Guvernul introduce legi, apoi nu le respectă. În căutarea unei gratuităţi promise de Guvern

Răspuns RATB la petiţia dlui M.J.
Răspuns RATB la petiţia dlui M.J. (Epoch Times)

În anul electoral 2014, în care premierul Ponta, prezidenţiabil PSD, a înmânat cu mare fast primarilor din varii sate cheile a peste o sută de microbuze galbene pentru şcolarii din mediul rural, un bucureştean se confruntă cu o problemă ce s-a dovedit, până la ora actuală, de nesoluţionat.

După ce a citit în presă că, în 2013, Guvernul a dat o ordonanţă de urgenţă care prevede că elevii orfani beneficiază de gratuitate, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, dl M.J. (bucureşteanul ţine să-şi păstreze anonimatul n.r) cetăţean cu drept de vot şi plătitor de taxe la buget a încercat să obţină această facilitate pentru fetiţa unei cunoştinţe, elevă de liceu şi orfană de un părinte.

Redăm prevederile OUG nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului, în baza căreia dl M.J. a încercat să afle cum poate beneficia adolescenta orfană de un drept al său, garantat prin lege de către stat:

"art.84: -alin.1 “Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.”

- alin.2 “Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.”

Nu mică a fost surpriza dlui M.J. când interesându-se la Metrorex şi RATB a aflat că funcţionarii operatorilor de transport nu aveau nicio indicaţie despre punerea în operă a OUG-ul dat în urmă cu un an de Guvern. Nici vorba de vreo gratuitate pentru orfani, cu excepţia procentului de 50% de care beneficiază orice elev, în baza carnetului de note.'

Răspunsurile transportatorilor la întrebarea dlui M.J.

Metrorex

Cum metroul este unul din principalele mijloace de transport în comun folosite de un elev bucureştean, pe 29 mai, dl M.J. s-a adresat, prin email, Metrorex, întrebând concret modalitatea prin care un elev orfan poate beneficia de gratuitatea oferită de Guvern prin OUG 117. Redăm întrebarea dlui M.J. şi răspunsul METROREX.

Având în vedere prevederile OUG 117/2013 art 84(2) privind gratuitate transportului subteran pentru elevii orfani, vă rog să-mi comunicaţi ce documente sunt necesare şi unde se depun pentru a beneficia de facilităţile prezentei ordonanţe." a fost întrebarea concretă adresata pe 29. 05 de dl. M.J. către Metrorex.

Două săptămâni mai târziu, oficialii METROREX i-au răspuns într-un stil complet kafkian, informându-l politicos că potrivit unui alt OUG, respectiv O.U.G. nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 (versiunea consolidată la data de 18.04.2013), "modul de acordare a facilităţilor pentru elevi şi studenţi prevăzute la art. 111 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clasa mijlocului de transport se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

La acest moment nu am identificat în programul legislativ existenţa unei hotărâri de guvern care să reglementeze punerea în aplicare a prevederilor legale mai sus citate." scrie Metrorex, indicând apoi ca vinovat pentru nepunerea în practică a OUG 117.2013 drept Guvernul, care a dat o ordonanţă prin care oferă nişte gratuităţi dar a omis apoi să scrie şi oareşce norme metodologice/reglmentări care să indice şi cum va fi pusă aceasta în aplicare.

"Din verificările efectuate pe site-ul Ministerului Transporturilor am identificat că a fost supus dezbaterii publice începând cu data de 13.05.2014 Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea facilităţilor pentru elevi şi studenţi pe transportul pe cale ferată şi cu metroul. Însă, din lecturarea proiectului de hotărâre de guvern supus dezbaterii, proiect care este publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, nu am regăsit reglementări pentru punerea în aplicare a art. 84 alin.2 din Legea nr.1/2011.

Având în vedere cele de mai sus, Metrorex a făcut toate demersurile necesare către Ministerul Transporturilor pentru completarea proiectului de hotărâre de guvern în acest sens.", mai scrie conducerea METROREX.

RATB

RATB i-a răspunsul dlui M.J. mult mai târziu (pe 27.08) însă într-un stil mai puţin întortocheat şi fără trimiteri la alte OUG-uri din trecut (vezi răspuns în slide-ul de pe pagina originală Epoch Times). Transportatorul i-a precizat dlui M.J. că gratuitatea se acordă prin şi din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Factorul decident

Intrigat de faptul că, într-un stat de drept, o Ordonanţa dată de Guvern nu se respectă, dl M.J. s-a adresat, bineînţeles, Guvernului în sine, redirecţionând răspunsul METROREX către Guvernul României – Relaţii petiţii, Ministerul Transporturilor – Relaţii cu publicul şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), şi bineînţeles, Ministerului Educaţiei. Cu alte cuvinte, tuturor ministerelor ce s-ar fi putut implică în soluţionarea problemei şi i-ar fi putut răspunde la acea întrebare simplă: ce documente sunt necesare şi unde se depun pentru ca un elev orfan să beneficieze de prevederile OUG 117/2013.

Din partea ANPDCA i-a răspuns, în data de 26. 06 a.c., cu deosebită consideraţie, preşedintele instituţiei, Gabriela Coman, care i-a comunicat dlui M.J. că memoriul său a fost direcţionat către Ministerului Educaţiei şi că rezultatul îi va fi comunicat "în conformitate cu reglementările în vigoare" (vezi răspunsul în slide-ul anexat articolului, pe pagina originală Epoch Times).

O săptămână mai târziu, dl M.J. a găsit în inbox şi răspunsul de la Cancelaria Primului Ministru. Echipa premierului Victor Ponta îl informa că, cităm, memoriul său a fost transmis "spre analiză şi informare" Ministerului Transporturilor şi Ministerului Educaţiei Naţionale. Spre deosebire de ANPDC, Cancelaria Primului Ministru nu i-a promis că îi va comunica rezultatul deliberărilor celor două ministere.

Finalmente, pe 21. 08, la aproape două luni după ce a fost sesizat de Cancelaria Primului Ministru, dl M.J. a primit şi răspunsul ministerului condus de Remus Pricopie.

Ministerul Educaţiei i-a trimis dlui M.J. un răspuns halucinant (vezi anexa în slide) şi anume că, în conformitate cu art. 84 aliniatul 1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, elevii beneficiază de 50% reducere la transport. Cât despre întrebarea concretă a dlui M.J., care se referea la art 84(2) din legea educaţiei, modificat de OUG 117/2003, răspunsul MEN nu conţinea absolut nicio referire la ea, de parcă nu ar fi fost niciodată întrebat.

Ministerul Transporturilor, cel ţinut responsabil de METROREX, nu a răspuns încă nimic, dar după răspunsul primului ministru şi al MEN, dl M.J. nu-şi mai face mari iluzii că Guvernul îl va lămuri cum se aplică legile pe care el însuşi le-a dat şi ia în calcul varianta de a adresa această problemă Avocatului Poporului şi, de ce nu, forurilor de la Bruxelles.

Vom reveni cu mai multe informaţii pe acest subiect.