Înţelepciune antică. Să reflectăm la cugetările lui Platon

Platon
Platon (cmuse.org)

Discipolul lui Socrate şi învăţătorul lui Aristotel, filozoful grec Platon a lăsat posterităţii o adevărată comoară, lecţii de viaţă pline de înţelepciune. Acestea sunt cu atât mai valoroase pentru noi, oamenii moderni, care, prinşi în vârtejul preocupărilor cotidiene, de multe ori tindem să neglijăm nevoile sufletului, valorile care dau cu adevărat substanţă vieţii umane.

Vă prezentăm o colecţie de sfaturi şi cugetări ale marelui filozof, care cu siguranţă vă vor pune pe gânduri:

Oamenii înţelepţi vorbesc pentru că au ceva de spus, proştii pentru că trebuie să spună ceva.

Prima şi cea mai importantă victorie este să te învingi pe tine însuţi.

Putem ierta cu uşurinţă un copil care se teme de întuneric. Adevărata tragedie a vieţii este când adulţii se tem de lumină.

Omul este o fiinţă care caută un sens.

Cei care intenţionează să devină măreţi nu trebuie să se iubească nici pe sine, nici lucrurile lor, ci doar ceea ce este drept, fie că sunt făcute de ei sau de alţii.

Oameni buni nu au nevoie de legi pentru a le spune să acţioneze în mod responsabil, iar oamenii răi vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli.

Căutând binele altora, îl găsim pe al nostru.

Esenţialul este nu să trăieşti, ci să trăieşti cum trebuie.

Tratamentul egal aplicat unor oameni inegali naşte negreşit inechitatea.

Vorbeşte ca şi cum va trebui să dai socoteală.

Cuvintele false nu sunt doar rele, ele infectează sufletul cu răutate.

Când oamenii zic lucruri rele despre tine, trăieşte în aşa fel încât nimeni să nu le poată crede.

Cunoaşterea devine malefică dacă obiectivul nu este unul virtuos.

Indiferent dacă ne aşteaptă o soartă mai rea sau una mai bună, a acţiona nedrept este întotdeauna o greşeală şi o ruşine.

Pedeapsa pe care o plătesc oamenii buni pentru indiferenţă faţă de treburilor publice este că sunt conduşi de oameni răi.

Nu descurajaţi niciodată pe cineva care face progres continuu, indiferent cât de mic.

Mai bine să suporţi tu o insultă, decât să o pricinuieşti altcuiva.

Există trei clase de oameni: iubitorii de înţelepciune, iubitori de onoare, şi iubitori de câştig.

Comportamentul uman derivă din trei surse principale: dorinţa, emoţia, şi cunoştinţele.

Educaţia înseamnă să îi învăţăm pe copiii noştri să-şi dorească lucrurile potrivite.

Există în fiecare dintre noi, chiar şi în cei care par cei mai moderaţi, un fel de dorinţă care este teribilă, sălbatică şi nelegiuită.

Toată cunoaşterea, când este separată de justiţie şi virtute, este văzută ca viclenie şi nu înţelepciune.

Nu trebuie să se respecte omul mai mult decât adevărul.

Curajul este să ştii de ce să nu îţi fie teamă.

Cel care are o natură calmă şi jovială foarte rar va simţi presiunea vârstei, dar pentru cel care are o dispoziţie opusă, tinereţea şi bătrâneţea vor fi o povară la fel de mare.

Poţi descoperi mai multe despre o persoană într-o oră de joacă decât într-un an de conversaţie.

A iubi în mod drept este de a iubi ceea ce este ordonat şi frumos într-un mod educat şi disciplinat.

Fiecare dintre voi să nu se îngrijească de lucrurile sale înainte de a se îngriji de sine, ca să devină cât mai bun şi mai înţelept.

Prietenii au toate lucrurile în comun.

Oamenii buni sunt unul precum celălalt şi prieteni între ei, iar oamenii răi nu sunt niciodată în acord între ei, sau cu ei înşişi, şi sunt pătimaşi şi agitaţi: iar ceea ce este în contradicţie şi vrăjmăşie cu sine însuşi este improbabil să fie în acord sau în armonie cu vreun alt lucru.

Un lucru ca să fie bine judecat trebuie judecat de cei înţelepţi, nu de cei mulţi.

Nu există om atât de laş pe care iubirea să nu-l transforme într-un erou.

Cu cât gândesc mai mult, cu atât mă întreb dacă-mi foloseşte la ceva.

Timpul este imaginea mobilă a eternităţii imobile.

Nu căuta să sporeşti averea, ci să reduci dorinţa.

Dorinţele sunt doar lipsa unui lucru, iar cei care au cele mai mari dorinţe, sunt într-o stare mult mai proastă decât cei care nu au dorinţe, sau cei care au dorinţe mici.

Unii au curaj în plăceri şi unii în dureri, unii în dorinţe şi alţii în temeri, şi unii sunt laşi în aceleaşi condiţii.

Ochii sunt ferestrele sufletului.

Sufletul omului este nemuritor şi nepieritor.

Marea eroare a zilele noastre în ceea ce priveşte tratamentul corpului uman este că medicii separă sufletul de corp.

Nimic din lucrurile omeneşti nu este demn de o mare anxietate.

Cel care îşi controlează cel mai bine furia este cel care îşi aduce aminte că Dumnezeu se uită mereu la el.

Ar trebui să zburăm de pe Pământ la Cer cât de repede putem. Şi să zburăm de aici înseamnă să devenim asemenea lui Dumnezeu, în măsura în care acest lucru este posibil. Şi să devenim ca El înseamnă să devenim sfinţi, drepţi şi înţelepţi.