Mormântul legendarei Regine Tamar descoperit în Inguşeţia

Regina Tamara
Regina Tamara

Într-o peşteră situată în defileul Asinovo în Inguşeţia a fost descoperit un mormânt regal, care ar putea aparţine legendarei regine georgiene Tamar. Unii istorici au afirmat anterior că au localizat mormântul Reginei Tamar în cimitirul regal din Gelaţi în Georgia, iar alţii susţin că acesta se află în Palestina. Nicio versiune nu a primit până acum o confirmare oficială.

Născută în 1166, Tamar este fiica Regelui Giorgi III şi a Reginei Burdukhan. Se spune că era atât de înzestrată încât tatăl său a proclamat împărţirea puterii cu ea când aceasta urma sa împlinească vârstă de 12 ani. Cei doi au condus împreună Georgia până la moartea Regelui Giorgi III când Tamar a fost unsă Regină a Georgiei, la vârstă de 18 ani.

La începutul domniei sale, Tamar a convocat un consiliu al bisericii şi s-a adresat clerului cu înţelepciune şi smerenie: "Judecaţi în conformitate cu dreptatea, afirmând Binele şi condamnând Răul", a sfătuit ea. "Începeţi cu mine, dacă păcătuiesc ar trebui să fiu cenzurată, deoarece coroana regală este trimisă de sus.... Nu permiteţi nici bogăţia nobililor, nici sărăcia maselor să vă împiedice în munca voastră".

Tamar, una dintre frumuseţile vremii, a fost căsătorită prima oară cu un prinţ rus, Iuri, fiul Prinţului Andrei Bogoliubsky, însă acesta a fost adesea acuzat de comportament imoral şi până la urmă a fost trimis în exil la Constantinopole.

A doua oară Tamar s-a căsătorit cu un prinţ osetian, Davit-Soslan Bagrationi, descendent al Regelui Giorgi I.

Deşi era femeie, Tamar a câştigat bătălii majore împotriva unor mari regate din zonă, zdrobind, rând pe rând, armatele persane, arabe şi tătare, aflate atunci la apogeu, ce ameninţau graniţele Georgiei. Perioada secolelor XII – XIII, şi în special domnia reginei Tamar cea Mare, poate fi considerată perioada de aur a Georgiei.

Regina Tamar a fost numită de către supuşii săi drept :“Rege al regilor şi regina a reginelor”. Se spune că Regina Tamara este cea mai iubită personalitate istorică în Georgia. Analele istoriei menţionează recunoaşterea abilităţilor politice ale Ţarinei Tamar de ţarul rus Ioan cel Groaznic.

În afara realizărilor politico-militare, această perioadă de aur a Georgiei sub domnia Reginei Tamar a fost caracterizată printr-o înflorire extraordinară a culturii, ştiinţelor şi artei georgiene.

Regina Tamar a murit cândva între 1209 şi 1213 şi locul mormântului ei a fost ţinut secret conform dorinţei sale. Una dintre ipotezele emise a fost aceea că se temea de profanarea mormântului de către sultanul turc Nukardin, din cauza refuzului de a-l lua în căsătorie şi de a se converti la Islam.