Comitetul de Miniştri al CE obligă Rusia să execute hotărârile CEDO privind încălcarea dreptului la educaţie în Transnistria

În Transnistria încă mai există prevederi ce sancţionează utilizarea grafiei latine.
Palatul Europei din Strasbourg, sediul Consiliului Europei.
Palatul Europei din Strasbourg, sediul Consiliului Europei. (Andia, UIG / Getty Images)

La şedinţa din 7-9 iunie, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a emis o nouă decizie pe grupul de cauze Catan şi alţii v. Federaţia Rusă. Astfel, până în decembrie 2021 autorităţile ruse trebuie să vină cu un plan concret pentru executarea hotărârilor CEDO în cauzele cu privire la violarea dreptului la educaţie în regiunea transnistreană.

Grupul de cauze se referă la încălcarea dreptului la educaţie al elevilor din şcolile cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Comitetul de Miniştri a reiterat importanţa fundamentală a educaţiei primare şi secundare pentru dezvoltarea personală şi succesul viitor al fiecărui copil şi insistă asupra drepturilor elevilor de a continua procesul educaţional în limba maternă, fără obstacole şi hărţuire, informează Promo Lex, într-un comunicat.

Mai mult, până în prezent victimele nu au beneficiat de nicio formă de despăgubire pentru încălcările suferite, inclusiv plata unei satisfacţii echitabile.

Curtea Europeană a constatat că, ”în virtutea sprijinului militar, economic şi politic continuu oferit de Federaţia Rusă administraţiei de facto de la Tiraspol, care altfel nu ar putea supravieţui, Rusia îşi asumă responsabilitatea conform Convenţiei pentru încălcarea dreptului la educaţie al reclamanţilor.”

Prin urmare, Rusia este cea care are influenţa necesară asupra administraţiei de la Tiraspol şi ar trebui să intervină pentru a asigura respectarea drepturilor omului.

Hotărârea CEDO pe cauza Catan şi alţii v. Moldova şi Rusia a fost emisă la 19 octombrie 2012. Instanţa europeană a constatat încălcarea dreptului la educaţie pentru elevii şi părinţii din şcolile cu predare în limba română din Transnistria.

Totodată, Curtea a dispus ca Federaţia Rusă să achite, în decurs de 3 luni, câte 6.000 de euro pentru fiecare reclamant în calitate de prejudicii morale şi suma de 50.000 de euro în calitate de costuri şi cheltuieli de reprezentare.

În stânga Nistrului încă mai există prevederi ce sancţionează utilizarea grafiei latine.