R. Moldova aprobă schimbul multilateral de date privind conturile financiare, care va ajuta la identificarea evaziunii fiscale

R. Moldova va putea face schimb de informaţii în scopuri fiscale începând cu luna septembrie 2023.
Guvernul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova (facebook.com/guvernul rm)

Cabinetul de miniştri de la Chişinău a aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral care permite schimbul de informaţii în scopul identificării persoanelor fizice sau juridice care se eschivează de la declararea veniturilor şi plata impozitelor, prin transferul banilor în conturile din străinătate.

În opinia Executivului, datorită acestor schimburi de informaţii, Serviciul Fiscal de Stat va avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deţinute în străinătate de rezidenţii Republicii Moldova.

Acordul care a fost adoptat în 108 ţări va ajuta Republica Moldova să genereze venituri fiscale suplimentare, având posibilitatea să identifice cazuri de evaziune fiscală şi să asigure creşterea conformităţii fiscale.

Potrivit documentului, Republica Moldova va putea face schimb de informaţii începând cu luna septembrie 2023. Schimbul de informaţii se va realiza în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

Implementarea Acordului menţionat derivă din necesitatea alinierii la standardele internaţionale de efectuare a schimbului de informaţii în scopuri fiscale, în contextul în care, în noiembrie 2016, Republica Moldova a devenit membră a Forumului Global al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale.

Acordul a fost semnat la 29 octombrie 2014, la Berlin.