Povestea vorbei: Ciubăr, Lăcustă şi Pârlea Vodă

(AAMIR QURESHI / AFP / Getty Images)

Nu numai Papură Vodă, despre care am scris mai deunăzi, a rămas în folclor până astăzi, ci şi alţi voievozi cu porecle fistichii. Unul dintre aceştia este cel mai enigmatic, anume Ciubăr Vodă, care ar fi domnit în Moldova în iarna anilor 1448-1449. Cronicarul Grigore Ureche scrie că ar fi domnit vreo două luni, pe la leatul 1449, după Petru al II-lea. Şi-atât.

În schimb, despre Lăcustă Vodă ştim mai multe. În istorie e trecut ca Ştefan al V-lea Lăcustă şi a domnit între 18 septembrie 1538 şi decembrie 1540, fiind nepotul lui Ştefan cel Mare. Pe lângă alte nenorociri întâmplate în vremea domniei lui, au fost şi mai multe invazii de lăcuste ce au bântuit holdele într-o ţară deja săracă.

E pomenit şi el în letopiseţul lui Grigore Ureche: ”Mai apoi în zilele acestui Ştefan Vodă, fost-au foamete mare şi în Ţara Moldovei şi la unguri, că au venit lăcuste multe de au mâncat toată roada, pentru aceea l-au poreclit de i-au zis Lăcustă Vodă”.

Apoi, după ce Iaşiul avusese parte de frecvente incendii, s-a pornit unul mare, în 1785, şi a prefăcut în scrum palatul principelui Alexandru Mavrocordat. Acesta a plecat la palatul mitropolitului, ce a ars în scurtă vreme, apoi la Mânăstirea Galata, ale cărei case egumeneşti au luat de asemenea foc, iar el a ajuns în cele din urmă la aşa zisa ”Curte din Sărărie”, ce i s-a mai spus şi Casa Mavrocordat. De la aceste incendii, fanariotul a rămas în folclor cu porecla Pârlea Vodă, fiind chiar simbol al secetei!