvs.
  • Respectaţi angajamentele şi obligaţiile, fără minciună, amăgire sau întârziere deliberată.
  • Evitaţi calomniile şi criticile care îi afectează negativ pe ceilalţi.
  • Menţineţi prudenţa şi seriozitatea în faţa mărturiilor personale şi a secretelor profesionale.
  • Aveţi grijă deosebită în administrarea bunurilor economice şi materiale.
  • Recunoaşteţi defectele şi greşelile.
  • Vorbiţi într-un mod transparent şi sincer.
  • Fiţi „un om dintr-o bucată”, indiferent de categoria socială.
  • Onestitatea este clară, sinceră, autentică.
  • Menţineţi coerenţa între ceea ce gândiţi şi ceea ce spuneţi.

De ce este considerată o virtute?

Onestitatea este considerată în principal o virtute, deoarece este o calitate umană care îmbunătăţeşte coexistenţa dintre indivizi, societate şi comunitate. Este considerată o virtute, deoarece acţionează pentru dezvoltarea socială, culturală şi umană.

Onestitatea este una dintre multele valori care promovează calitatea umană şi dezvoltarea acesteia în societate. Coerenţa sa se bazează pe adevăr, dreptate şi respect.

În general, virtuţile sunt calităţi pe care oamenii ar trebui să le aibă sau, dacă nu le au, măcar să încerce să facă lucruri bune pentru alţii. La fel şi onestitatea, este o virtute. Nu toţi oamenii practică onestitatea. Cu toate acestea, în multe culturi şi societăţi practicarea valorilor este încurajată, pe baza funcţiei lor de „virtute”, pentru a obţine anumite beneficii în ceea ce priveşte comportamentul social. Multe organizaţii de afaceri, sociale şi de stat subliniază comportamentul social bazat pe efectele pozitive care se obţin prin aplicarea lor.

Toată lumea trebuie să recunoască onestitatea şi să o exerseze în virtutea a ceea ce produce, adică: ordine, respect, armonie, succes, pentru că, în general, toată lumea caută asta. Nu este niciodată prea târziu să începi să faci lucrurile în modul corect. Onestitatea este expunerea adevărului, apărarea şi promovarea acestuia, este o calitate a fiinţei umane care cu siguranţă nu ar trebui oprită din practică.

Onestitatea stă la baza comportamentului

Onestitatea este o valoare esenţială, deoarece are nevoie de participarea mai multor virtuţi pentru a fi completă: nu poţi fi sincer fără a fi umil, nu poţi fi umil fără respect şi nu poţi fi respectuos fără a fi tolerant.

Aceasta este o înlănţuire de virtuţi şi, din acest motiv, onestitatea este o valoare atât de importantă şi eficientă. O persoană este motivată să fie cinstită, deoarece se gândeşte că este corectă sau că face lucrurile bine.

Dacă avem un nivel conştient de ceea ce are nevoie şi ce necesită binele, atunci mergem şi analizăm de ce trebuie să fim sinceri, iar onestitatea face parte dintr-un model de comportament, care ne-a fost insuflat de-a lungul timpului.

Onestitatea se bazează la rândul său pe alte principii, cum ar fi: a fi cinstit duce la sinceritate, sinceritatea duce la a fi onest, a fi cinstit duce la a fi respectuos, a respecta duce la a fi politicos, a fi politicos duce la toleranţă, toleranţa la smerenie, iar umilinţa la iubire. Deci vedem că este un lanţ de virtuţi care se hrănesc una de la cealaltă.

Onestitatea este o valoare care va fi eficientă atunci când este aplicată, deoarece îi îndeamnă pe oameni să parcurgă o întreagă serie de paşi, paşi care sunt la rândul lor virtuţi morale. Acesta este modul în care simplul fapt de a fi cinstit este legat de a fi tolerant, umil, iubitor, sincer, respectuos, printre alte virtuţi umane. Prin urmare, relaţia pe care onestitatea o are cu alte valori este extrem de strânsă, deoarece toate valorile au un scop şi un scop bazat pe moralitate şi paradigme sociale, cum ar fi comportamentul bun. Aceste virtuţi primesc numele de valori, deoarece, punându-le în acţiune, oferă oamenilor o valoare incalculabilă.

Ce efecte pozitive generează Onestitatea

Onestitatea se practică pentru a fi bun cu tine însuţi, pentru a câştiga încredere în sine, pentru a primi onestitate de la ceilalţi şi pentru a funcţiona pe baza adevărului şi sincerităţii. Onestitatea este fundamentul onestităţii (pe principiul „ce oferi, aia primeşti”). Odată practicată, va deveni mai puternică şi o vom putea direcţiona către ceilalţi cu fermitate şi smerenie, astfel încât să se producă efectele scontate. A fi sincer nu este un act pentru alţii sau o bunătate faţă de ceilalţi, este valoarea pe care ne-o acordăm nouă înşine.

Dacă eşti cinstit, este pentru că te preţuieşti pe tine însuţi, dacă te preţuieşti pe tine însuţi, atunci îi vei preţui pe ceilalţi, fiind sincer şi, prin urmare, te vei aştepta la onestitate de la cei din jur.

Fraze celebre

„Poţi păcăli pe toată lumea o vreme. Îi poţi păcăli pe unii tot timpul. Dar nu poţi păcăli pe toată lumea tot timpul” - Abraham Lincoln.

„Onestitatea este primul capitol din cartea Înţelepciunii” - Thomas Jefferson.

„Nicio moştenire nu este la fel de bogată ca onestitatea” - William Shakespeare.

„Onestitatea este cel mai bun mod de a acţiona. Dacă îmi pierd onoarea, mă pierd pe mine însumi” - William Shakespeare.

„Nu vă temeţi niciodată să vorbiţi despre onestitate, adevăr şi compasiune împotriva nedreptăţii, minciunilor şi lăcomiei. Dacă oamenii din întreaga lume ar face acest lucru, ar schimba pământul” - William Faulkner.

***

Onestitatea este una dintre cele mai importante valori din viaţă. De asemenea, ajută la crearea unor conexiuni mai profunde şi mai semnificative în relaţii de tot felul. Deşi onestitatea este considerată unul dintre cele mai mari atribute morale încă din cele mai vechi timpuri, nu mulţi oameni par să posede acest dar. Fiţi sinceri cu voi înşivă şi cu oamenii din jur.