ANI: Între mai şi octombrie Hellvig a fost şi ministru şi director de firmă

Eduard Hellvig s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07.05.2012 - 31.10.2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcţia de Ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, cât şi funcţia de Director în cadrul S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L., informează ANI.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Eduard Hellvig, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

În urma evaluărilor demarate la data de 10.10.2012, s-au constatat următoarele:

Eduard Hellvig s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07.05.2012 - 31.10.2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcţia de Ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, cât şi funcţia de Director în cadrul S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 84), alin.1), lit. c) şi art. 86, alin. 1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, susţine ANI.

În punctul de vedere transmis Agenţiei Naţionale de Integritate, Hellvig a menţionat că nu deţine funcţia de Director al S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L., şi nici nu a exercitat această funcţie în niciun moment pe parcursul ultimilor ani. Contrar celor afirmate de către Eduard Hellvig în punctul de vedere depus la dosarul de evaluare, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a comunicat Agenţiei faptul că încetarea efectivă a contractului individual de muncă a fost operată la data de 31.10.2012., în urmă cu o săptămână.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 84), alin.1), lit. c) şi art. 86, alin. 1) din Legea nr. 161/2003, “Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) funcţia de (…) director (…) la societăţile comerciale (…). Persoana care exercită una dintre funcţiile publice de autoritate prevăzute la art. 84 şi 85 din Legea 161/2003 este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data numirii în funcţie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege”.

Totodată, ANI mai susţine că Hellvig a fost angajat pe funcţia de cercetător în ştiinţe politice într-o firmă care nu are ca obiect al activităţii cercetarea, iar în plus ministrul nu figurează ca angajat la ITM, deşi a încasat bani. Din verificările efectuate, a mai rezultat faptul că, în perioada 20.12.2011 – 14.09.2012, Eduard Hellvig a fost angajat pe funcţia de cercetător în ştiinţe politice în cadrul S.C. DIB MEDIA CONSULTANCY S.R.L., societate care nu se încadrează în categoria societăţilor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, conform Ordonanţei nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, motiv pentru care Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Inspecţiei Muncii privind contractul individual de muncă încheiat între Eduard Hellvig şi S.C. DIB MEDIA CONSULTANCY S.R.L., având în vedere faptul că nu au fost respectate prevederile legale în materie.

Au mai rezultat, conform extraselor bancare, tranzacţii reprezentând încasări drepturi salariale de la S.C. LIFE LINE – MEDICAL CENTER S.R.L. (în perioada august – octombrie 2012), în cuantum de 26.703 Lei, în condiţiile în care acesta nu figurează, ca şi angajat al societăţii, în baza de date centrală a Inspecţiei Muncii, motiv pentru care Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale referitoare la veniturile realizate în perioada august – octombrie 2012, de la angajatorul S.C. LIFE LINE – MEDICAL CENTER S.R.L.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Hellvig fiind informat, în datele de 11.10.2012 (confirmare de primire 16.10.2012), 15.10.2012 şi 22.10.2012, despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 06.11.2012, Hellvig a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.