Un funcţionar din Moldova obligat să restituie pagubele atribuite victimei, după adresarea la CEDO

Acţiunile în regres faţă de funcţionarii statului responsabili de constatările şi condamnările CEDO în cazurile moldoveneşti sunt obligatorii, potrivit noilor modificări ale legislaţiei.
Ştefan Sârbu
06.07.2017

alte articole

Curtea Supremă de Justiţie, Chişinău, Moldova (Epoch Times România)
Ştefan Sârbu
06.07.2017

Curtea Supremă de Justiţie din Republica Moldova (CSJ) a decis recent că şeful securităţii Penitenciarului nr.4 din Cricova, Perdeleanu Sergiu, urmează să achite în contul statului, suma de 502 905,20 lei, care reprezintă plata efectuată de Guvernul moldovean urmare a încheierii acordului de soluţionare pe cale amiabilă a unei cauze aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Prin decizia CSJ au fost admise recursurile reclamanţilor, fiind casată decizia Curţii de Apel Chişinău şi hotărârea Judecătoriei Rîşcani, municipiul Chişinău cu pronunţarea unei noi hotărâri, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Procuratura Generală în interesele Ministerului Finanţelor, intervenient principal - Ministerul Justiţiei, intervenient accesoriu - Agentul Guvernamental şi Guvernul Republicii Moldova privind încasarea sumei în ordine de regres.

Potrivit acţiunii în regres, la 17 septembrie 2013, CEDO a pronunţat decizia de radiere de pe rol a cererii Livădari împotriva Republicii Moldova (nr.74450/11). Reclamanţii Petru şi Vasile Livădari au pretins la CEDO încălcarea articolului 3 „Interzicerea torturii” şi articolului 13 ”Dreptul la un recurs efectiv” din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, motivând cu aceea că, la 5 februarie 2008, în timp ce îşi ispăşeau pedepsele în Penitenciarul nr.4 din Cricova, au fost maltrataţi de către şeful de securitate al închisorii.

În baza acordurilor de reglementare amiabilă din 30 iulie 2013 şi 2 august 2013, Guvernul R. Moldova a achitat în total 28 000 euro câte 14 000 euro pentru fiecare reclamant cu titlul de prejudiciu material şi moral, dar şi costuri, şi cheltuieli de reprezentare. La 17 septembrie 2013, CEDO a acceptat declaraţiile de reglementare amiabilă şi a decis radierea cererii reclamanţilor Petru şi Vasile Livădari de pe rol.

Decizia CSJ prevede de asemenea şi încasarea de la şeful securităţii Penitenciarului nr.4 din Cricova, Perdeleanu Sergiu în beneficiul statului a sumei de 15 087,16 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Decizia nu poate fi supusă niciunei căi de atac, devenind irevocabilă din ziua pronunţării.

Menţionăm că, potrivit Asociaţiei „Juriştii pentru Drepturile Omului”, în 2016, CEDO a emis 23 de hotărâri în privinţa Republicii Moldova, care au costat bugetul de stat peste 187 de mii de euro. Curtea a constatat încălcarea următoarelor articole din Convenţie: articolul 3 – interzicerea torturii (11 cauze); articolul 5 – dreptul la libertate şi la siguranţă (5 cauze); articolul 6 – dreptul la un proces echitabil (6 cauze); articolul 8 - dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (2 cauze); articolul 9 - libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (1 cauză); articolul 13 - dreptul la un remediu efectiv (5 cauze); articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenţie – protecţia proprietăţii (5 cauze).

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor