Ţară săracă, bani aruncaţi. Nereguli de miliarde la instituţiile statului

Instituţiile statului au aruncat pe apa sâmbetei sume uriaşe în anul 2014, fie voit fie în urma unor... erori de înregistrare a unor operaţiuni.
.
. (Epoch Times România)

Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit prejudicii şi nereguli financiar-contabile uriaşe la instituţiile de stat, relatează Hotnews. Potrivit raportului pe 2014, impactul financiar al prejudiciilor a fost evaluat la 1,76 miliarde de lei (395,7 milioane de euro). Cele mai mari daune - 40% - au fost aduse bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

De asemenea, au fost constatate nereguli financiar-contabile de 22,74 miliarde de lei (5,1 miliarde euro), cele mai multe fiind cauzate de erori de înregistrare a unor operaţiuni. De asemenea, abaterile care au dus la neîncasarea unor venituri bugetare, impactul financiar fiind calculat la 3,6 miliarde lei (812,9 milioane euro).

Verificările au vizat 2.541 de instituţii, printre care ministere, primării şi companii de stat.

Amenzile aplicate au însumat 64 mii lei, din care s-au încasat 112 mii lei. De asemenea, Curtea de Conturi a formulat 127 de sesizări către organele de urmărire penală la cererea departamentelor şi a camerelor de conturi.

Potrivit sursei citate, cele mai mari prejudicii au rezultat din:

 • Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare (276 milioane lei);
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare cu nerespectarea prevederilor legale (145 milioane lei);
 • Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat (138 milioane lei);
 • Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea veniturilor proprii ale unor instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală, a CN, SN, SC cu capital integral sau majoritar de stat sau al UAT (125 milioane lei); efectuarea de plăţi pentru produse nelivrate, lucrări neexecutate sau servicii neprestate, în cantitatea facturată şi plătită (113 milioane lei);
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare pentru activităţi sportive, fără a respecta prevederile legale (71 milioane lei);
 • Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor şi a altor drepturi (62 milioane lei);
 • Utilizarea subvenţiilor şi a alocaţiilor pentru investiţii pentru altă destinaţie decât cea aprobată (54 milioane lei);
 • Abateri privind organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale (48 milioane lei);
 • Efecte negative constatate ca urmare a extinderii termenului prevăzut în contractele iniţiale, respectiv modificarea specificaţiilor tehnico-economice după atribuirea contractului, acceptarea unor creşteri de preţ în afara prevederilor contractuale (41 milioane lei);
 • Efectuarea de plăţi fără existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate (38 milioane lei);
 • Neurmărirea sau urmărirea defectuoasă a obligaţiilor asumate de cumpărători prin contractele de privatizare (15 milioane lei);
 • Alocări de sprijin financiar nerambursabil din bugetul UAT pentru finanţarea unor activităţi nonprofit, fără bază legală sau fără respectarea cadrului legal incident (10 milioane lei);
 • Nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea diverselor tipuri de pensii cum sunt: pensia de invaliditate, anticipată, socială minim garantată etc. (9 milioane lei);

Articolul integral poate fi citit aici