Cine a inventat parcometrul?

Parcometre
Parcometre (Pixabay.com)

Primele persoane care au plătit parcarea au fost locuitorii oraşului american Oklahoma City.

Autorul acestei invenţii este Carl C. Magee, avocat şi editor din Oklahoma City, care, pe data de 13 mai 1935, a depus o cerere de brevet pentru un parcometru cu monedă.

În ciuda opoziţiei populare puternice faţă de acest dispozitiv - atunci la fel ca şi acum - parcometrul continuă să facă parte din peisajul urban. Ideea a fost aceea de a descuraja şoferii să-şi abandoneze maşinile parcate în faţa magazinelor, în orele de trafic intens.

În primăvara anului 1935, angajat la Comisia pentru trafic a Camerei de Comerţ din oraş, Magee a fost însărcinat să găsească o soluţie la problema parcării dezordonate din centrul oraşului. Fiind un bun cunoscător al naturii umane, Magee s-a gândit că cea mai bună soluţie ar fi fost aceea să se plătească pentru parcare. Astfel, a conceput un dispozitiv, poziţionat în corespondenţă cu parcarea, în care, la introducerea unei monede de cinci cenţi, se activa un dispozitiv ce punea în mişcare un ac de la un capăt la celălalt al unui arc. Momentul în care acul revenea la poziţia sa iniţială, corespundea cu perioada de staţionare plătită. Odată ce acul ajungea în punctul de plecare, dacă şoferul nu se grăbea să-şi mute maşina, un poliţist îi aplica o amendă usturătoare.

Ideea a fost acceptată de alţi membri ai Comitetului şi la 16 iulie a aceluiaşi an primul parcometru din lume este instalat în Oklahoma City. Pentru cinci cenţi, aproximativ 80 de cenţi astăzi, se putea lăsa maşina parcată pentru o perioadă cuprinsă între cincisprezece minute şi o oră, în funcţie de locul în care se afla.

Invenţia lui Carl Magee a rezolvat nu numai problema de parcare în oraş, dar a produs un flux neaşteptat de bani în cuferele oraşului, iar el a câştigat o avere cu invenţia sa. În prezent, numai în Statele Unite ale Americii, există peste cinci milioane de astfel de dispozitive.

Noile parcometre încorporează cele mai avansate tehnologii. În afară de a fi protejate împotriva vandalismului şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile, multe dintre ele funcţionează cu energie solară şi sunt dotate cu sisteme centralizate de management şi monitorizare. Spre exemplu, avertizează când se termină hârtia pentru imprimat bilete sau avertizează utilizatorul cu un SMS că timpul de parcare s-a terminat. Faptul că nu avem bani sau carduri, de asemenea, nu mai este o problemă, la unele dintre ele plăţile pot fi efectuate prin telefonul mobil.