CCM: Constituţia poate fi modificată. Numărul judecătorilor constituţionali va fi majorat

CCM a avizat pozitiv modificarea Constituţiei privind structura Curţii, menţionând că iniţiativa Guvernului nu încalcă limitele revizuirii. Curtea Constituţională urmează să fie constituită din 7 judecători numiţi pe un termen de 9 ani.
Judecătorii CCM în şedinţa din 14.09.2016
Judecătorii CCM în şedinţa din 14.09.2016 (constcourt.md)

La 6 decembrie 2016, Curtea Constituţională a Moldovei (CCM) a pronunţat Avizul la proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova. La originea cauzei se află sesizarea Guvernului, depusă în instanţă de jurisdicţie constituţională prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea articolelor 135 şi 136 ale Constituţiei, cu prevederi referitoare la atribuţiile şi structura Curţii Constituţionale.

În esenţă, proiectul de lege propune cu referire la atribuţiile Curţii Constituţionale: dreptul instanţelor judecătoreşti de toate nivelele de a sesiza CCM pentru soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate. Cu referire la structura instanţei de jurisdicţie constituţională: numărul judecătorilor Curţii urmează a fi mărit de la 6 la 7. Cel de-al şaptelea judecător va putea fi numit de Preşedintele Republicii Moldova. Cu referire la durata mandatului judecătorilor constituţionali prevede numirea judecătorilor CCM pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi reînnoit. Mandatul judecătorilor CCM numiţi pentru un mandat de 6 ani şi aflaţi în exerciţiul funcţiei la data intrării în vigoare a legii se va prelungi cu 3 ani.

Potrivit Avizului, Curtea a menţionat că instituirea prin proiectul de lege a dreptului instanţelor judecătoreşti de toate nivelele de a sesiza CCM pentru soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate, adiţional Curţii Supreme de Justiţie se fundamentează pe hotărâri anterioare dar şi pe prevederi ale Constituţiei şi nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului altor instanţe judecătoreşti de drept comun de a sesiza instanţa de jurisdicţie constituţională.

Cu referire la propunerea de majorare a numărului judecătorilor, Curtea a menţionat că potrivit bunelor practici, numărul judecătorilor constituţionali urmează a fi unul impar în vederea excluderii blocajelor în procesul decizional şi anume în vederea evitării situaţiei parităţii votului.

De asemenea, în partea ce ţine de stabilirea duratei mandatului pe o perioadă de 9 ani, fără posibilitatea de a fi reînnoit, Curtea a reţinut că această modificare constituţională are drept obiectiv garantarea independenţei judecătorului constituţional în exercitarea mandatului. Astfel, în jurisprudenţa sa Curtea a menţionat că judecătorii trebuie să beneficieze de libertate neîngrădită pentru a soluţiona cauzele imparţial, potrivit convingerilor lor şi propriului mod de interpretare a faptelor şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Curtea a menţionat că proiectul de lege respectă limitele impuse de articolul 142 alineatul (2) din Constituţie, în sensul că nu are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora. Curtea a subliniat că modificările propuse au drept obiectiv consolidarea activităţii Curţii Constituţionale, în calitate de unică autoritate de jurisdicţie constituţională în Moldova.

Proiectul de lege constituţională poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituţiei. Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.