DNA devastează baronimea PSD. Nicuşor Constantinescu, protagonist în alt dosar de corupţie

Nicuşor Constantinescu
Nicuşor Constantinescu (sursa imagine: Facebook)

Preşedintele suspendat al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, deja protagonistul unui trist record de dosare penale, a fost trimis vineri în judecată într-o nouă cauză în care este acuzat de abuz în serviciu, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat. Baronul de Constanţa şi colaboratorii săi ar fi prejudiciat CJ cu 30 milioane de lei şi statul cu peste un milion de lei, reiese dintr-un comunicat DNA.

Procurorii DNA Constanţa au dispus trimiterea în judecată a lui Nicuşor Constantinescu alături de alte 15 persoane, precum şi a trei persoane juridice - Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa şi două firme.

Din rechizitoriu reiese că în perioada 2010 - 24 martie 2014, preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, RAJDP Constanţa şi şeful regiei, Adrian Gâmbuţeanu, au constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat şi o parte din restul inculpaţilor, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni îndreptate împotriva intereselor economice ale Consiliului Judeţean Constanţa.

Baronul de Constanţa este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.

"Inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, determinând un prejudiciu în dauna Consiliului judeţean Constanţa în valoare de 30.782.039 lei, aşa cum reiese din starea de fapt raportată la cele 6 infracţiuni de abuz în serviciu", au acuzat procurorii.

Echipa de inculpaţi

Pe lângă Nicuşor Constantinescu, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi: Felicia Tăicuţu, director general al Direcţiei Generale Economico - Financiare, Titi Cenuşă, arhitect-şef la Direcţia Generală de Urbanism şi Lucrări Publice, Lucian Simion, şef al Serviciului Utilităţi Publice, Constantin Vlăducă, inginer în cadrul Serviciului Utilităţi Publice, Ionuţ Ţiţimeaua, director general al Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, Tudorel Pârvu şi Bogdan Dima Gavrilă, directori generali ai Direcţiei Buget Finanţe, toţi din CJ Constanţa.

Au fost trimişi în judecată şi Adrian George Gâmbuţeanu, director general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, Gică Ene, inginer silvic în aceeaşi instituţie, Ruxandra Luminiţa Darie, notar public, Victor Aurelian Coman şi Daniel Dan Popa, administratori al SC Rom Coman SRL, Costică Zelca, administrator al SC Stop SRL, Florin Georgel Onescu, primar al comunei Lipniţa, şi Nela Geileanu, secretar al aceleiaşi comune, dar şi persoanele juridice Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, SC Rom Coman SRL şi SC Stop SRL.

Bani aruncaţi pe fereastră

Procurorii arată că, în perioada 14 mai 2012 - 11 septembrie 2012, Nicuşor Constantinescu a făcut plăţi nelegale către Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Constanţa, în cadrul proiectului de interes public judeţean "Caravana estivală a judeţului Constanţa", în cuantum de 1.239.987,60 lei.

În acest caz, efectuarea plăţilor s-a realizat, în multe situaţii, fără ca lucrările achitate să aibă vreo legătură cu obiectivele proiectului (realizarea de perdele forestiere, reabilitare terenuri degradate, conservare biodiversitate naturală, dezvoltarea turismului ecvestru etc.), fără a fi respectate o serie de prevederi legale şi fără să existe documentaţiile tehnico-economice legale, devize de ofertă şi procese verbale de recepţie care să ateste realitatea lucrărilor executate în cele 31 de localităţi, conformitatea acestora cu cerinţele tehnico-economice şi fără date şi informaţii privind coordonatele cadastrale aferente lucrărilor realizate.

În urma cercetării la faţa locului, s-a stabilit că pe parcelele 165 şi 189, ambele în comuna Saraiul, unde se afirma că fuseseră înfiinţate perdele de protecţie, nu existau asemenea lucrări. Pe parcela 165 au fost identificate urmele unei culturi care nu vegetase niciodată, iar pe parcela 189 nu au fost identificate nici măcar urme ale unei asemenea perdele. În realitate, pomii au fost plantaţi în curtea bisericii din comuna Siliştea de către elevi şi de beneficiarii ajutoarelor sociale şi nu de către angajaţii R.A.J.D.P. Constanţa.

În oraşul Hârşova, în primăvara anului 2011, s-au primit de la Consiliul Judeţean Constanţa 10.000 de puieţi de salcâm (şi nu 27.000 astfel cum se arată în memoriu) care au fost plantaţi de populaţia oraşului (şi nu de către angajaţii R.A.J.D.P. Constanţa)

În anul 2012, Consiliul Judeţean Constanţa a livrat comunei Ciobanu 1500 de pomi fructiferi care au fost plantaţi în curtea şcolii din localitate, precum şi 25.000 de puieţi de salcâm.

Dintre aceştia din urmă, aproximativ 14.000 de bucăţi au fost încredinţaţi unor persoane fizice care i-au plantat pe terenurile lor, iar restul au fost plantaţi pe drumul dintre Hârşova şi comuna Ciobanu. Aceştia din urmă au fost mâncaţi de animale sau au fost defrişaţi în toamna anului 2012, împreună cu ceilalţi copaci de pe marginea drumului.

Ordine de plată pentru lucrări imaginare?

În perioada 23 iulie 2012 – 07 noiembrie 2012, în cadrul Programului judeţean de cercetare şi refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi, a efectuat, prin trei ordine de plată, plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum de 773.519,09 lei. Caracterul nelegal al plăţilor succesive, efectuate în perioada respectivă de CJ Constanţa, către R.A.J.D.P. Constanţa, derivă atât din absenţa oricăror documente justificative (în sensul legislaţiei specifice aplicabile în materie), care să ateste realitatea lucrărilor facturate şi achitate, cât şi din nerespectarea flagrantă a condiţiilor, obligaţiilor şi obiectivelor programului în cadrul căruia au fost făcute plăţile analizate.

Lucrările de împădurire din Constanţa

În perioada 21 aprilie 2011 – 11 septembrie 2012, a efectuat, prin mai multe acte, plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum total de 1.675.847,95 lei, în legătură cu lucrările de împădurire efectuate pe raza comunei Independenţa, jud. Constanţa. Caracterul nelegal al plăţilor succesive, efectuate în această perioadă de CJ Constanţa, către R.A.J.D.P. Constanţa, rezultă, pe de o parte, din nerespectarea condiţiilor impuse de Hotărârile de CJ şi dispoziţiile Legii nr.46/2008, privind programele şi proiectele legate de împăduriri şi înfiinţarea de perdele de protecţie iar, pe de altă parte, din lipsa documentelor justificative impuse de lege pentru corecta efectuare a plăţilor respective.

În perioada 2010 – 2012, a efectuat plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum de 20.254.603,36 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări de împădurire, fără a fi îndeplinite condiţiile impuse prin H.C.J. Constanţa nr.310/2009 şi H.C.J. Constanţa nr.402/2009 şi fără a exista documente justificative întocmite în condiţiile legii. La baza achitării presupuselor lucrări de împăduriri efectuate pe raza jud. Constanţa, de la bugetul U.A.T.J. Constanţa către R.A.J.D.P. Constanţa, au stat mai multe documente contabile emise de inculpaţii Coman Victor Aurelian şi Popa Daniel Dan, administratori ai SC Rom Coman SRL.

În data de 16 iulie 2013, inculpaţii Coman Victor Aurelian şi Popa Daniel Dan au cesionat în mod fictiv părţile sociale ale SC Rom Coman SRL către o persoană de condiţie socială modestă, analfabet, cu scopul de a se sustrage de la urmărirea penală.

Cele 25 de apartamente

În perioada 10.09.2012 – 24.03.2014, a încălcat dispoziţiile legale care interzic plata în avans, din fonduri publice, pentru achiziţia de imobile, precum şi pe cele ale prevederilor procesului verbal de negociere. Mai mult, inculpatul a modificat natura actului juridic încheiat cu SC Stop SRL, administrată de inculpatul Zelca Costică, din contract de vânzare cumpărare în antecontract de vânzare cumpărare, dată la care CJ Constanţa urma sa dobândească dreptul de folosinţă asupra a 25 de apartamente şi a făcut plăţi nelegale către societatea comercială amintită în cuantum de 5.187.156,29 lei. Un alt beneficiu important de care s-a bucurat SC Stop SRL, de pe urma activităţii ilicite a inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel, a fost amânarea cu 5 ani a momentului la care ar fi trebuit să achite impozitul pe profit şi taxa pe valoare adăugată, corespunzătoare valorii tuturor celor 25 de apartamente.

Maşini pentru funcţionarii publici

În perioada 2010 – 2012, a făcut plăţi nelegale către SC Domeniul Public şi Privat Judeţean Constanţa, în cuantum total de 1.650.925,04 lei. Această sumă de bani reprezenta contravaloarea închirierii unui număr de 11 autoturisme, cu încălcarea prevederilor legale care impuneau limitarea consumului de carburanţi şi a numărului de autoturisme pentru toate instituţiile publice, inclusiv pentru consiliile judeţene (la un număr de şase autoturisme cu un consum lunar pe autoturism de 150 litri benzină/motorină) şi interdicţia închirierii de autoturisme de către toate instituţiile publice.

Portul Izvoarele

La data de 17 iulie 2009, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a dobândit Portul Izvoarele, în numele Consiliului Judeţean Constanţa, printr-un contract de vânzare-cumpărare, autentificat la biroul inculpatei Darie Ruxandra Luminiţa, ambii cunoscând că bunul tranzacţionat provenea din săvârşirea unei infracţiuni de abuz în serviciu comisă de către primarul comunei Lipniţa, inculpatul Onescu Florin Georgel şi de către secretarul acestei unităţi administrativ teritoriale, inculpata Geileanu Nela.

La data de 28 septembrie 2007, inculpaţii Onescu Florin Georgel şi Geileanu Nela şi-au încălcat atribuţiile de serviciu prin includerea nelegală a Portului Izvoarele în categoria bunurilor care aparţineau domeniului privat al comunei, deşi acesta aparţine, potrivit legii, domeniului public al statului, fiind inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil.

Dosarul a ajuns acum pe rolul Curţii de Apel Bucureşti

Celelalte dosare ale Baronului de Constanţa

Nicuşor Constantinescu, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în trei dosare penale. Într-unul dintre acestea este acuzat că nu a asigurat finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa, în altul că nu s-a supus controlului Curţii de Conturi, iar în cel de-al treilea, pentru că a atribuit nelegal terenuri.

Într-un alt dosar, şeful CJ Constanţa este cercetat pentru luare de mită şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce în casa lui au fost găsite, la percheziţii, 15 cartuşe de calibrul nouă milimetri.