Guvernul se pune pe rechinii imobiliari şi funcţionarii corupţi. Amenzile ar putea creşte spectaculos

Guvernul îşi propune să majoreze de până la 50 de ori amenzile aplicate pentru neregulile în domeniul construcţiilor, vizaţi fiind nu doar dezvoltatorii imobiliari ci şi funcţionarii care nu răspund întrebărilor cetăţenilor.
Lucrările pe şantierul din Pridvorului continuă
Lucrările pe şantierul din Pridvorului continuă (Salvati Parcul Tineretului)

România s-a transformat de-a lungul anilor într-un adevărat fief al rechinilor imobiliari. Pe spaţiile verzi răsar clădiri neautorizate sau autorizate cât se poate de dubios, în zone protejate, cu regim de înălţime mic cresc coloşi de beton sau sticlă, sub ochii indiferenţi şi complici ai autorităţilor care, adesea, ignoră sesizările şi întrebările cetăţenilor indignaţi. Aceste lucruri s-ar putea schimba în viitor, sau, cel puţin vor fi sancţionate mult mai aspru, Guvernul intenţionând să majoreze de până la 50 de ori amenzile aplicate în construcţii pentru încălcarea diferitelor reguli, atât pentru constructori, cât şi pentru directori din primării.

Potrivit profit.ro, Guvernul a redactat un document prin care vrea să întărească disciplina în urbanism şi autorizarea construcţiilor, prin care va schimba Legea actuală de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, aplicată din 1991, în principal prin creşterea semnificativă a cuantumului amenzilor aplicate pentru încălcarea normelor legale privind urbanismul şi autorizarea executării construcţiilor.

Astfel, dacă în prezent refuzul instituţiilor publice de a furniza informaţii care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism este sancţionat cu amenzi între 1.000 de lei şi 3.000 de lei, cuantumul acesteia va fi fixat la o singură sumă, dar de 50 de ori mai mare decât limita minimă actuală, şi anume 50.000 de lei. Aceeaşi amendă de 50.000 de lei va fi aplicată şi pentru semnarea de documentaţii care conţin date eronate, dacă nu intră sub incidenţa legii penale, faptă amendată astăzi cu 1.000 de lei-9.000 de lei, arată sursa citată.

De asemenea, amenzile pentru avizarea şi aprobarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism semnate de alte persoane decât cele stabilite prin lege fixate în prezent la sume între 1.000 de lei - 9.000 de lei, vor fi ridicate la 10.000 de lei - 25.000 de lei.

Amenzi mai mari vor fi introduse şi pentru investitorii şi executanţii care efectuează sau desfiinţează, total sau parţial, fără autorizaţie diferite lucrări, pentru aceştia limita minimă a amenzii urmând să crească de la 1.000 de lei la 20.000 de lei, în schimb limita maximă a contravenţiei urmând să fie redusă la jumătate, de la 100.000 de lei la 50.000 de lei.

De asemenea, pentru împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate, intervalul de amendă va urca de la 3.000 de lei - 10.000 de lei la 50.000 de lei - 100.000 de lei.

Amenzile vor fi majorate şi pentru aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizatelucru care, în Capitală, de exemplu, s-a întâmplat frecvent în Dămăroaia şi Bucureştii Noi, unde, potrivt Asociaţiei ”Salvaţi Cartierele Dămăroaia şi Bucureştii Noi” (ASCDBN), în ultimii ani s-au construit în jur de 200 de clădiri, cu încălcarea legislaţiei româneşti în vigoare şi a legislaţiei europene în domeniu. Evident, clădirile au fost racordate la utilităţi.

Amenzile pentru funcţionarii ce aprobă astfel de racordări vor fi majorate de la 10.000 de lei la 50.000 de lei, iar menţinerea construcţiilor sau lucrărilor după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie, prin neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor după terminarea lucrărilor şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare a amplasamentului odată cu încheierea lucrărilor de bază, nu va mai presupune o amendă de 3.000 de lei - 10.000 de lei, ci de 10.000 de lei - 100.000 de lei, mai arată sursa citată.

Sancţionate cu amenzi mai mari vor fi şi neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse de către Inspectoratul de Stat în Construcţii va genera amenzi mai mari, de la 1.000 de lei - 5.000 de lei astăzi la 10.000 de lei - 50.000 de lei. Această prevedere va fi cât se poate de benefică, având în vedere că mulţi cetăţeni au reclamat, de-a lungul anilor, că telefoanele lor la varii instituţii cărora le cer să vină să verifice construcţii presupus ilegale rămân fără răspuns sau verificările sunt tardive şi ineficiente, uneori constructorul fiind chiar avertizat de control, pentru a-şi retrage oamenii.

Articolul integral poate fi citit aici