Federaţia pentru Apărarea Pădurilor pichetează Guvernul: Stop vânzării pădurilor către străini şi abuzurilor

O ordonanţă emisă de Guvern va genera grave abuzuri asupra lucrătorilor din domeniul silvic şi va duce la aservirea politică a acestora, acuză protestatarii care cer, de asemenea, stoparea vânzării pădurilor către străini.
Federaţia pentru Apărarea Pădurilor pichetează ministerul Mediului, 7 aprilie 2016
Federaţia pentru Apărarea Pădurilor pichetează ministerul Mediului, 7 aprilie 2016 (Epoch Times)

Reprezentanţii Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor vor picheta miercuri, 16 noiembrie, Guvernului României, cerând suspendarea unei Ordonanţe de Guvern - 51/2016 - care, potrivit protestatarilor, a fost adoptată fără să se ţină cont de opinia specialiştilor în domeniu şi va genera abuzuri grave asupra personalului silvic.

De asemenea, membrii FAP cer acordarea subvenţiilor pentru proprietarii de păduri de până în 30 ha, astfel încât aceştia să îşi poată permite paza acestora şi, nu în ultimul rând, solicită Guvernului Cioloş elaborarea unei legislaţii care să interzică înstrăinarea pădurilor României precum şi adoptarea unei Strategii Naţionale Forestiere.

Redăm revendicările Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor, potrivit comunicatului de presă remis Epoch Times:

"1. Se solicită Guvernului României suspendarea aplicării O.U.G. nr. 51/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor silvice. O.U.G. nr. 51/2016 va genera abuzuri cu efecte grave asupra personalului silvic, va duce la aservirea personalului silvic autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi implicit la înregimentarea politică a acestui personal; Mai multe informaţii pe acest subiect puteţi accesa aici

2. Se solicită Guvernului României să aplice prevederile art. 97 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic şi să acorde subvenţii proprietarilor de păduri pentru administrarea pădurilor până în 30 ha. Proprietarii de păduri şi opinia publică au fost dezinformaţi că începând cu luna octombrie 2016 se vor acorda aceste subvenţii;

3. Se solicită Guvernului României elaborarea unei legislaţii care să interzică înstrăinarea pădurilor României. În ultimii ani, din cauza nerespectării Codului Silvic şi adoptării unor politici îndreptate împotriva sectorului silvic, tot mai mulţi proprietari sunt determinaţi să-şi înstrăineze pădurile. Principalii cumpărători sunt grupuri de interese străine, deşi Statul Român are drept de preempţiune;

4. Se solicită Guvernului României şi instituţiilor abilitate să prezinte opiniei publice modul în care au fost respectate şi aplicate prevederile Codului Silvic de menţinere şi apărare a integrităţii fondului forestier naţional. Prin neaplicarea Codului Silvic, totalul pădurilor nepăzite şi neadministrate la nivelul ţării a ajuns la 600.000 ha, din care 400.000 ha sunt deja distruse;

5. Modificările şi completările la Legea nr. 46/2008–Codul Silvic trebuie făcute de Parlamentul României, pe baza unor dezbateri publice, şi nu de către Guvern prin ordonanţe de urgenţă;

6. Se solicită Guvernului României, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca la elaborarea legislaţiei silvice să ia în considerare propunerile şi solicitările specialiştilor silvici, societăţii civile din sectorul silvic, să respecte şi să aplice prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;

7. Sectorul silvic are nevoie de legi clare, simple şi aplicabile, în conformitate cu realităţile şi necesităţile sectorului. Este urgentă nevoie de o revizuire şi unificare a legislaţiei existente în silvicultură şi elaborarea Strategiei Forestiere Naţionale;

8. Se solicită asigurarea unor salarii şi pensii corespunzătoare, corelate cu condiţiile deosebite de muncă din sectorul silvic;

9. Se solicită Guvernului şi Parlamentului legi pentru întărirea autorităţii personalului silvic având în vedere creşterea presiunii asupra pădurii. Apărând pădurea, 4 pădurari (Boboc Dănel, Oul Ieronim, Chiriţă Victor şi Dogaru Gheorghe) au fost omorâţi de infractorii surprinşi în pădure furând lemn, iar alţi 600 pădurari, tehnicieni şi ingineri silvici au suferit vătămări corporale grave din partea infractorilor. Legile trebuie să se refere şi la acordarea de drepturi familiilor pădurarilor care s-au jertfit apărând pădurea, precum şi la acordarea de drepturi pădurarilor aflaţi în situaţii de invaliditate în urma agresiunilor infractorilor;

10. Consultarea Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Societăţii inginerilor silvici ”Progresul Silvic”, Confederaţiei Consilva, Federaţiei Sindicatelor Silva, Asociaţiei Constructorilor Forestieri din România, Asociaţiei Pensionarilor Silvici din România, Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România, Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor la elaborarea legislaţiei din sectorul silvic."

În situaţia nesoluţionării favorabile a revendicărilor, Federaţia pentru Apărarea Pădurilor va continua acţiunile de protest în cursul lunii noiembrie şi decembrie 2016, se mai precizează în comunicat.

Federaţia pentru Apărarea Pădurilor este un ONG ce are în componenţa sa membri ai Academiei Române, ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Societatea inginerilor silvici ”Progresul Silvic”, Confederaţia Consilva, Federaţia Sindicatelor Silva, Asociaţia Constructorilor Forestieri din România, Asociaţia Pensionarilor Silvici din România, Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România.