Vid de reglementare. De la 1 ianuarie 2010, poliţiştii au rămas fără funcţii

Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor ar fi trebuit stabilite prin act normativ, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii 360/2002 (Statutul Poliţistului). Acest lucru nu s-a întâmplat însă niciodată, susţine liderul Diamantul.
(Arhivă) Demonstraţie de protest al poliţiştilor în Piaţa Victoriei
(Arhivă) Demonstraţie de protest al poliţiştilor în Piaţa Victoriei (Epoch Times România)

Va prezentăm mai jos o opinie scrisă de Emil Păscuţ, liderul sindicatului poliţiştilor Diamantul, privind inexistenţa funcţiilor de poliţie. Deşi opinia a fost scrisă în 2010 potrivit liderului sindical, teza este valabilă şi azi, întrucât nici în prezent nu există o lege dată în completarea Legii 360/2002 care să stabilească, prin enumerare, funcţiile de poliţie, aşa cum sunt enumerate funcţiile publice generale în Legea 188/1999.

Astfel, conform lui Păscuţ, art 22 alin 5 din L 360/2002 prevede că: "Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi". La 14 ani de la intrarea în vigoare a legii 360, acest articol nu a fost însă niciodată pus în aplicare, atrage atenţia Păscuţ într-o postare recentă pe Facebook.

"Pentru acest vid de reglementare, trebuie să le mulţumim în principal incompetenţilor din Direcţia Generală Juridică a MAI, specialiştii noştri care redactează proiecte de acte normative şi care "veghează" ca MAI şi poliţia română să îşi desfăşoare activităţile în conformitate cu legea", scrie liderul sindical.

Redăm opinia lui Emil Păscuţ.

"Inexistenţa funcţiilor specifice de poliţie. Opinie.

În conformitate cu art. 5 (1) lit.f) din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarului public, " Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice: (...) f) poliţia şi alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
În conformitate cu acelaşi art. 5, la alin.2, prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa:
a) drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute de prezenta lege;
b) funcţii publice specifice.

Fixând în minte prevederile de mai sus, ca un reper necesar, vom căuta funcţiile specifice de poliţie, urmărind evoluţia istorică a legislaţiei poliţiei române după anul 1999.

La 9 Mai 2002, intră în vigoare Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Legea în cauza încă nu demilitarizează poliţia întrucât evenimentul demilitarizării se petrece aprox. 4 luni mai târziu, la 23 August 2002, odată cu intrarea în vigoare a Legii 360/2002. Având în vedere că încă nu s-a petrecut fenomenul demilitarizării poliţiei, la intrarea în vigoare a Legii 218/2002, prevederile sus menţionate ale Legii 188/1999 privind statutul funcţionarului public încă nu poartă interes pentru poliţişti.

Legea 218/2002 înfiinţează limitativ câteva funcţii de conducere din Poliţia Română după cum urmează:
1. Inspectorul General al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
2. Adjunct al Inspectorului General al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
3. Şef de Direcţie Generală în IGPR
4. Şef de Direcţie în IGPR;
5. Directorul General al D.G.P.M.B.
6. şef de inspectorat de poliţie judeţean şi adjuncţi;
7. şef de poliţie municipală;
8. şef de poliţie orăşenească;
9. şef de post.
Aspect important de menţionat, funcţiile de conducere de mai sus, sunt funcţii militare de poliţie şi nu civile, pentru ca la 09 Mai 2002 poliţia încă nu fusese demilitarizată.

În afara funcţiilor de mai sus, trebuie remarcat că Legea 218/2002, o lege de organizare şi funcţionare a poliţiei române, nu a înfiinţat şi alte funcţii de poliţie.

La 23 August 2002 a intrat în vigoare Legea 360/2002 privind statutul poliţistului care, la data publicării, a prevăzut:

a) la art.1 (1) Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

b) la art. 22 (5), cităm:
Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

c) la art.82 (2) al legii, cităm:
La aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Interpretând prin coroborare dispoziţiile susmenţionate din Legea 360/2002, rezultă că dispoziţiile anterioare din Legea 218/2002 prin care se înfiinţaseră funcţii de conducere militare în poliţie şi-au încetat valabilitatea cel mai târziu la 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii 360/2002, deci la 23 Februarie 2003.

La 02.02.2003, s-a publicat în M.O. Ordonanţa Guvernului 38/2003, privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, normă care, în conformitate cu art.60, a intrat în vigoare la 1 Ianuarie 2004.

În conformitate cu art. 3 (2) din Secţiunea I a O.G.38/2003 , " Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, pe categorii, pentru poliţişti sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B."

Prin art.48 (1) pct. 9 din Legea 330/2009, lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art.3 şi Anexa 1 din OG 38/2003, au fost abrogate.
art.48 (1) pct. 9 Lege 330/2009:
"Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1, 25, 29 alin. (2) şi (3), art. 37, 38, 52, 55-58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3 al anexei nr. 4, pct. 2 şi 3 ale anexei nr. 5."

În concluzie, de la 1 Ianuarie 2010, prin efectul abrogării OG 38/2003, în lipsa unei legi, în vigoare, care să stabilească funcţiile specifice de poliţie, poliţiştii români au rămas fără funcţii."

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

alte articole din secțiunea Opinii