Expert-Grup: Moldova înregistrează progrese moderate în reglementarea crizelor financiare

În pofida anumitor progrese în reformarea sectorului bancar din R. Moldova, vulnerabilităţile majore care au cauzat criza bancară încă persistă, afirmă experţii.
Finanţe. (Bani, lei) Moldova
Finanţe. (Bani, lei) Moldova (facebook.com)

Centrul Analitic Independent Expert-Grup în cadrul unei conferinţe de presă organizate cu ocazia monitorizării acţiunilor autorităţilor de la Chişinău în direcţia stabilizării şi reformării sectorului bancar constată că primul trimestru al anului 2017, poate fi caracterizat prin continuarea implementării unor reforme în sectorul financiar al Republicii Moldova demarate în anul 2016, un factor-cheie care a servit drept catalizator fiind Memorandumul cu FMI. Totuşi, sistemul financiar continuă să se confrunte cu dificultăţi fundamentale ce ţin de starea acţionariatului unor bănci, inclusiv lipsa investitorilor pentru pachetele de acţiuni scoase la vânzare, concurenţa insuficientă în sectorul bancar cu tendinţe pronunţate de concentrare, instrumentar de monitorizare şi supraveghere a pieţei bancare şi nebancare care necesită îmbunătăţiri substanţiale, o pondere înaltă a creditelor neperformante şi nu în ultimul rând un cadru legislativ neclar privind prevenirea şi gestionarea crizelor financiare.

În februarie 2016, Expert-Grup a prezentat un plan de consolidare a sectorului bancar şi prevenirea crizelor similare pe viitor, care s-a axat pe 7 direcţii de reformă: nivelul scăzut de independenţă a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM); instrumentarul insuficient de monitorizare şi supraveghere bancară; transparenţa scăzută privind beneficiarii finali ai acţiunilor bancare; calitatea proastă a guvernantei corporative la majoritatea băncilor; Insuficienţa mecanismelor de responsabilizare a acţionarilor şi managerilor bancari; „off-shorizarea” sectorului bancar şi capacitatea limitată a băncilor de a absorbi pierderi.

Rezultatele monitorizării implementării de către autorităţile de la Chişinău a recomandărilor formulate pe aceste direcţii de reformă, indică asupra unui progres moderat, susţin experţii.

“Din totalul de 35 de recomandări formulate de către Expert-Grup 9 acţiuni au fost realizate, 11 – nerealizate, 15 – realizate parţial sau sunt în curs de realizare. Deşi, s-au înregistrat evoluţii pozitive în domeniile ce ţin de consolidarea independenţei BNM, responsabilizarea managerilor bancari, capacitatea băncilor de a absorbi pierderi, au fost atestate anumite încercări de a îmbunătăţi guvernanţa corporativă în bănci, mai multe recomandări făcute peste un an în urmă rămân actuale, inclusiv pe aspectele expunerilor faţă de companiile off-shore, starea acţionariatului în unele bănci şi întărirea capacităţilor de supraveghere.”

La 14 iunie 2016, BNM a aprobat Strategia de implementare a standardelor Basel III care urmează să pună bazele modernizării sectorului bancar. Îmbunătăţiri au fost atestate în cazul definirii clare a criteriilor de stabilire a activităţilor concertate în sistemul bancar, înăspririi cerinţelor şi sancţiunilor pentru guvernarea improprie şi inadecvată a instituţiilor financiare şi reglementării mai stricte a expunerilor mari.

Deşi trecerea la standardele Basel III urmează să îmbunătăţească cadrul de activitate şi cel de supraveghere a sectorului bancar din R. Moldova, Expert-Grup notează că o serie importantă de recomandări formulate în februarie 2016 rămân valabile şi în prezent, iar neimplementarea lor lasă sistemul vulnerabil în faţa multor riscuri.

În opinia experţilor, impactul reformelor iniţiate de autorităţi întârzie iar principalele carenţe ţin de reglementarea slabă a condiţiilor de emitere de către BNM a creditelor sub garanţia Guvernului pentru băncile aflate în dificultate, posibilitatea de demitere a membrilor organelor de conducere a BNM cu majoritate simplă de deputaţi, întârzierea reformării Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, posibilitatea de a face parte din consiliile de administrare a multiplelor bănci, expunerea sectorului bancar la relaţiile cu „companiile off-shore” şi nu în ultimul rând – cadrul slab de reglementare vis-a-vis de garantarea depozitelor din sistemul bancar.