Ideograme chinezeşti: 聖 (shèng) - Sfânt, sacru

聖(shèng) Sfant, sacru.
聖(shèng) Sfant, sacru. (Shen Yun)

În chineză, un caracter poate constitui o parte dintr-un alt caracter, cu o semnificaţie complet diferită. Să luăm ca exemplu caracterul 王(wáng) care înseamnă rege. Adaugând acestui caracter alte ideograme (耳 - ureche şi 口 - gură), se va obţine un nou cuvânt: 聖(shèng), care înseamnă sfânt sau sacru şi descrie tot ceea ce este legat de divinitate.

În antichitate, chinezii aveau unele puncte de vedere interesante. Credeau că persoanele cu urechi mari (耳 - ureche) erau foarte norocoase. Acesta este motivul pentru care în general sfinţii 聖人 (聖 - sfânt şi 人 - om) erau renumiţi pentru că aveau urechile mari.

Dar de ce aveau sfinţii urechile mari? Pentru a auzi mesajele divinităţilor. Ideograma 聖 ne arată că sfinţii nu numai ca aveau urechi mari, dar şi gură 口(gură) — o gură care spune mereu adevărul.

În fine, ce legătură este între 王 (rege) şi 聖 (sfânt)? 王 este componenta de bază a ideogramei 聖, şi indică faptul că sfinţii nu sunt persoane obişnuite, ci mesageri divini, regi şi domni din Cer.

Este fascinant cum cele trei cuvinte 耳 - ureche(ěr), 口 - gură(kǒu), şi 王 - rege (wang), puse împreună, pot compune un cuvânt complet nou. Multe caractere chinezeşti sunt astfel.