CCR, o nouă mişcare: Cere stabilirea unui prag şi pentru neglijenţa în serviciu

Curtea Constituţională condusă de Valer Dorneanu consideră că Parlamentul ar trebui să stabiliească prag valoric şi în cazul infracţiunii de neglijenţă în serviciu, decizie similară cu cea privind abuzul în serviciu.
Palatul Cotroceni, depunere jurământ, noii membri ai CCR. În imagine,  Valer Dorneanu Mona Pivniceru şi Daniel Morar
Palatul Cotroceni, depunere jurământ, noii membri ai CCR. În imagine,  Valer Dorneanu Mona Pivniceru şi Daniel Morar (Epoch Times România)

Parlamentul ar trebui să stabilească un prag valoric de prejudiciu pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu prevăzută în Codul penal, reiese dintr-o decizie luată joi de Curtea Constituţională a României.

CCR a admis cu unanimitate de voturi o excepţie de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 249 alin. (1) din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal, care vizează infracţiunea de neglijenţă în serviciu, sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplinirea defectuoasă" se înţelege "îndeplinirea prin încălcarea legii".

Art. 249 alin. (1) din Codul penal din 1969 stipulează: "Încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă".

Art. 298 din Codul penal are următorul conţinut: "Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă".

Curtea a reţinut, "mutatis mutandis", considerentele ce au stat la baza pronunţării Deciziei 405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016, prin care a constatat că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii".

Prin urmare, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 249 alin. (1) din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal încalcă prevederile art. 1 alin. (4) şi (5) din Constituţie, deoarece sintagma "îndeplinirea ei defectuoasă", din cuprinsul acestora, nu întruneşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nefiind enunţată cu suficientă precizie pentru a se înţelege la ce dispoziţii legale se raportează încălcarea îndatoririlor de serviciu. Astfel, defectuozitatea îndeplinirii unui act trebuie stabilită numai prin raportare la legea în domeniu.

"Totodată, Curtea a reţinut că reglementarea în vigoare a infracţiunii de neglijenţă în serviciu permite încadrarea în conţinutul său a oricărei fapte săvârşite din culpă, dacă s-a adus o atingere minimă drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. În aceste condiţii, Curtea a statuat cu privire la necesitatea complinirii de către legiuitor a omisiunii legislative constatate, sub aspectul valorii pagubei sau intensităţii / gravităţii vătămării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice în vederea asigurării clarităţii şi previzibilităţii normei penale examinate", a mai transmis CCR.