Deţinuţii din Moldova continuă să reclame la CEDO condiţiile proaste din penitenciare

Promo-LEX solicită Guvernului urgentarea executării Planului de Acţiuni prezentat în 2013 Comitetului de Miniştri al CE, prin ajustarea urgentă a legislaţiei în domeniul condiţiilor de detenţie şi construirea unui nou penitenciar în Chişinău.
(photos.com)

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a comunicat Guvernului Republicii Moldova, cauzele Jereghi, Lupoi şi Cîrlig. Plângerile sunt depuse în baza articolului 3 (interzicerea torturii) şi articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv) ale Convenţiei şi se referă la condiţii proaste de detenţie şi asistenţa medicală în instituţiile de detenţie.

În plângerile adresate CEDO reclamanţii au invocat: spaţii mici de detenţie, înguste, reci, cu o ventilaţie slabă sau chiar inexistentă, cu camere supraaglomerate, iluminare slabă, acces limitat la toaletă, lipsa accesului la serviciile medicale de asistenţă, lipsa de alimente pentru mai multe zile ori hrană insuficientă caloric, limitarea accesului la apă, expunerea la infecţii şi altele.

Problema condiţiilor proaste de detenţie în sistemul penitenciar din Moldova a fost discutată, în toamna 2016, în cadrul Evaluării Periodice Universale a Naţiunilor Unite, unde statul a primit şi a acceptat 12 recomandări privind dreptul de a nu fi supus torturii şi tratamentelor inumane sau degradante. Printre principalele recomandări formulate de Naţiunile Unite se regăseşte îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi a serviciilor medicale din instituţiile penitenciare.

Asociaţia Promo-LEX solicită Guvernului Republicii Moldova urgentarea executării Planului de Acţiuni prezentat la 21 octombrie 2013 Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru executarea hotărârilor în grupul de cauze Becciev, Ciorap şi Paladiprin ajustarea urgentă a legislaţiei în domeniul sistemului penitenciar şi al condiţiilor de detenţie, sporirea finanţării sistemului penitenciar, revizuirea modului şi practicilor existente in procesul de aplicare a măsurilor de arest preventiv pentru a reduce numărul persoanelor arestate, introducerea unor căi eficiente de recurs pentru condiţiile proaste de detenţie, precum şi urgentarea construcţiei noului penitenciar din municipiul Chişinău.

Ţinând cont de faptul că, dosarele comunicate se referă la încălcări care au avut loc în Penitenciarul nr. 13, Asociaţia Promo-LEX solicită Guvernului în regim prioritar să întreprindă măsurile necesare pentru a reduce rata de populare a penitenciarului, inclusiv prin transferarea deţinuţilor condamnaţi din această instituţie în alte penitenciare, să fie introduse remedii compensatoare eficiente pentru detenţia în condiţii proaste şi neacordarea asistenţei medicale, să fie alocate resurse financiare suplimentare pentru asistenţa medicală a deţinuţilor.

La începutul lunii noiembrie a.c. şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a solicitat autorităţilor moldoveneşti să construiască un nou penitenciar în Chişinău care va înlocui Penitenciarul nr. 13, iar până la finisarea construcţiei să ia măsuri necesare pentru a reduce suprapopularea penitenciarului. Acest lucru se poate face prin extinderea practicii de aplicare a măsurilor non-privative. CRJM mai cere să fie mărite substanţial fondurile alocate pentru hrana deţinuţilor. Solicitările CRJM au fost motivate de cele peste 15 hotărâri pe cauzele pierdute de către Moldova la CEDO.

Notabil este faptul că, la 7 septembrie 2016, şi Amnesty Internaţional - Moldova a efectuat o vizită de monitorizare în Penitenciarul nr. 13 şi a constatat că unele celule erau suprapopulate, echipamentul sanitar era murdar, iar sistemul de aerisire era disfuncţional, în timp ce alte celule erau recent renovate pe banii deţinuţilor şi aveau frigider, aparate TV, geamuri şi cuptoare cu microunde. Amnesty Internaţional - Moldova a cerut Guvernului să închidă Penitenciarul nr. 13 deoarece a scăzut cu mult sub standardele internaţionale privind condiţiile de detenţie.