Ombudsmanul din Moldova: În Transnistria se încalcă grav drepturile şi libertăţile fundamentale

Eliberarea actelor de identitate naţionale, lipsa autorităţilor tutelare, tortura, dreptul la educaţie, accesul la terenurile agricole, răpirea persoanelor în zona de securitate sunt cele mai încălcate drepturi în Transnistria, constată Ombudsmanul.
Ştefan Sârbu
14.04.2017

alte articole

Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului din R. Moldova (facebook.com)
Ştefan Sârbu
14.04.2017

Avocatul Poporului din Republica Moldova, Mihail Cotorobai notează, în Raportul său de activitate pentru anul 2016, că îi este limitat şi nesigur accesul în regiunea transnistreană, fapt ce împiedică exercitarea completă a mandatului său de apărare şi promovare a drepturilor omului. În acest sens, Ombudsmanul reiterează necesitatea stringentă de identificare a unor mecanisme eficiente de protecţie a drepturilor omului în teritoriul necontrolat, precum şi a soluţionării diferendului transnistrean pe căi paşnice, perceptibile şi transparente.

Pentru a spori accesibilitatea Instituţiei naţionale de protecţie a drepturilor omului pentru locuitorii din raioanele de est ale ţării, în 2012 Mihail Cotorobai menţionează că a fost deschisă Reprezentanţa Oficiului Avocatului Poporului în satul Varniţa, raionul Anenii Noi. Cea mai sesizată problemă de către Avocatul Poporului continuă să fie documentarea cu acte de identitate naţionale şi de stare civilă, precum şi recunoaşterea faptelor de stare civilă produse şi înregistrate în regiunea transnistreană. Problemele menţionate apar atât din cauza imperfecţiunii legislaţiei naţionale ce prevede mecanismul de recunoaştere a cetăţeniei şi procesul de documentare, cât şi din cauza practicilor defectuoase aplicate.

O altă problema identificată este lipsa autorităţilor tutelare cu atribuţii de apărare a drepturilor copiilor în localităţile din raioanele de est. Avocatul Poporului a continuat să înregistreze cereri privind imposibilitatea documentării minorilor orfani pe motivul inexistenţei vreunei autorităţi tutelare. Potrivit surselor neoficiale, în regiune ar fi peste 2000 copii fără ocrotirea părintească, ceea ce ar însemna că impactul problemei este destul de grav.

În altă ordine de idei, Ombudsmanul îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu admiterea unor autorităţi constituţionale de la Chişinău a ingerinţei în viaţa privată a persoanelor domiciliate în stânga Nistrului. Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a transmis aşa-numitelor instituţii de ocrotire socială de la Tiraspol date cu caracter personal din dosarele de pensionare ale unor categorii de funcţionari ai R. Moldova, domiciliaţi în estul ţării în baza cărora le-a fost sistată plata alocaţiilor sociale. Avocatul Poporului consideră practica respectivă abuzivă şi ilegală.

Mihail Cotorobai atenţionează că mandatul său de prevenire a torturii nu poate fi extins în regiunea transnistreană. Totuşi, a continuat să sprijine eforturile Platformei pentru prevenirea torturii în regiunea transnistreană, din care fac parte membrii societăţii civile locale.

Asigurarea respectării dreptului la educaţie este în continuare în atenţia Avocatului Poporului. Cele opt şcoli cu predare în grafia latină, aflate sub custodia autorităţilor constituţionale moldoveneşti, continuă să fie supuse unor provocări: trecerea prin posturile de control a copiilor cu autocarele, interzicerea trecerii copiilor, reţinerea la posturile vamale a produselor pentru şcoli, persecutarea părinţilor, taxarea dublă la plata serviciilor comunale a profesorilor pentru faptul că activează în aceste instituţii, ridicarea nemotivată a plăţilor pentru chiria spaţiilor, şantajul cu neprelungirea contractelor de chirie, interzicerea efectuării reparaţiilor clădirilor închiriate, interzicerea intonării imnului şi arborării drapelului, interzicerea trecerii manualelor în regiune, defăimare, refuzul restituirii clădirilor sechestrate etc.

Potrivit Raportului, problemele respective rămân nesoluţionate până în prezent, ceea ce afectează procesul educaţional în stânga Nistrului şi reduce din entuziasmul pedagogilor şi elevilor din aceste şcoli. În 2016 în instituţiile cu predare în grafie latină îşi făceau studiile peste 1300 de elevi.

Avocatul Poporului continuă să fie îngrijorat de cazurile de răpire a persoanelor în zona de securitate şi accesul la terenurile cu destinaţie agricolă, situate după traseul Râbniţa-Tiraspol, aflate în proprietatea privată a locuitorilor raionului Dubăsari, care rămâne a fi interzis, deoarece tentativele de soluţionare a problemei în cadrul grupurilor de lucru au eşuat.

În concluzie, Avocatul Poporului reiterează că starea de nesiguranţă pentru respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului este generată nu numai de acţiunile/inacţiunile autorităţilor din regiunea transnistreană, dar şi de lipsa mecanismelor de asigurare a drepturilor omului în spaţiul necontrolat; neintervenirea sau intervenirea ineficientă a autorităţilor publice centrale; lipsa reglementărilor legislative pe anumite segmente; birocratismul şi neglijenţa, abuzul în serviciu al unor funcţionari publici; informarea insuficientă a populaţiei despre atribuţiile şi serviciile prestate de autorităţile publice, cultura juridică redusă etc. Avocatul Poporului notează importanţa utilizării eficiente a tuturor mecanismelor disponibile in procesul de reglementare a conflictului transnistrean, orientate spre impulsionarea procesului de negocieri şi obţinerea unor rezultate perceptibile.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor