CE lansează consultări privind pluralismul şi libertatea mijloacelor de informare în masă

Comisia Europeană (CE) a anunţat vineri lansarea a două consultări publice, care vor fi deschise până la 7 iunie şi care oficializează o dezbatere iniţiată ca urmare a unor recomandări formulate în ianuarie de un grup independent la nivel înalt pentru libertatea şi pluralismul mass-media.

Prima şi cea mai amplă consultare invită participanţii să formuleze observaţii cu privire la aspecte precum domeniul de aplicare al competenţei UE de a acţiona în vederea protejării libertăţii mijloacelor de informare în masă, rolul autorităţilor publice, respectiv al autoreglementării sau protecţia surselor jurnalistice în Europa. Concluziile consultării vor permite CE să identifice eventualele domenii în care există un sprijin larg pentru măsuri la nivel european sau naţional privind garantarea libertăţii mijloacelor de informare în masă.

A doua consultare se limitează, în mod specific, la recomandarea grupului la nivel înalt ca organismele de reglementare a conţinutului audiovizual să fie independente. Mass-media audiovizuale fac deja obiectul unor reglementări la nivelul UE. Comisia solicită opinii cu privire la opţiuni de consolidare a independenţei acestor autorităţi, ale căror activităţi influenţează în mod direct sectorul mass-media audiovizuale şi, deci, la o scară mai largă, libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă. Printre opţiunile avute în vedere se numără o posibilă revizuire a articolului 30 din Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (SMA).

„În UE ne confruntăm cu ameninţări la adresa libertăţilor noastre fundamentale, precum libertatea şi pluralismul mass-media pe întreg teritoriul Europei. Grupul la nivel înalt ne-a transmis un semnal puternic că este necesar să luăm măsuri hotărâte pentru a garanta, în viitor, libertatea şi pluralismul serviciilor noastre mass-media. În numele democraţiei noastre, vă invit să vă exprimaţi opiniile în cadrul acestor consultări, a declarat Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene.

Directiva SMA vizează să creeze o piaţă unică a serviciilor mass-media audiovizuale şi să confere certitudine juridică sectorului european al televiziunii şi al audiovizualului. Ea creează condiţii de concurenţă echitabile pentru prestarea la nivel transfrontalier atât a serviciilor de radiodifuziune, cât şi a serviciilor audiovizuale la cerere şi urmăreşte prezervarea diversităţii culturale, protejarea copiilor şi a consumatorilor, garantarea pluralismului mass-media şi combaterea urii pe considerente rasiale, sexuale, naţionale şi religioase.