Guvernul micşorează numărul de paturi din spitale în perioada 2014-2016

Spital
Spital (Epoch Times România)

Numărul maxim total de paturi din spitale este în scădere în fiecare an. Executivul a aprobat la ultima şedinţă o hotărâre de Guvern pe baza căreia numărul de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu spitalele va scădea şi în perioada 2014-2016, cu câte o mie de paturi anual. Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii publice de către Ministerul Sănătăţii.

La nivelul întregii ţări, Guvernul a aprobat pentru 2014 un număr total de 121.579 paturi, pentru 2015 - 120.579 paturi, iar pentru 2016 - 119.579 paturi.

În acest număr total sunt incluse paturile din secţiile de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute şi cronice, precum şi paturile din sanatorii şi preventorii. Nu sunt incluse paturile aprobate pentru pacienţii care execută măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici cele din penitenciare-spital, care sunt contractate separat.

"În momentul de faţă, Ministerul Sănătăţii, împreună cu autorităţile locale în subordinea cărora se află unităţi sanitare cu paturi, trebuie să găsească soluţiile optime care să răspundă pe de o parte nevoii de asigura accesul cetăţenilor la servicii de sănătate, pe de altă parte nevoii de performanţă a sistemului şi de eficienţă în cheltuirea banilor publici, pornind de la realităţile şi circumstanţele actuale", se arată în nota de fundamentare a hotărârii.

Numărul total de paturi contractabile la nivel naţional a scăzut de la 136.341 în 2010 la 123.127 în 2013, însă datele înregistrate arată că România se menţine la valori superioare mediei europene de număr de paturi la 100.000 de locuitori, se arată în expunerea de motive a documentului.

Proiectul de hotărâre se află în dezbatere publică până la 20 mai.

Potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, "pentru asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii", Ministerul Sănătăţii propune, o dată la 3 ani, Planul naţional de paturi, care se aprobă prin hotărâre de Guvern.

Pentru perioada anterioară de trei ani au fost aprobate 129.524 paturi în 2011, 125.639 paturi în 2012 şi 123.127 paturi în 2013, observându-se aceeaşi tendinţă de scădere.

Conform noilor pachete de servicii medicale şi a Contractului-cadru care intră în vigoare de la 1 iunie, peste 100 de afecţiuni vor fi tratate şi peste 100 de proceduri chirurgicale vor fi realizate fără spitalizare continuă, ci în ambulatoriu.