Studiu: Serviciul Asistenţei Medicale de Urgenţă din Moldova încalcă grav drepturile omului

Oficiul Ombudsmanului constată utilizarea auto-sanitarelor cu grad înalt de uzură, lipsa dotării adecvate a ambulanţelor, insuficienţă acută de personal medical, salarii mici şi necunoaşterea de către populaţie a serviciilor medicale acoperite de asigurarea medicală.
Lansarea studiului. 06.12.2016
Lansarea studiului. 06.12.2016 (facebook.com/oficiul avocatului poporului)

Starea actuală a Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească (AMUP) indică un risc înalt de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, în special a dreptului de acces la servicii medicale calitative şi dreptului la respectarea timpului necesar stării de urgenţă, precum şi a altor drepturi ale pacientului. Constatările aparţin angajaţilor Oficiului Avocatului Poporului şi au fost făcute urmare a realizării studiului „Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de asistenţă medicală urgentă prespitalicească din Republica Moldova” prezentat şi analizat în cadrul unei mese rotunde.

La elaborarea studiului s-a analizat respectarea a 7 drepturi ale pacientului din cele 14 proclamate în carta Europeană a Drepturilor Pacienţilor şi anume: dreptul la acces, la respectarea timpului pacienţilor, la confidenţialitate şi intimitate, la informare, de a consimţi, la depunerea plângerilor, la respectarea standardelor de calitate.

Potrivit studiului, funcţionarii Oficiului Avocatului Poporului constată că lipsa ambulanţelor sau utilizarea auto-sanitarelor cu grad înalt de uzură afectează grav calitatea serviciului AMUP acordat persoanelor în situaţii de urgenţe medicale şi, corespunzător, reduce din capacitatea acestuia de a asigura realizarea dreptului persoanelor de a avea acces la servicii de sănătate, dreptului la servicii calitative şi sigure. Lipsa dotării adecvate a auto-sanitarelor scade şansa de supravieţuire a pacientului în stare gravă de sănătate, cu încălcarea dreptului la viaţă.

Pe de altă parte, există circumstanţe care împiedică deplasarea cât mai rapidă a medicilor de la serviciul de urgenţă la solicitare şi, astfel, afectează dreptul pacientului la încadrarea într-un timp rezonabil: calitatea defectuoasă a drumurilor, în special în perioada rece a anului şi timp de ploaie, lipsa numerotaţiei caselor, denumirii străzilor în localităţile rurale, lipsa iluminării străzilor pe timp de noapte.

În serviciul AMUP se constată o insuficienţă acută de personal medical. Lipsa unor politici de atragere, menţinere şi motivaţie a personalului medical în serviciul AMUP, în special în regiunea rurală, condiţiile grele de muncă cu un grad de pericol şi salariile nesatisfăcătoare duc la abandonul profesiei de către medici şi refuzul tinerilor specialişti de a activa în domeniu. Drept rezultat, din lipsă de personal, este redus grav accesul pacienţilor la serviciul AMUP cu repercusiunile respective grave asupra vieţii şi sănătăţii acestora, atunci când ajung în situaţii de urgenţe medicale.

S-a mai stabilit un grad redus de cunoaştere de către populaţie a spectrului de servicii medicale în general, implicit asistenţa medicală de urgenţă, care sunt acoperite de asigurarea medicală. Totodată, s-a constatat că lucrătorii medicali nu au cursuri de formare în domeniul legislaţiei medicale şi a drepturilor omului, ceea ce le condiţionează un grad redus de cunoştinţe în acest domeniu.

În studiu sunt formulate mai multe recomandări menite să îmbunătăţească situaţia din serviciul AMUP. Participanţii la masa rotundă au remarcat că elaborarea Studiului, vine să sensibilizeze nu doar lucrătorii medicali, dar şi factorii responsabili de elaborarea politicilor în domeniul ocrotirii sănătăţii.

Studiul a fost făcut public pe 6 decembrie curent în cadrul unei mese rotunde cu participarea unor demnitari şi funcţionari din domeniul ocrotirii sănătăţii, a reprezentanţilor instituţiilor de stat, Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, autorităţi publice raţionale şi experţi independenţi.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a declarat că drept temei pentru elaborarea studiului au servit constatările Instituţiei Ombudsmanului privind situaţia în sistemul ocrotirii sănătăţii, adresările tot mai frecvente ale petiţionarilor, semnalele din mass-media privind neregulile din domeniul vizat.