Moldova achită sute de mii de euro din bugetul statului pentru dosarele pierdute la CEDO

Moldova se află constant în topul ţărilor cu cele mai multe cereri înregistrate la CEDO în raport cu numărul populaţiei. Sute de mii de euro vor fi achitate din bugetul statului pentru dosarele pierdute la CEDO în 2016.
Sediul CEDO în Strasbourg, Franţa.
Sediul CEDO în Strasbourg, Franţa. (Captură Foto)

Conform informaţiei publicate pe site-ul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), în anul 2016 Curtea a emis în privinţa Republicii Moldova 23 de hotărâri, care au costat bugetul de stat 187,407 Euro.

În două cauze privind Republica Moldova, nu a fost constatată nicio violare a Convenţiei, fiind constatată responsabilitatea Federaţiei Ruse care urmează să achite 88,500 euro.

Totodată, în 2016 Curtea Europeană a făcut publice 25 de Decizii, 7 dintre care au fost scoase de pe rol ca urmare a încheierii tranzacţiilor amiabile dintre Guvernul R. Moldova cu reclamanţii şi 3 ca urmare a recunoaşterii de către Curte a declaraţiilor unilaterale înaintate de Guvern.

Pentru aceste 10 cauze, Guvernul a acordat în total suma de 49.400 Euro, iar Primăria Chişinău 41.000 Euro, pentru acoperirea oricăror prejudicii suportate de către reclamanţi.

Potrivit Datelor prezentate de Asociaţia obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului”, CEDO a constatat încălcarea mai multor articole din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: articolul 3 –interzicerea torturii (11 cauze); articolul 5 – dreptul la libertate şi la siguranţă (5 cauze); articolul 6 – dreptul la un proces echitabil (6 cauze); articolul 8 - dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (2 cauze); articolul 9 - libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (1 cauză); articolul 13 - dreptul la un remediu efectiv (5 cauze) şi articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenţie – protecţia proprietăţii (5 cauze).

În acelaşi context, menţionăm că Moldova se află constant în topul ţărilor cu cele mai multe cereri înregistrate la CEDO în raport cu numărul populaţiei. Anual peste 1.000 de moldoveni se plâng la Curte pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil, dreptului la proprietate, dreptului la libertate, dreptului de a nu fi supus unui tratament inuman şi degradant etc.

În conformitate cu prevederile articolului 27 din Legea cu privire la Agentul Guvernamental, statul are dreptul iniţierii acţiunii de regres împotriva persoanelor ale căror acţiuni sau inacţiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenţiei care a fost constatată printr-o hotărâre sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declaraţii unilaterale. Sumele se restituie în baza unei hotărâri judecătoreşti, proporţional cu vinovăţia stabilită.