CJUE desfiinţează rambursarea în 5 ani a taxei auto. Invocarea insuficienţei fondurilor, inacceptabilă

Un sistem de rambursare în termen de 5 ani a taxelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, face exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii excesiv de dificilă şi nu îndeplineşte obligaţia care revine statelor membre.
Autostrada Soarelui
Autostrada Soarelui (Epoch Times România)

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) se opune termenului de 5 ani pentru rambursarea taxei auto de primă înmatriculare, relatează clujust.ro.

Potrivit hotărârii CJUE, „Nu se poate admite ca un stat membru, în calitatea sa de debitor într‑un litigiu precum litigiul principal, să se poată prevala de o insuficienţă a fondurilor pentru a justifica imposibilitatea executării unei decizii judecătoreşti care îi recunoaşte justiţiabilului un drept conferit de ordinea juridică a Uniunii”.

De asemenea, CJUE „Se opune unui sistem de rambursare cu dobândă a taxelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii al căror cuantum a fost constatat prin decizii judecătoreşti executorii precum sistemul în discuţie în litigiul principal, care prevede o eşalonare pe cinci ani a rambursării acestor taxe şi care condiţionează executarea unor astfel de decizii de disponibilitatea fondurilor încasate în temeiul unei alte taxe”, arată sursa citată.

Hotărârea a fost luată în cauza C‑200/14, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Sibiu (România), prin decizia din 20 martie 2014, primită de Curte la 22 aprilie 2014, în procedura Silvia Georgiana Câmpean împotriva Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, devenită Serviciul Fiscal Municipal Mediaş şi Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Doamna Câmpean a înmatriculat în România un autovehicul rulat cumpărat în Germania. Pentru a efectua această înmatriculare, doamna Câmpean a plătit, la 18 ianuarie 2012, suma de 2.737 de lei româneşti (RON) (aproximativ 615 euro) cu titlu de taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012.

Printr‑o cerere introductivă depusă la 21 februarie 2012 la Tribunalul Sibiu (România), doamna Câmpean a solicitat rambursarea acestei sume, precum şi plata dobânzilor aferente acesteia, calculate până la data rambursării efective, pentru motivul că această taxă este incompatibilă cu dreptul Uniunii.

Instanţa de trimitere, având îndoieli în legătură cu compatibilitatea taxei menţionate cu dreptul Uniunii, a hotărât, prin decizia din 15 noiembrie 2012, să suspende judecarea cauzei şi să sesizeze Curtea cu o cerere de decizie preliminară.

Articolul integral poate fi accesat aici.