Experţii NATO la Chişinău ajută Moldova la implimentarea reformelor în apărare

NATO acordă asistenţă pentru analizarea capacităţilor curente de apărare a Moldovei şi identificarea domeniilor care urmează a fi dezvoltate. Dodon susţine că va bloca încercările de ajutor a Alianţei în implementarea reformelor.
Experţi NATO la Chişinău 24.01.2017
Experţi NATO la Chişinău 24.01.2017 (army.md)

Un grup de experţi NATO se află la Ministerul Apărării, în perioada 23-27 ianuarie, pentru a acorda asistenţă în elaborarea Planului de implementare a Strategiei Naţionale de Apărare (SNA) şi Strategiei Militare a Republicii Moldova (SM RM). Vizita experţilor se desfăşoară în cadrul Iniţiativei de Consolidare a Capacităţii de Apărare (DCBI).

Experţii NATO au planificate întrevederi cu membrii Grupului de Lucru interinstituţional, responsabil de elaborarea Planului de implementare a SNA RM, din care fac parte reprezentanţi ai Consiliului Suprem de Securitate, Guvernului, autorităţilor publice centrale şi locale, societăţii civile şi mediului academic cu atribuţii în domeniul apărării.

De asemenea, experţii NATO se vor întâlni cu specialiştii responsabili de elaborarea SM RM pentru a analiza conţinutul documentului, în special capitolele despre principiile şi conceptele întrebuinţării Forţelor Armate, dar şi mediul de securitate, ameninţările şi riscurile.

Strategia Naţională de Apărare este un document de politici care stabileşte modalitatea de realizare a funcţiilor instituţiilor statului în scopul asigurării apărării naţionale. Documentul defineşte contextul strategic al mediului de securitate, oferă o descriere a situaţiei curente în domeniu, identificând riscurile şi ameninţările pe dimensiunea de apărare şi expune viziunea strategică şi obiectivele politicii de apărare, căile şi resursele necesare pentru realizarea acestora.

Strategia Militară reprezintă documentul care vizează dezvoltarea Forţelor Armate şi face o analiză a mediului de securitate, riscurilor cu caracter militar, obiectivelor militare, capabilităţilor necesare şi priorităţilor realizării acestora, conceptelor de întrebuinţare a Forţelor Armate, sarcinilor categoriilor de forţă, structurii forţelor, pregătirii şi înzestrării acestora, dar şi resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor documentului.

Cele două documente sunt realizate în conformitate cu prevederile Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare a Republicii Moldova (Defence Capacity Building Iniţiative - DCBI), la care Republica Moldova a aderat în septembrie 2014, în cadrul Summit-ului NATO din Ţara Galilor. Iniţiativa respectivă prevede acordarea de către NATO a asistenţei pentru analizarea capacităţilor curente de apărare a Republicii Moldova şi identificarea domeniilor care urmează să fie dezvoltate.

Menţionăm că recent, preşedintele Dodon s-a arătat deranjat de prezenţa militarilor NATO în Moldova, afirmând că va bloca orice tentativă NATO de a ajuta Moldova. Mai mult decât atât, Dodon consideră trupele NATO o provocare pentru Moldova, întrucât aproape de ea s-ar afla Transnistria, Rusia şi militarii ruşi.