Iohannis: Dacă nu găsim o rezolvare la criza refugiaţilor, fiecare val de migraţie îl va depăşi pe cel anterior

Preşedintele României a atras atenţia, în faţa Adunării Generale ONU, asupra importanţei soluţionării crizei refugiaţilor.
Klaus Iohannis
Klaus Iohannis (Epoch Times România)

Criza refugiaţilor este o criză complexă, ce implică aspecte umanitare, este o criză a protejării graniţelor, o criză a integrării şi o criză financiară. În cazul în care Occidentul nu găseşte mijloacele adecvate de a soluţiona aceste probleme, fiecare val de migraţie îl va depăşi pe cel anterior, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul Summitului ONU pentru adoptarea Agendei de dezvoltare durabilă, adăugând că "orice naţiune are obligaţia de a salva oameni, de a-i susţine şi de a-i proteja."

Şeful statului a evidenţiat faptul că, în ultimele luni, sute de mii de oameni au fugit din calea războiului, în căutarea unei vieţi mai bune, intrând în Europa, deseori prin mijloace riscante, iar acest flux de migranţi a determinat ţările europene să depună eforturi masive pentru a face faţă acestui dezastru umanitar.

Discursul preşedintelui la Summitul ONU

"Îmi face o deosebită plăcere să particip la Summitul Naţiunilor Unite care tocmai a adoptat documentul programatic "Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă", în acest an în care comunitatea internaţională aniversează 70 de ani de la crearea Naţiunilor Unite.

Obiectivul noii Agende este să eradicheze sărăcia în toate formele sale şi să asigure o dezvoltare durabilă în cele trei dimensiuni proprii, de manieră echilibrată şi integrată. Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă şi 169 de scopuri confirmă complexitatea Agendei noastre. Efortul pe care îl vom face în următorii 15 ani va demonstra că noi, toate statele membre ONU, ne-am angajat ferm să împlinim ambiţioasa şi nobila aspiraţie de a elibera oamenii de flagelul sărăciei.

Este datoria noastră comună să identificăm soluţiile adecvate pentru aceasta, într-o epocă în care ştiinţa şi tehnologia sunt bunuri deplin dezvoltate, cu un potenţial remarcabil de susţinere a creşterii economice. Trebuie să fim conştienţi că măsurile care vizează eradicarea sărăciei nu reprezintă doar un angajament moral, ci şi mijloace de promovare a păcii şi a securităţii internaţionale.

Pacea internaţională şi securitatea – obiective majore ale Naţiunilor Unite – nu pot fi promovate fără a ne îndrepta atenţia, în mod deosebit, asupra dezvoltării. Trebuie să abordăm rădăcinile conflictelor, care includ sărăcia, lipsa de speranţă, disperarea şi excluziunea socială. Sărăcia ar putea duce la disperare şi frustrare, ceea ce s-ar putea transforma în sămânţa extremismului şi a violenţei. În acelaşi timp, pacea şi securitatea – fie că se situează la nivel internaţional, fie că reprezintă o chestiune naţională – constituie premise majore pentru dezvoltarea durabilă.

După cum am putut observa în ultimele luni, sute de mii de oameni au fugit din calea războiului, în căutarea unei vieţi mai bune, intrând în Europa, deseori prin mijloace riscante. Acest flux din ce în ce mai mare de migranţi din Orientul Mijlociu şi Africa a determinat ţările europene să depună eforturi masive pentru a face faţă unui dezastru umanitar de proporţii masive.

Ne confruntăm cu o criză complexă. Este vorba de aspecte umanitare, de o criză a protejării graniţelor, de o criză a integrării şi de o criză financiară. Dacă nu găsim cele mai adecvate mijloace de a le soluţiona pe fiecare dintre ele, fiecare val de migraţie îl va depăşi pe cel anterior. Orice naţiune are obligaţia de a salva oameni, de a-i susţine şi de a-i proteja.

Doamnelor şi domnilor,

Noua Agendă depăşeşte cu mult Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, menţinând teme precum eradicarea sărăciei, educaţia şi sănătatea şi abordând noi teme precum societăţile paşnice şi incluzive. Ea are un caracter universal, menţine echilibrul între obiectivele economice, sociale şi de mediu, abordează mijloacele importante de implementare şi susţine parteneriatul global în implementarea sa.

Toate ţările trebuie să se asigure că politicile adecvate sunt pregătite pentru implementarea Agendei. Ţările trebuie să promoveze instituţii efective şi incluzive şi să creeze politici bazate pe statul de drept, drepturile omului, drepturile femeii, egalitatea de gen şi capacitarea femeilor.

Dreptul naţional de proprietate şi responsabilitatea sunt esenţiale pentru implementarea acestei Agende inclusiv prin angajamente, precum şi prin instrumente cum ar fi strategiile de dezvoltare durabilă. Fiecare ţară are responsabilitatea principală în privinţa propriei dezvoltări.

Susţinem pe deplin ideea că noua Agendă trebuie să fie implementată de către instituţiile locale, răspunzând direct nevoilor cetăţenilor. Nevoile, interesele şi grijile acestora trebuie să fie soluţionate atunci când vor fi definite strategiile de dezvoltare locală şi naţională.

În cazul României, vom revizui Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, pentru a integra noile Obiective de Dezvoltare. Excluziunea socială este identificată ca o provocare majoră la adresa implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. În Strategia românească revizuită, se va pune accentul pe susţinerea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi, a tinerilor şi a femeilor, în politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunităţi decente de angajare, iar prevenirea şi evitarea excluziunii sociale necesită politici de coeziune socială.

Suntem pregătiţi să luăm parte la procesul de revizuire şi de monitorizare ale implementării noii Agende, pentru a împărtăşi din experienţa noastră cu alte State Membre şi a învăţa din lecţiile şi rezultatele pozitive ale acestui proces. Vă mulţumesc!"