Studiu: Inspecţia Judiciară a CSM investighează selectiv cauzele disciplinare ale judecătorilor

Experţii de la CRJM susţin că în Moldova există o problemă serioasă privind respectarea normelor legale chiar de către judecători, Inspecţia Judiciară a CSM având tendinţa de a proteja unii magistraţi de tragerea la răspunderea disciplinară.
Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Superior al Magistraturii (Epoch Times România)

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) constată, potrivit unui studiu, că Inspecţia Judiciară pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din Republica Moldova investighează selectiv dosarele disciplinare pornite împotriva unor preşedinţi de instanţe sau judecători din instanţele superioare şi are un rol pasiv în activitatea legată de prezenţa şi prestaţia acesteia în faţa Colegiului Disciplinar.

În opinia CRJM, Inspecţia Judiciară rămâne una din cele mai puţin reformate organe disciplinare. Aspectele legale problematice rezultă în mare parte din faptul că inspectorii-judecători se subordonează CSM, desfăşoară activităţi de secretariat, nu au competenţa de a decide asupra admisibilităţii sesizărilor disciplinare, nu au împuterniciri clare în a califica abaterile disciplinare şi au un rol pasiv în cadrul şedinţelor organelor disciplinare.

Astfel, prezenţa Inspecţiei Judiciare în şedinţele Colegiului Disciplinar, deseori, ar fi formală şi se rezumă la susţinerea rapoartelor/deciziilor emise la etapa verificărilor. O abordare selectivă a modului cum se fac verificări şi cum se comportă Inspecţia Judiciară în diverse cauze scade încrederea societăţii în Inspecţia Judiciară şi este periculoasă pentru independenţa şi responsabilitatea întregului sistem judiciar.

„Într-un şir de cauze în care erau implicaţi preşedinţi de instanţe sau judecători din instanţele superioare, inspectorii judecători respingeau ca vădit neîntemeiate sesizări care aveau aparenţe de abatere disciplinară, luau apărarea judecătorilor în faţa Colegiului Disciplinar şi a CSM şi nu investigau suficient de bine cauzele, iar dosarele ajungeau fără probe în faţa organelor colegiale”, menţionează CRJM potrivit studiului.

Experţii de la CRJM notează că cel mai des judecătorii sunt traşi la răspundere disciplinară pentru încălcarea normelor imperative, ceea ce denotă că în Republica Moldova există o problemă serioasă privind respectarea normelor legale chiar de către judecători.

Autorii studiului recomandă organelor disciplinare să nu condiţioneze aplicarea abaterii disciplinare de existenţa unei hotărâri a instanţei superioare care ar constata această abatere, or astfel sunt scutiţi de responsabilitate judecătorii care emit hotărâri în ultimă instanţă. O altă recomandare este reducerea căilor de atac împotriva hotărârilor Colegiului Disciplinar şi instituirea unei contestaţii directe la CSJ, pe fond şi procedură. Reforma propusă ar simplifica procedura disciplinară şi ar economisi resursele administrative ale CSM. CRJM recomandă şi îmbunătăţirea motivării hotărârilor Colegiului Disciplinar a CSM din RM, în special cu privire la proporţionalitatea sancţiunii cu circumstanţele cauzei.

Colegiul Disciplinar este organul-cheie în mecanismul de răspundere disciplinară a judecătorilor din R. Moldova. Acesta este un organ independent, care examinează cauzele disciplinare în privinţa magistraţilor şi aplică sancţiuni disciplinare.

Inspecţia Judiciară are competenţe în: verificarea activităţii organizatorice a instanţelor de judecată, examinarea petiţiilor în privinţa eticii judecătorilor, verificarea sesizărilor cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, verificarea demersurilor adresate CSM pentru acordul la urmărirea penală împotriva judecătorilor şi verificarea temeiurilor respingerii candidaturilor propuse de CSM la funcţia de judecător / promovare. Inspecţia Judiciară este formată din cinci inspectori-judecători, dintre care unul este inspector-judecător principal, subordonat, conform legii, CSM.

De menţionat că în cadrul unei şedinţe neformale cu participarea membrilor Colegiului Disciplinar, inspectorului-judecător principal şi preşedintelui CSM, membrii Colegiului Disciplinar şi-au exprimat unele rezerve faţă de activitatea Inspecţiei Judiciare. În special, aceştia s-au referit la calitatea defectuoasă a rapoartelor Inspecţiei Judiciare, inclusiv la faptul că ceea ce este menţionat în petiţii nu este întotdeauna reflectat în rapoartele Inspecţiei.

Notabil este faptul că Centrului de Resurse Juridice, la finele anului trecut ia fost decernat premiul ONU pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului în Moldova în 2016 şi anume „pentru contribuţia substanţială în reformarea sectorului justiţiei, precum şi îmbunătăţirea legislaţiei naţionale privind finanţarea publică a organizaţiilor nonguvernamentale”.