Ombudsmanul din Moldova: Legislaţia în vigoare restricţionează excesiv dreptul salariaţilor la grevă

Mai multe prevederi legale limitează dreptul unor categorii de salariaţi la grevă şi acordă dreptul sancţionării disciplinare în caz de participare, de aceea Avocatul Poporului a contestat legile care ar fi excesive la Curtea Constituţională.
Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului din R. Moldova (facebook.com)
Ştefan Sârbu
15.05.2017

Avocatul Poporului din R. Moldova, Mihail Cotorobai, a contestat la Curtea Constituţională (CCM) prevederile legislaţiei naţionale prin care mai multor categorii de salariaţi le este interzis să participe la grevă. Limitarea instituită prin legislaţia în vigoare a dreptului de a participa la grevă unor categorii de salariaţi este excesivă, contravine articolului 45 din Constituţie, dar şi articolului 6, paragraful 4 al Cartei Sociale Europene Revizuite, susţine Ombudsmanul.

Potrivit sesizării, alineatul (2) al articolului 369 din Codul muncii al RM include o listă a salariaţilor din diferite domenii de activitate care nu pot exercita efectiv dreptul de a participa la grevă (personalul medico-sanitar din spitale şi serviciile de asistenţă medicală urgentă; salariaţii din sistemele de alimentare cu energie şi apă; salariaţii din sistemul de telecomunicaţii; salariaţii serviciilor de dirijare a traficului aerian; persoanele cu funcţie de răspundere din autorităţile publice centrale; colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică, ordinea de drept şi securitatea statului, judecătorii instanţelor judecătoreşti, salariaţii din unităţile militare, organizaţiile sau instituţiile Forţelor Armate; salariaţii din unităţile cu flux continuu şi salariaţii din unităţile care fabrică producţie pentru necesităţile de apărare a ţării).

În temeiul prevederilor Codului muncii, Guvernul a aprobat Nomenclatorul unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă. Totodată, unele prevederi din Codul transportului feroviar restrâng dreptul salariaţilor din domeniul transportului feroviar de a participa la grevă. Mai mult, salariaţii sunt sancţionaţi disciplinar de către angajator pentru participare la grevă.

În opinia Avocatului Poporului, normele contestate au o formulare de interdicţie absolută şi afectează însăşi substanţa dreptului la grevă. Interdicţia legală a dreptului la grevă în toate sectoarele menţionate, fără deosebire de funcţie, nu poate fi considerată proporţională şi necesară într-o societate democratică, ea contravine spiritului apărării şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

“Considerăm că interdicţiile prevăzute la normele contestate, nu urmăresc scopul legitim de a asigura apărarea intereselor profesionale cu caracter economic şi social ale salariaţilor, iar statul nu prezintă o justificare obiectivă şi clară pentru care limitează excesiv dreptul la grevă. Măsurile folosite de stat sunt disproporţionate şi nu urmăresc satisfacerea intereselor profesionale ale salariaţilor”, se menţionează în sesizarea adresată CCM.

Ombudsmanul notează în sesizare că şi Comitetul European pentru drepturile sociale, în Raportul şi concluziile sale pentru anul 2014, a atenţionat că legislaţia R. Moldova cu privire la interdicţia de a participa la grevă a unor categorii de salariaţi contravine prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite.

Menţionăm că Avocatul Poporului a sesizat CCM ca urmare a adresărilor petiţionarilor, dar şi a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care şi-au exprimat îngrijorarea şi indignarea în legătură cu limitarea excesivă instituită prin legislaţia în vigoare a dreptului de participare la grevă a unor categorii de salariaţi.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor