De ce este vinovată Primăria lui Piedone în cazul Colectiv

O avocată a explicat pentru Epoch Times că Primăria era obligată să facă controale la faţa locului şi înainte şi după acordarea autorizaţiei de funcţionare.
Primarul sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone
Primarul sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone (wikipedia.org)

”Primăria că este obligată să verifice toate solicitările înainte de a acorda autorizaţiile şi, mai mult decât atât, Primăria răspunde pentru documentaţiile incomplete ce se vor regăsi ulterior in procesul de autorizare/aprobare”, a explicat avocata Claudia Postelnicescu pentru Epoch Times. În opinia ei, lipsa condiţiilor de siguranţă din Colectiv trebuia să fie motiv pentru a nu se acorda o autorizaţie de funcţionare acestui club.

Epoch Times: Ce atribuţii are Primăria privind prevenirea incendiilor?

Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Primarul şi Consiliile locale au anumite atribuţii. Pe lângă ei tot aparatul administrativ de specialitate, care constă din mai multe direcţii, servicii şi comisii, inclusiv cel de avize şi aprobări. Primăriile se coordonează cu Poliţia Locală, serviciul de disciplină în construcţii, cu comisiile de urbanism, cu serviciile speciale din comisii, cu Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi are atribuţii de control pentru a se asigura că nu există situaţii de risc pentru incendii care pot pune în pericol siguranţa şi viaţa oamenilor. Toate aceste atribuţii, în detaliu, sunt cuprinse în Hotărârea de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 4, actualizat în 2015.

Am văzut recent un anunţ al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din Dealul Spirii care solicita cetăţenilor să anunţe unde au remarcat sau constatat situaţii de risc pentru incendii. Acest inventar trebuie să îl facă regulat angajaţii direcţiilor de specialitate din primării şi să îl actualizeze regulat. Au aceste obligaţii prin lege şi regulamentele de funcţionare, de a verifica, monitoriza, actualiza, anula autorizaţii dacă ele nu mai corespund condiţiilor în care au fost acordate. Acesta este rolul principal al primăriilor: de a administra domeniul public, dar şi pe cel privat atunci când consecinţele unor activităţi private (concerte, evenimente) ţin de siguranţa publică.

În ceea ce priveşte autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor, ca şi condiţie prealabilă pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare a clubului, ea nu este necesară potrivit Anexei 1 a Hotărârii nr. 20/29.02.2012 emisă de Consiliul Local al Sectorului 4 Bucureşti şi nu este inclusă în lista documentelor necesare autorizării, însă acest fapt nu elimină obligaţia verificării ulterioare, la fel cum nu elimină responsabilitatea individuală a proprietarilor clubului şi a organizatorului evenimentului.

Nu este obligată Primăria de lege să verifice la faţa locului înainte de a acorda autorizaţii?

Evident că este obligată să verifice toate solicitările înainte de acorda autorizaţiile şi, mai mult decât atât, Primăria răspunde pentru documentaţiile incomplete ce se vor regăsi ulterior in procesul de autorizare/aprobare. Direcţiile de specialitate din Primărie trebuie să verifice în teren solicitările de avize şi autorizaţii, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţie, trebuie să verifice respectarea parametrilor tehnici stabiliţi de autorizaţiile de construcţie, trebuie să verifice în teren starea imobilelor, înaintea emiterii autorizaţiilor de construcţie, trebuie să inventarieze starea clădirilor şi construcţiilor autorizate şi să reactualizeze regulat cu privire la situaţia din teren.

Lipsa condiţiilor de siguranţă trebuia să fie un motiv pentru a nu se acorda o autorizaţie de funcţionare acestui club, din momentul solicitării.

Cum vă explicaţi faptul că Primăria a făcut un control în Club Colectiv şi a amendat patronii doar pentru că foloseau personal necalificat, şi nu şi pentru că nu îndeplineau condiţiile minimale de siguranţă – precum căi de evacuare, instalaţii de absorbţie a fumului etc?

Nu îmi explic altfel decât prin existenţa cutumei; în România a funcţionat întotdeauna, în paralel cu legea, cutuma, adică acea lege nescrisă, practica locului care ne spune că dacă nu ai extinctoare şi sprinklere, nu-i nimic, mai deschizi un geam, rezolvăm cumva, nu se întâmplă nimic, merge şi aşa. Este vorba despre o mentalitate colectivă: poţi să ai un corp de legi excepţional, dacă ele nu se aplică, degeaba. Dacă se găsesc mereu soluţii ingenioase să pară totul perfect legal pe hârtie şi complet anapoda în practică, degeaba.

Lipsa condiţiilor de siguranţă despre care spuneţi trebuia să fie motiv pentru a nu se acorda o autorizaţie de funcţionare acestui club, din momentul solicitării. În acelaşi timp, nu ştim, nu avem încă toate detaliile, dacă proprietarii locului au cerut autorizaţie de funcţionare pentru un local obişnuit, în care oamenii intră şi ies pentru a petrece puţin timp acolo, apoi s-au hotărât să organizeze evenimente care depăşeau cu mult capacitatea pentru care aveau autorizaţie, deja problema nu mai este neapărat doar la autorităţi, ci este o responsabilitate individuală.

Dacă proprietarii Colectiv au obţinut autorizaţie de funcţionare pentru local (100 persoane maxim), iar ulterior au decis să schimbe destinaţia şi să organizeze şi evenimente, era obligaţia lor să solicite avizele cerute de lege şi să informeze autorităţile cu privire la schimbarea destinaţiei.

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor prevede la articolul 2 că ”Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României”. Problema este că legea impune o obligaţie generală, nu una specifică, aşa că aceasta poate fi uşor evitată. De asta se întâmplă nenorociri. Dacă ar exista o obligaţie specifică, de exemplu autorizaţia ISU să fie obligatorie pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare, atunci am putea stabili responsabilităţi mult mai precise ale autorităţilor. De aceea Piedone se apără aşa cum o face acum. Atribuţiile generale de verificare şi control pot fi pasate de la o direcţie la alta şi tot aşa.