Codul transportului feroviar al R. Moldova, votat în lectură finală

Implementarea noului Cod al transportului feroviar va elimina monopolul ÎS ”Calea Ferată din Moldova” pe piaţa serviciilor feroviare.
Protest al feroviarilor la Chişinău
Protest al feroviarilor la Chişinău (sindicate.md)

Parlamentul moldovean a aprobat, vineri, în lectură finală, proiectul Codului transportului feroviar elaborat pentru implementarea Acordului de Asociere între R. Moldova, pe de o parte, şi UE şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, dar şi altor acorduri semnate de ţară cu partenerii europeni.

Legislativul informează că implementarea noului Cod al transportului feroviar va elimina monopolul Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din Moldova” pe piaţa serviciilor feroviare. Astfel, infrastructura feroviară va aparţine în continuare statului, iar serviciile de tracţiune, transport pasageri şi marfă vor putea fi prestate de operatori privaţi.

În acelaşi timp, se vor stabili reguli concrete privind aportul statului în privinţa dezvoltării infrastructurii feroviare şi, prin urmare, va fi creat un climat investiţional echitabil în ramură, asigurată competitivitatea pe piaţa serviciilor de transport feroviar de mărfuri.

De asemenea, o atenţie sporită este acordată serviciilor de transport pasageri. În acest sens, proiectul creează temei legal necesar pentru aprobarea regulilor stricte de transport feroviar de pasageri privind acordarea serviciilor de transport pasageri, modul de deservire, mecanismul de compensare şi alte aspecte legate de protecţia drepturilor consumatorilor în acest domeniu.

Tot vineri, deputaţii de la Chişinău au aprobat, în lectură finală, proiectul de modificare a unor acte legislative care vizează, de asemenea, sectorul transportului feroviar.

Amendamentele prevăd crearea Autorităţii Feroviare care va avea obligaţia să emită şi să elibereze gratuit actele permisive: Autorizaţie de transport feroviar, Certificat de siguranţă pentru întreprinderi feroviare şi Autorizaţie de siguranţă pentru administratorul infrastructurii.

Respectiv, Autoritatea Feroviară va avea dreptul la efectuarea controlului în vederea respectării condiţiilor de emitere a actelor permisive nominalizate.

Autoritatea va fi responsabilă de siguranţa transportului feroviar, calitatea serviciilor de transport, protecţia consumatorilor în domeniul transportului feroviar, respectarea condiţiilor de autorizare şi certificare conform domeniului. De asemenea, în competenţa autorităţii va fi respectarea cerinţelor de siguranţă şi calitate a vehiculelor feroviare, a elementelor infrastructurii feroviare, a instalaţiilor, mecanismelor şi echipamentelor tehnice feroviare, dar şi supravegherea conformităţii constituenţilor de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale.