De ce este importantă cultura unui popor

„Fără steag de cultură un popor e o gloată, nu o oaste.”- Nicolae Iorga
Copii în costume populare româneşti.
Copii în costume populare româneşti. (Epoch Times România)

Cultura unei ţări joacă un rol determinant în dezvoltarea fiinţelor umane, indiferent de condiţia socială sau economică a acestora; factorul cultural este mereu ancorat în dezvoltarea lor comportamentală, socială şi economică, influenţând oamenii să atingă un nivel de trai conform condiţiilor în care se dezvoltă.

Cuvântul „cultură” provine din latinescul „colere”, ce se traduce prin „a cultiva”, „a onora”, se referă în general la o activitate umană. Cultura se modifică odată cu trecerea timpului. Ea este ceea ce ne permite să ne simţim parte dintr-un grup: ceea ce ne aseamănă, ceea ce ne uneşte.

Importanţa unei culturi naţionale

Evoluţia culturii defineşte istoria unui popor. Distrugerea culturii naţionale poate duce la distrugerea naţiunii respective.

Pe lângă valoarea sa intrinsecă, cultura oferă beneficii sociale şi economice importante, iar moştenirea culturală extinde posibilităţile de educaţie şi de învăţare pe tot parcursul vieţii, permiţându-ne să avem o mai bună înţelegere a lumii şi a istoriei.

Toate manifestările materiale, spirituale şi ideologice care reprezintă un grup mai larg de oameni alcătuiesc cultura lor. Fiind o creaţie a fiinţei umane, cultura este un patrimoniu exclusiv al omului. Toţi o putem crea, dar fiecare îşi creează propria cultură, sporind astfel bogăţia culturală.

Reprezentările culturale precum arta, literatura, limba şi religia, împreună cu valorile şi credinţele unei comunităţi, formează esenţa acesteia şi se manifestă prin stilul de viaţă al celor care îi aparţin. Fiecare cultură este specială, diferită şi această diversitate adaugă o valoare inestimabilă moştenirii culturale a umanităţii.

Ritual în timpul unei nunţi tradiţionale indiene.
Ritual în timpul unei nunţi tradiţionale indiene. (pixabay.com)

Cultura este şi cadrul pentru gândurile şi comportamentul nostru. Ideile înrădăcinate în minte influenţează modul în care vedem oamenii şi modul în care reacţionăm la anumite situaţii. Felul în care creierul nostru procesează informaţiile şi răspunde la stimuli este influenţat de cultură, acesta fiind un alt motiv pentru care este atât de importantă.

Identitatea şi sentimentul de apartenenţă

Cultura ne conferă o identitate şi ne ajută să ne construim caracterul, ne uneşte şi ne dă un sentiment de siguranţă. Iar valorile împărtăşite în comunitate ne oferă un sentiment de apartenenţă.

Limba pe care o vorbim, arta, literatura şi moştenirea de care suntem mândri, gastronomia, festivalurile, obiceiurile şi tradiţiile, împreună formează cultura noastră, devin parte din viaţa de zi cu zi şi ne influenţează în multe feluri. Importanţa culturii nu poate fi conturată precis, este imensă. Ea se regăseşte în noi, ne înconjoară şi este o parte integrantă a fiinţei noastre. Ne defineşte felul în care ne tratăm pe noi înşine şi pe ceilalţi.

Importanţa culturii pentru fiinţele umane şi pentru societate

Beneficiind de cultură zi de zi, vom avea permanent o sursă de încântare şi de mirare, trăind experienţe emoţionale şi intelectuale ce încurajează sărbătoarea sau contemplarea. Când experimentăm creativitatea sau arta, ne construim de fapt o identitate individuală într-o comunitate.

Femeie în costum tradiţional japonez (kimono).
Femeie în costum tradiţional japonez (kimono). (pixabay.com)

„Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură.”- Mihai Eminescu

Cultura reuneşte oamenii în muzee, teatre, studiouri de dans şi biblioteci publice. La copii şi tineri, participarea la cultură ajută la dezvoltarea abilităţilor de gândire, creşte stima de sine şi rezilienţa, ceea ce îmbunătăşeşte rezultatele educaţionale.

Centrele de informare, bibliotecile publice prezintă un rol important pentru extinderea planurilor educaţionale, sprijinind învăţarea pe tot parcursul vieţii. S-a demonstrat că implicarea culturală şi creativitatea îmbunătăţesc sănătatea mentală şi fizică. De mult timp, cercetările arată că artele pot îmbunătăţi sănătatea şi bunăstarea persoanelor în vârstă. Participarea la toate sistemele de artă poate atenua izolarea şi poate promova formarea identităţii şi înţelegerea interculturală.

Cultura susţine formarea conexiunilor dintre oameni, fiind liantul care leagă comunităţile. Prin festivaluri, cursuri, activităţi culturale, târguri se creează o coeziune socială, ce duce la sporirea încrederii, a mândriei civice şi toleranţei. Moştenirea culturală este şi un factor în dezvoltarea rurală, sprijinirea turismului, reînnoirea comunităţii şi conservarea naturii.

Cultura este sufletul unei societăţi evoluate, exprimată în numeroase moduri în care ne spunem poveştile, sărbătorim, ne amintim trecutul, ne distrăm şi ne imaginăm viitorul. Expresia noastră creativă ne ajută să definim cine suntem şi să vedem lumea prin ochii celorlalţi.

Obiceiurile noastre, normele, codurile noastre morale, tradiţiile şi diferite expresii artistice, cât şi modul de viaţă al unei societăţi reprezintă de fapt un mediu vital pentru fiinţa umană. De aceea, pentru a ne menţine condiţia de fiinţă umană, nu ar trebui să renunţăm la manifestările culturale şi la interacţiunea pozitivă dintre oameni, indiferent de greutăţile prin care trecem sau de piedicile care ne sunt impuse, pentru că lipsa de cultură duce la izolare, alienare şi în final la dezumanizare.

Străvechea cultură a Chinei - un permanent izvor spiritual

Cu mii de ani de istorie continuă, China deţine una dintre cele mai vechi civilizaţii din lume. Tradiţiile, obiceiurile, formele vechi de cultură, sunt regăsite în modalităţi de expresie evoluate, evident, dar asemănătoare celor antice. Pentru chinezi, tradiţia a rămas un permanent izvor spiritual.

Cultura tradiţională chineză a căutat armonia dintre om şi univers şi a pus accentul pe etică şi moralitate. S-a bazat pe credinţele practicilor de cultivare din confucianism, budism şi taoism pentru a oferi protecţie moralităţii umane şi dreptei credinţe, dând poporului toleranţă şi progres social.

Manechine prezintă costume tradiţionale chinezeşti, câştigătoare la a treia ediţie a Concursului Internaţional de design „Han Couture” organizat de televiziunea NTD.
Manechine prezintă costume tradiţionale chinezeşti, câştigătoare la a treia ediţie a Concursului Internaţional de design „Han Couture” organizat de televiziunea NTD. (Dai Bing/The Epoch Times)

Tradiţia culturii chineze este bazată pe credinţă şi venerarea virtuţii, iar moralitatea unei societăţi este încorporată în cultura sa.

Cultura oferă orientări morale, smerenie faţă de Cer, Pământ şi Natură, precum şi respect pentru viaţă. Este un model de urmat pentru o societate integră şi durabilă.

Confucius spunea „Aspiră către cale, aliniază-te cu virtutea, rămâi fidel bunătăţii şi scufundă-te în artă”.

Iar Lao Tze afirma „Omul urmează Pământul, Pământul urmează Cerul, Cerul urmează Calea şi Calea îşi urmează propria natură”.