Custodele Ariei Naţionale Protejate Lacul Snagov, atacat sub ochii închişi ai autorităţilor

Dorinţa de a proteja fauna şi flora de pe Lacul Snagov şi de a impune respectarea legislaţiei de mediu i-au adus custodelui Ariei Naţionale Protejate Lacul Snagov o mulţime de necazuri - de la injurii şi ameninţări la atacuri, totul sub ochii indiferenţi ai autorităţilor statului.
Lacul Snagov, Arie Naţională Protejată
Lacul Snagov, Arie Naţională Protejată (Epoch Times)

Custodele Ariei Naţionale Protejate Lacul Snagov - zonă cu mari interese imobiliare şi multe persoane influente - acuză că a fost atacat în repetate rânduri pe motiv că a insistat pentru respectarea prevederilor legale în zona de care răspunde. Mai mult, autorităţile nu doar că au asistat impasibile la agresiuni ci, mai mult, l-au amendat tot pe custode.

Anunţul custodelui este făcut în contextul în care, de câteva luni, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor "prezintă ca o mare realizare aprobarea câtorva sute de Planuri de Management şi Regulamente pentru arii naturale protejate, însă implementarea acestora se izbeşte de o întreagă suită de ''probleme''. Potrivit Fundaţiei Snagov, aceste probleme au fost create ''strategic'' de la ''început" ori ''interpretate'' de autorităţi în aşa manieră încât custodele unei arii protejate să fie pus în imposibilitatea de a conserva cu adevărat ceva. Căci - aşa cum arată Fundaţia Snagov - lipsit de posibilitatea de a-i sancţiona pe contravenienţi şi de sprijinul instituţiilor statului, custodele nu are niciun mijloc de a opri distrugerile faunei şi florei din aria naturală protejată.

Astfel, într-un amplu comunicat de presă care poate fi accesat aici, custodele ANPLS arată că a fost atacat de contravenienţi de 3 ori - de 2 ori chiar în prezenţa autorităţilor: Poliţie şi Jandarmerie - iar mai apoi Poliţia i-a dat tot lui amendă în timp ce restul autorităţilor statului au închis ochii.

"Am fost atacaţi – răsturnaţi în apă (există şi filmare chiar în youtube din 2010 set de înregistrări). Dar Prefectura Ilfov a tot propus (abuziv) clasarea cazului, motivând că nu există fapta. Nu am fost citaţi (deşi am cerut) şi deşi am retrimis mereu şi răspunsurile altor autorităţi (care au identificat ambarcaţiunea şi autorii). De ce MMAP nu îşi susţine – protejează personalului? Căci a tăcut (100% lipsa de reacţie).

În ultimele 7 săptămâni am fost atacaţi de 3 ori (odată la 160 metri de poliţişti şi odată când eram chiar împreună cu Jandarmii). Dar se pare că procurorii (iar) preferă cel mult o amendă. Pe acest caz revenim cu comunicat dedicat", se mai precizează în comunicat.

Custodele mai atrage atenţia că cei 8 ani în care a vegheat asupra biodiversităţii din zonă, a făcut peste 40 de sesizări penale pentru distrugeri de patrimoniu cu un prejudiciu estimat de peste 1.000.000 de euro, singurul rezultat notabil fiind că a fost ameninţat, i s-au făcut plângeri penale şi a primit amenzi între 200 şi 10.000 de lei.

"Avem o experienţă acumulată din 2008 şi până în prezent (deci 8 ani) în calitate de Custode al ANPLS = Aria Naturală Protejată Lacul Snagov. În calitate de voluntari (deci fără buget – subvenţii etc), dar totuşi reprezentanţi ai statului. (...) În aceşti 8 ani, la Snagov am reuşit să dovedim că există nu 5 specii protejate (cf. L5/2000), ci 228 (adică de circa 45 de ori mai mult). Apoi am făcut şi peste 40 de plângeri – sesizări penale pentru distrugeri de patrimoniu natural protejat (estimăm că în valoare de peste 1.000.000 Euro).

Fiind o zonă cu mari interese imobiliare şi multe persoane influente, proiectul de inventariere specii şi aprobare a Planului de Management şi a Regulamentului ANPLS a durat nu 18 luni (cât era în contract), ci 65 de luni. Apoi am fost atacaţi şi răsturnaţi în lac, am primit multe feluri de ameninţări, ni s-au făcut multe plângeri penale (care consumă 1-2 zile pentru pregătire răspunsuri, deplasări, declaraţii) şi ni s-au dat şi amenzi între 200 şi 10.000 lei (contestate şi câteva în curs de soluţionat). Şi multe alte şicanări, denigrări etc", se arată într-un comunicat de presă al Fundaţiei Snagov.

Custodele ANPLS mai susţine că nicio autoritate nu vrea să vină să ajute la respectarea prevederilor legale în aria naturală protejată, nici măcar în limitele obligaţiilor legale pe care le au:

Astfel, deşi legiuitorul a prevăzut următorul scenariu (clarificat şi prin OG 2/201): "Agentul constatator se adresează, se prezintă, şi informează iniţial parţial despre contextul – fapta şi încadrarea / contravenţia constatată şi le cere contravenienţilor să se legitimeze. Dacă aceştia refuză (ori fug, ori se manifestă violent – agresiv etc.) atunci agentul constatator, conform art 18: „Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi sau gardieni publici”, în realitate lucrurile arată cu totul diferit.

Ce se întâmplă concret în zona (şi pe lacul) Snagov?

"În raport cu nevoile comunicate de Custodele ANPLS (în mod repetat – inclusiv în scris), în prezent se menţine (artificial) un BLOCAJ.

a) Contravenienţii (utilizatori de ambarcaţiuni) – pot fi opriţi doar de ANR (Autoritatea Navală Română). Care însă nu furnizează datele solicitate de către Custodele ANPLS, inclusiv în formă scrisă, însoţită de poze şi chiar încadrări juridice. Chiar dacă se sună la 112 şi se solicită şi explicit să vină ANR-ul, la intervenţie vine un echipaj de la Poliţia Transporturi Navale Snagov, care (re)informează că nu au competenţe în a opri ambarcaţiuni cu motor; Prin adresa din 05.05.2016, ANR-ul confirmă că şi Custodele ANPLS poate opri ambarcaţiuni şi aplica sancţiunile specifice, însă dacă ambarcaţiunile somate nu se opresc şi conducătorii nu se legitimează, rezultă că tot numai ANR-ul are datele ambarcaţiunii (al cărui număr este comunicat de custode) şi că (de fapt) doar ANR-ul are toate drepturile să oprească operativ ambarcaţiunile care încalcă (şi) prevederile din legislaţia de mediu. Aşa că răspunsurile ulterioare (sau lipsa acestora) la cererile custodelui de a transmite datele personale ale conducătorilor (proprietarilor) pentru sancţionare – reprezintă o blocare a activităţii custodelui. Dar şi o încălcare a prevederilor OUG 57/2007 Art 53.

b) Contravenienţii (din locaţii riverane) în special în zona malurilor. Exemple: Societăţi comerciale de tipul baze de agrement nautic motorizat şi sporturi nautice, care deci nu îşi pot desfăşura activitatea în ANPLS. Toţi clienţii acestor firme – care închiriază şi deci desfăşoară activităţi interzise în ANPLS; Locaţii riverane publice (comerciale) care nu sunt identificate (şi nu au la vedere nici datele comerciale obligatorii etc); Petreceri neautorizate şi cu focuri de artificii, petarde, lansări de lampadare zburătoare cu flacără, muzică puternică cu surse amplasate în aer liber chiar pe debarcadere etc – derulate şi târziu în noapte.

Surse de ambiguitate (care par întreţinute): Poliţia Staţiunii Snagov (PST) susţine că nu se implică dacă o neregulă apare la o locaţie riverană lacului, pentru că Poliţia Transporturi Navale Snagov are ca jurisdicţie şi 5 metri de la mal şi deci implicit poate să se ocupe de întreaga locaţie căci are şi acces mai uşor – de pe apă. În cazurile în care nevoia este ''peste lac'' (care are o lungime de 16 km ceea ce ce presupune că pe partea rutieră este de fapt la circa 35-40km), se spune şi presupune că ar putea interveni Poliţia Ciolpani. Dar de fapt rezultă o necorelare cu întârzieri de ore (de fapt cu ''în acest moment nu există echipaj disponibil în zonă”).

ANR (Autoritatea Navală Română) are autoritatea de a opri ambarcaţiunile. Nu acordă deloc niciun sprijin Custodelui ANPLS. Nu răspunde la solicitările acestuia (nici la cererile scrise de date personale – de identificare – când trimite şi poze ale ambarcaţiunilor şi numerele de înmatriculare). ANR a anunţat doar Custodele ANPLS că poate să oprească şi aceste ambarcaţiuni. Dar în realitate, Custodele fiind doar agent constatator, când ambarcaţiunile nu se opresc, nu are ce să le mai facă.

Jandarmeria are un sediu în str. Liniei în Bucureşti şi deci un timp de intervenţie de circa 90 min – 2 ore (dacă au echipaj). Pe altă parte, Jandarmeria nu doreşte (ori nu poate) să dea jandarmi şi pe ambarcaţiune (pe lac) din mai multe motive. Inclusiv pentru că astfel s-ar putea ajunge (de fapt) la oprirea ambarcaţiunilor şi aceasta este atribuţia ANR.

Există momente şi perioade în care reprezentanţi ai autorităţilor care au echipaje permanente pe lac (din 2016) precum PTS şi ANR nu răspund (nu pot fi găsiţi la telefon); Sau susţin că nu pot veni. Sau că nu li se pare cazul important. Sau că dânşii stiu că ar fi de fapt „altfel”. Dar cererea şi nevoia Custodelui ANPLS nu este de a cere o opinie despre impactul de mediu (căci nu este competenţa dânşilor). Ci de a veni şi legitima (identifica) persoane – ambarcaţiuni. Şi deci acest canal – nu funcţionează în realitate. Probabil că există o densitate şi o teama mai mare de a nu fi întâlnită o personalitate (chiar şef foarte ierarhic) şi a se crea „probleme”.

112 este pentru urgenţe. Dar chiar în 2016 au existat 3 atacuri asupra custodelui (separat de alte cazuri şi momente cu ameninţări – înjurături etc). Aşadar, ce să mai facă Custodele ANPLS atunci când vede o ambarcaţiune / grup de persoane pe care le ştie că au diferite antecedente şi sunt în culpă (repetată) şi că cei în cauză vor reacţiona (din nou) (şi) violent? Să îi ignore (de teamă)? Să îi abordeze singur (şi cazul să degenereze în violenţe)? Oare nu este mai bine să cheme autorităţile – înainte? Dar dacă acestea nu vin, cum poate custodele să facă dovada că a solicitat sprijinul acestor autorităţi (care sunt prezente pe lac şi pot veni de fapt în chiar 1-5 minute, dacă vor)?

SOLUTII: Custodele ANPLS a transmis adrese scrise repetat la MMAP, la ANR, la Poliţia Transporturi, la Ministerul Transporturilor. A solicitat audienţe. Dar iată că nu apar reacţii – soluţii relevante. Altele decât agravarea şi creşterea ameninţărilor pe lacul Snagov (ANPLS) din partea celor care sunt în culpă. Şi care nu pot fi nici sancţionaţi – căci autorităţile nu acordă nici măcar datele personale (pe care sunt obligate să le furnizeze, cf. art 18 din OG 2/ 2001). a) ANR trebuie să revizuiască de urgenţă OMT 920/2003 care conţine multe greşeli şi surse de confuzii şi probleme; b) trebuie reconsiderat modul de intervenţie şi colaborare în zona Snagov între mai multe autorităţi şi să fie incluse şi nevoile Custodelui ANPLS", se arată în comunicat.

Custodele mai atrage atenţia şi asupra altor probleme, numeroase şi grave, precum faptul că în zonă se fac distrugeri intenţionate (premeditat) şi cu motivaţie imobiliară iar Primăria din Snagov nu dă datele despre riverani (deşi are obligaţie legală explicită în raport cu Custozii – legislaţia de mediu); că pe malul lacului se construieşte fără respectarea avizelor iar, ulterior, APM-ul şi alte autorităţi nu vor să vină pe teren să constate diferenţele; că există riverani care dau cu substanţe chimice pe plantele acvatice pentru a distruge lotuşii de pe lac (Nelumbo nucifera – specie invazivă) dar de fapt distrug tot ce este viu într-o zonă mare iar autorităţile de resort nu se implică pentru dovedirea şi rezolvarea situaţiei.