Victor Ponta, Dan Şova & co, trimişi în judecată în dosarul Turceni-Rovinari

Victor Ponta
Victor Ponta (Epoch Times România)

Celebrul dosar "Turceni-Rovinari", în care sunt inculpaţi, printre alţii, senatorul Dan Şova şi premierul Victor Ponta, a fost trimis joi, spre judecare, magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reiese dintr-un comunicat remis de agenţia anticorupţie.

Dan Şova, aflat în prezent sub control judiciar, este acuzat de trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.

La rândul său, premierul Victor Ponta a fost pus iniţial sub acuzare pentru patru infracţiuni distincte în dosarul Şova, trei săvârşite în calitate de avocat (fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani) şi una în calitate de şef al Executivului (conflict de interese).

Dacă pentru primele trei s-a declanşat deja urmărirea penală, pentru infracţiunea săvârşită în calitate de premier era necesară aprobarea Camerei Deputaţilor, care a refuzat însă, pe 9 iunie, ridicarea imunităţii premierului Ponta.

În acelaşi dosar sunt vizaţi şi Dan Laurenţiu Ciurel, Dumitru Cristea şi Octavian Laurenţiu Graure, toţi trei deţinând, la data faptelor, funcţii de conducere în cadrul complexelor Rovinari sau Turceni.

Procurorii DNA îşi prezintă cazul

În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reţinut următoarea stare de fapt în legătură cu faptele reţinute în sarcina inculpatului Dan Laurenţiu Ciurel:

1. În calitate de director la Direcţia Investiţii din cadrul Complexului Energetic Rovinari (CER), inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan a semnat la datele de 03.09.2007, 19.12.2007 şi 22.12.2008 trei acte adiţionale la contractul de asistenţă juridică denumit "Consultanţă juridică pentru încheierea contractelor de finanţare şi execuţie a instalaţiilor de desulfurare aferentă grupurilor energetice 3 şi 6 Rovinari" încheiat cu SCA "Şova şi Asociaţii", prin care s-a suplimentat valoarea contractului de asistenţă juridică. Contractele au fost atribuite în mod direct către SCA "Şova şi Asociaţii" fără nici un fel de procedură concurenţială, fără ca sumele să fie prevăzute în Planul de Achiziţii Publice al companiei. Actele respective au fost încheiate cu încălcarea atribuţiilor de serviciu.

În executarea actelor adiţionale, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan a semnat şi avizat din partea C.E.R. facturile şi notele de onorarii în valoare de 1.665.717,41 lei. Valoarea plătită efectiv este cu mult peste sumele estimate prin contractele adiţionale, iar banii plătiţi au provenit din fondurile de investiţii.

Această conduită a condus la vătămarea intereselor legale ale CER şi a produs o pagubă CER în cuantum de 1.665.717,41 lei, proporţional cu sumele plătite nelegal şi corelativ obţinerii de foloase necuvenite către SCA "Şova şi Asociaţii".

2. În calitate de director general şi ordonator de credite al C.E.R., inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan a încheiat, la data de 14 februarie 2008, un alt contract de asistenţă cu SCA "Şova şi Asociaţii", în contextul unui litigiu dintre Complexul Energetic Rovinari (C.E.R) şi SC pentru Închiderea - Conservarea Minelor SA (ICM), cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, într-un litigiu care avea ca obiect o presupusă datorie pe care CER ar fi avut o către ICM. Contractul de asistenţă juridică a fost încheiat, deşi complexul energetic beneficia deja de asistenţă juridică din partea societăţii de avocaţi, în baza contractului menţionat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauză referitoare la plata unui comision de succes, în condiţiile în care la momentul semnării contractului, părţile din litigiul principal se înţeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacţii (înţelegeri).

În urma încheierii acestui contract, C.E.R. a fost prejudiciat cu suma de 1.071.336,80 lei, (din care 977.463,88 lei comision de succes) corelativ obţinerii unui folos necuvenit în acelaşi cuantum de către SCA "Şova şi Asociaţii". Contractul respectiv, distinct de cel în legătură cu desulfurarea grupurilor energetice 3 şi 6, a fost încheiat la insistenţele inculpatului Şova Dan-Coman, cel care a şi conceput termenii şi condiţiile respectivului contract, totodată semnându-l din partea SCA "Şova şi Asociaţii".

3. Cu referire la acelaşi litigiu, la numai câteva zile după încheierea contractului de asistenţă juridică, respectiv la 19 februarie 2008, inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan a încheiat cu ICM tranzacţia (înţelegerea) prin care Complexul Energetic Rovinari se obliga să achite către ICM suma totală de 82.139.822 lei în termen de cinci ani. Tranzacţia prin care CER se obliga să achite suma de bani menţionată a fost încheiată de inculpat fără ca acesta să aibă mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administraţie şi cu încălcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanţei prin majorarea capitalului social al CER şi emiterea de noi acţiuni.

Prin această conduită infracţională CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii, corespunzător cu sumele plătite nelegal lichidatorului judiciar al ICM.

În legătură cu faptele reţinute în sarcina inculpatului Cristea Dumitru

1. În calitate de director general şi ordonator de credite al Complexului Energetic Turceni CET, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat cu SCA "Şova şi Asociaţii", la data de 23 iulie 2007, un contract de asistenţă juridică şi la data de 29 decembrie 2007, un act adiţional la acel contract, prin încălcarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice şi a atribuţiilor de serviciu.

Prin această conduită, bugetul Complexului Energetic Turceni CET a fost prejudiciat cu suma de 1.622.987,90 lei prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii, proporţional cu sumele plătite nelegal şi corelativ obţinerii de foloase necuvenite de către SCA "Şova şi Asociaţii".

2. În calitate de director general al CET, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat în data de 1 noiembrie 2007 cu SCA "Şova şi Asociaţii", un alt act adiţional la contractul de asistenţă juridică din 23 iulie 2007, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu. Contractul de asistenţă juridică se referea la reprezentarea complexului Turceni în litigiul CET vs. Electrica, pentru recuperarea, de către CET, a unei datorii.

Contractul de asistenţă juridică a fost încheiat deşi societatea beneficia deja de asistenţă juridică din partea societăţii de avocaţi în baza contractului menţionat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauză referitoare la plata unui comision de succes, în condiţiile în care, la momentul semnării contractului, părţile din litigiul principal se înţeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacţii.

Contractul a fost încheiat la insistenţele lui Şova Dan-Coman, cel care a conceput termenii şi condiţiile respectivului act adiţional, totodată semnându-l din partea SCA "Şova şi Asociaţii". Prin acest contract CET a fost prejudiciat cu suma de 1.142.400 lei corelativ obţinerii unui folos necuvenit în acelaşi cuantum de către SCA "Şova şi Asociaţii".

3. În calitate de director general al CET, în data de 27 noiembrie 2007, fără a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administraţie, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat cu reprezentanţii Electrica tranzacţia (înţelegerea) relativă la obiectul litigiului comercial menţionat(CET vs. Electrica). Astfel, CET se obliga să renunţe la o parte din penalităţile de întârziere la plata energiei electrice.

CET a fost prejudiciat cu suma totală de totală de 12.931.936,62 lei, corelativ obţinerii unui folos necuvenit de către Electrica în cuantum egal cu suma la care s-a renunţat.

4. În calitate de director general, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat la data de 13 februarie 2008 un alt contract de asistenţă juridică cu SCA "Şova şi Asociaţii" (relativ la litigiul CET vs. ICM - SC pentru Închiderea - Conservarea Minelor SA), prin care a fost prevăzută plata unui comision de succes, în condiţiile în care, la acel moment, părţile din litigiul principal se înţeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacţii. Contractul a fost încheiat la insistenţele lui Şova Dan-Coman, cel care a conceput termenii şi condiţiile respectivului act adiţional, totodată semnându-l din partea SCA „Şova şi Asociaţii”. Ca urmare a încheierii acestui contract, CET a fost prejudiciat cu suma de 1.242.018 lei, corelativ obţinerii unui folos necuvenit în acelaşi cuantum de către SCA "Şova şi Asociaţii".

5. În calitate de director general al CET, în data de 18 februarie 2008, fără a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administraţie şi cu încălcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanţei prin majorarea capitalului social al CET şi emiterea de noi acţiuni, Cristea Dumitru a încheiat cu ICM o tranzacţie (înţelegere) prin care CET se obliga să achite către ICM suma totală de 69.520.556 lei în termen de cinci ani. Astfel, CET recunoştea datoria fără ca litigiul să mai fie supus controlului judecătoresc

Prin această conduită infracţională, interesele legale ale CET au fost vătămate prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii.

Prin aceste activităţi infracţionale desfăşurate de cei doi directori generali, Ciurel Laurenţiu-Dan şi Cristea Dumitru, bugetele celor două complexuri Turceni şi Rovinari au fost prejudiciate cu suma totală de 19.676.456,79 lei (aproximativ 5,6 milioane euro la cursul de schimb al acelei perioade) din care 2.737.054,27 lei (Rovinari) şi 16.939.402,52 lei (Turceni).

În legătură cu faptele reţinute în sarcina inculpatului Şova Dan Coman, privind contractele încheiate cu complexurile Turceni şi Rovinari

Avocaţii SCA "Şova şi Asociaţii" inclusiv inculpatul Şova Dan-Coman acordau asistenţă juridică în diverse litigii, în cazul de faţă (CE Rovinari vs. ICM, CE Turceni vs. Electrica sau CE Turceni vs. ICM) în baza contractelor deja încheiate cu cele două complexuri. În două dintre litigii, complexurile energetice au avut calitatea de pârât CER vs. ICM şi CET vs. ICM şi în unul de reclamant (CET vs. Electrica).

La un moment dat, în cursul judecăţii cauzelor, în funcţie de poziţia procesuală a părţii pe care o reprezenta, în sensul că aceasta ar fi dispusă să încheie o tranzacţie, inculpatul Şova Dan-Coman întreprindea demersuri pe lângă directori pentru a încheia contracte de asistenţă juridică separat pentru aceste litigii, de fiecare dată prevăzute cu comisioane de succes, deşi activitatea juridică menţionată în cuprinsul lor fusese deja derulată în baza contractelor existente, iar la momentul actelor adiţionale, soluţia era practic cunoscută.

În această modalitate, Şova Dan Coman a contribuit la prejudicierea complexurilor energetice cu sumele de 1.071.336,80 lei, 1.142.400 lei şi 1.242.018 lei (în total 3.455.754,8 lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro la cursul de schimb al acelei perioade) prin încheierea contractelor de asistenţă juridică în care se prevedea plata comisionului de succes (complicitate la infracţiunile de abuz în serviciu săvârşite de Ciurel Laurenţiu – descrisă la punctul 2 şi de Cristea Dumitru – descrise la punctele 2 şi 4).

În perioada decembrie 2007 – iunie 2008, Şova Dan-Coman a dobândit, deţinut şi folosit atât în interes personal cât şi în interesul SCA "Şova şi Asociaţii" suma sus menţionată, cunoscând că provine din săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu comise de inculpaţii Ciurel Laurenţiu-Dan (o faptă) şi Cristea Dumitru (două fapte).

O parte însemnată din sumele obţinute de către SCA "Şova şi Asociaţii" de la cele două complexuri energetice (Turceni şi Rovinari) a fost destinată exclusiv interesului personal al lui Şova Dan-Coman şi a persoanelor din sfera sa relaţională.

În perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, inculpatul Ponta Victor-Viorel, prin cabinet individual de avocat, a obţinut de la SCA"Şova şi Asociaţii" suma 181.439,98 lei, pentru presupuse activităţi efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat.

Astfel, la data de 30 august 2007, între SCA "Şova şi Asociaţii" reprezentată de Şova Dan-Coman şi Cabinetul Individual de Avocat "Ponta Victor-Viorel" reprezentat de Ponta Victor-Viorel s-a încheiat o convenţie de conlucrare profesională, având ca obiect conlucrarea celor două părţi în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum şi în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenţia s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată. În convenţie s-a prevăzut ca, pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare, onorariile să fie încasate de societatea de avocaţi, iar avocatul Ponta Victor-Viorel să primească o sumă fixă de 2.000 euro, pentru care va emite o factură lunară.

Prin procesul-verbal din data de 29 octombrie 2007 inculpaţii au hotărât suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel pentru luna octombrie 2007 (lună în care Şova Dan-Coman s-a înţeles cu inculpatul Cristea Dumitru, să încheie un contract de asistenţă juridică prevăzut cu comision de succes).

În data de 27 martie 2008, inculpaţii au încheiat un act adiţional la convenţia de conlucrare profesională, în sensul că s-a modificat onorariul cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel la suma de 3.000 euro (cu o lună înainte, cele două complexe energetice încheiaseră cu SCA "Şova şi Asociaţii" alte contracte de asistenţă juridică prevăzute cu comision de succes).

Convenţia de conlucrare s-a încheiat în luna decembrie 2008, moment în care Ponta Victor-Viorel a devenit ministru.

Pentru presupusele activităţi efectuate în conlucrare, avocatul Ponta Victor-Viorel a emis în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei.

Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societăţii de avocaţi SCA "Şova şi Asociaţii" care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenţiei de conlucrare. Şova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziţie în privinţa oricăror acţiuni de orice natură care implicau societatea de avocaţi.

Din probele administrate a rezultat că, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele încheiate de SCA "Şova şi Asociaţii" cu complexurile energetice, având în vedere că a rezultat că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percepţia că Şova Dan Coman beneficiază de susţinerea inculpatului Ponta Victor Viorel.

În data de 18 iulie 2011, în timpul desfăşurării unui control fiscal, Ponta Victor-Viorel a răspuns în scris în cadrul unei note explicative la trei întrebări adresate de inspectorii ANAF, în cuprinsul căreia a prezentat o stare de fapt inexistentă în sensul că a acordat "„Consultanţă în dosare penale aflate pe rolul Parchetelor".

Ulterior, pe fondul aceluiaşi control fiscal, Ponta Victor-Viorel s-a înţeles cu Şova Dan-Coman ca acesta să întocmească în cadrul societăţii de avocaţi rapoarte de activitate juridică, pretins a fi prestată de Ponta Victor-Viorel, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenţia.

Întrucât specializarea juridică lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal, s-a stabilit ca activităţile să vizeze asistenţa juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienţii societăţii de avocaţi.

În cursul lunii august 2011, în vederea depunerii la organele fiscale, inculpaţii Şova Dan Coman şi Ponta Victor-Viorel au întocmit în fals 16 înscrisuri corespunzătoare câte unei luni din intervalul septembrie 2007 - decembrie 2008, prin care atestau că Ponta Victor-Viorel ar fi desfăşurat diferite activităţi juridice în mai multe cauze ale SCA "Şova şi asociaţii" aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Cele 16 înscrisuri falsificate au fost tehnoredactate prin metoda "copy paste" după modelul înscrisurilor privind activitatea juridică desfăşurată de mai mulţi avocaţi din cadrul SCA "Şova şi Asociaţii", avocaţi care au declarat că nu au conlucrat niciodată cu Ponta Victor-Viorel. În realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activităţile respective, nici măcar în parte.

Cu privire la infracţiunile de spălare de bani, s-a reţinut că, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpaţii Ponta Victor-Viorel şi Şova Dan Coman au disimulat adevărata natură a provenienţei banilor (181.439,98 lei) obţinuţi de inculpatul Ponta Victor-Viorel, justificaţi aparent în baza convenţiei de conlucrare profesională încheiată între SCA "Şova şi Asociaţii" şi cabinetul de avocat "Ponta Victor-Viorel". În realitate, banii reprezentau bonificarea inculpatului Ponta Victor-Viorel în considerarea facilitării, de către acesta, a încheierii şi derulării contractelor de asistenţă juridică a SCA "Şova şi Asociaţii" cu cele două complexuri energetice, cunoscând că banii provin din săvârşirea de infracţiuni.

O parte din aceste sume a fost folosită în perioada octombrie 2007 – 2009, inclusiv pentru achiziţionarea în anul 2008 a două apartamente situate în Bucureşti, care ulterior în anul 2013 au revenit în mod gratuit în proprietatea lui Ponta Victor-Viorel, în urma lichidării patrimoniului Cabinetului de Avocat "Ponta Victor-Viorel".

Totodată, cabinetul de Avocat "Ponta Victor-Viorel" a folosit sumele provenite de la SCA "Şova şi Asociaţii" pentru achitarea unor obligaţii contractuale şi a unor obligaţii fiscale, iar o parte din aceste sume au revenit direct inculpatului Ponta Victor-Viorel.

În perioada 11.11.2008 - iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a mai beneficiat de foloase din partea societăţii de avocaţi, constând în transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. În tot acest timp, societatea de avocaţi a plătit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/lună) şi alte obligaţii către firma de leasing, în total, 79.641,11 lei. În luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului fără să mai achite vreo sumă de bani societăţii de avocaţi.

Autoturismul a fost achiziţionat de societatea de avocaţi SCA "Şova şi Asociaţii"”, la solicitarea expresă a lui Ponta Victor-Viorel, care a participat la alegerea acestuia şi l-a preluat personal.

În perioada aprilie 2010 – 2011, în condiţiile în care în mass media au apărut o serie de articole cu privire la contractele de asistenţă juridică semnate cu complexurile energetice Rovinari şi Turceni, inculpatul Şova Dan-Coman a conceput şi semnat 11 înscrisuri denumite procese-verbale ale Adunării Generale a Asociaţilor SCA "Şova şi Asociaţii" înscrisuri antedate şi care prezintă în cuprinsul lor o stare de fapt inexistentă, astfel încât să corespundă interesului actual al inculpatului Şova Dan-Coman.

Concret, înscrisurile au fost întocmite pentru a susţine ideea că Şova Dan-Coman nu s-ar fi implicat în negocierea contractelor cu cele două complexuri energetice. Respectivele înscrisuri au fost folosite în datele de 01.10.2014 şi 20.02.2015 în faţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar unul dintre acestea (procesul-verbal datat 15.01.2007) a fost folosit la data de 27.04.2010 în faţa Tribunalului Bucureşti, în cadrul unui dosar având ca obiect acţiune în răspundere delictuală.

A.N.A.F. s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 126.979,73 lei faţă de inculpatul Şova Dan-Coman şi cu suma de 51.321,80 lei faţă de inculpatul Ponta Victor-Viorel. În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin inculpaţilor.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.