Actele de studii obţinute în R. Moldova şi România vor fi recunoscute reciproc

.
. (pixabay.com)

Parlamentul de la Chişinău a aprobat vineri, 21 ianuarie, în două lecturi ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, eliberate de instituţiile de învăţământ ale ambelor state.

Documentul stabileşte tipurile actelor de studii, de la toate nivelurile de învăţământ, care se recunosc reciproc - de la actele de studii din învăţământul general până la titlurile ştiinţifice.

Acordul include şi reglementări pentru recunoaşterea reciprocă a actelor de studii obţinute până la aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna.

Astfel, noul Acord determină recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii, eliberate după absolvirea unei instituţii de învăţământ general cu durata studiilor de 10 sau 11 ani, cum era până la introducerea învăţământului liceal de 12 ani. Noile prevederi oferă deţinătorilor acestor acte de studii acces direct la învăţământul superior din România.

De asemenea, Tratatul stabileşte prevederi speciale ce reglementează recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare postuniversitare şi a cursurilor de perfecţionare de nivel postuniversitar eliberate în ambele state.

Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani şi se prelungeşte automat, pe perioade de câte un an. Acesta are drept scop dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor în domeniul educaţiei dintre Republica Moldova şi România.