O premieră ce poate „deschide" un drum?

(wikipedia.org)

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vrea să unifice transportul public între Sectorul 3 şi patru localităţi din Ilfov, Popeşti - Leordeni, Pantelimon, Cernica şi Glina, iar această decizie în premieră pentru Capitală ar putea reprezenta „trasarea” unei linii pe care ar putea merge şi administraţiile celorlalte sectoare, respectiv oraşe sau comune limitrofe Bucureştiului. Pentru punerea în aplicare a acestui plan, primarul Sectorului 3 şi edilii celor patru localităţi limitrofe au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Bucureşti 2020", iar pentru funcţionarea acestei asociaţii – potrivit B365.ro, fiecare primărie va contribui anual cu câte 1 leu pentru fiecare locuitor.

Consilierii locali ai Sectorului 3 au aprobat înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Bucureşti 2020" (ADI "Bucureşti 2020") împreună cu unităţile administrativ-teritoriale limitrofe, respectiv oraşul Pantelimon, oraşul Popeşti-Leordeni, comunele Glina şi Cernica, pentru furnizarea în comun a serviciilor de utilităţi publice.

Prin aprobarea acestui proiect, Primăria Sectorului 3 va plăti anual, la ADI "Bucureşti 2020", o cotizaţie de circa 400.000 lei, reprezentând echivalentul a câte 1 leu pentru fiecare locuitor. Şi cele patru localităţi limitrofe înscrise în ADI "Bucureşti 2020" vor plăti o cotizaţie anuală de câte 1 leu pentru fiecare locuitor. Consiliul Local al Sectorului 3 va mai contribui la patrimoniul iniţial al ADI "Bucureşti 2020" cu 70.000 lei, oraşele Pantelimon şi Popeşti - Leordeni vor contribui cu câte 10.000 lei, iar cele două comune vor plăti câte 5.000 lei fiecare pentru patrimoniul Asociaţiei.

Asociaţia are ca scop organizarea în comun a serviciului de transport public între Sectorul 3 şi cele patru localităţi limitrofe.Dezvoltarea regiunii limitrofe Bucureştiului nu poate fi realizată în lipsa unei infrastructuri locale funcţionale, care să fie capabilă să asigure transportul unui flux în creştere de populaţie dinspre localităţile din judeţul Ilfov către Bucureşti şi înapoi. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport public trebuie realizată printr-un efort concentrat pentru a se asigura un standard comun de calitate al acestui serviciu. Necesitatea constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, având drept scop exploatarea în comun a serviciului de transport public apare cu atât mai stringentă în acest moment, dat fiind că transportul public de persoane între judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti nu se mai găseşte în gestiunea Consiliului Judeţean Ilfov", se precizează în expunerea de motive, semnată de primarul Robert Negoiţă.

ADI "Bucureşti 2020" se va ocupa de înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de transport public local între Sectorul 3 şi Popeşti - Leordeni, Pantelimon, Glina şi Cernica. De asemenea, Asociaţia va realiza în comun proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente transportului public, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Pe lângă transportul public local, Asociaţia se poate ocupa şi de alte servicii publice, cu excepţia serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

Potrivit expunerii de motive semnate de Robert Negoiţă, înfiinţarea ADI "Bucureşti 2020" este necesară pentru că asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, care gestionează serviciile de utilităţi publice, pot accesa mai uşor fonduri europene, prin intermediul programelor operaţionale sectoriale, pot beneficia de asistenţă financiară nerambursabilă din partea UE sau de împrumuturi de la organismele financiare internaţionale, pentru realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau regional.

Banii necesari pentru investiţiile implementate de ADI "Bucureşti 2020" pot proveni din fonduri nerambursabile acordate de UE sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale primăriilor înscrise în Asociaţii, fonduri proprii sau atrase ale operatorului de transport public.