Deputaţii R. Moldova instituie un nou mecanism de control al activităţii unor autorităţi publice subordonate parlamentului

Parlamentul Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova (parlament.md)

Deputaţii de la Chişinău au votat joi, 9 septembrie, un proiect prin care se instituie noi mecanisme de control şi de sancţionare a conducătorilor unor autorităţi publice aflate sub control parlamentar.

Proiectul vizează Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Consiliul Audiovizualului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

Principalele prevederi ţin de instituirea mecanismului de control şi de sancţionare a conducătorilor acestora în caz de executare necorespunzătoare a atribuţiilor delegate conform legislaţiei sau exercitării activităţii defectuoase, inclusiv prin revocarea din funcţie.

Autorii iniţiativei menţionează că acordarea dreptului Parlamentului de a revoca din funcţie membrii autorităţilor publice autonome urmare a audierii rapoartelor anuale de activitate vine să responsabilizeze organele de conducere ale acestor autorităţi în faţa Legislativului.

Parlamentul moldovean a audiat deja, în aceeaşi zi, un raport de activitate pentru anul 2020 al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare prezentat de directorul acesteia, Valeriu Chiţan.

Astfel, deputaţii au adoptat o hotărâre, prin care au apreciat drept nesatisfăcătoare şi lipsită de performanţă activitatea membrilor Consiliului de administraţie al CNPF şi a recomandat Preşedintelui Parlamentului înaintarea propunerilor de revocare in corpore a membrilor Consiliului de Administraţie al CNPF. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării.