Ce îi caracterizează pe oamenii puternici?

(Pixabay)

Probabil, v-aţi dat seama că nu vom vorbi aici despre forţa fizică a corpului nostru, ci despre calităţile interioare ale fiinţei umane, despre caracterul moral şi voinţa acesteia. Şi asta pentru că spiritualitatea şi moralitatea sunt chintesenţa tuturor lucrurilor. Cu toţii am văzut sau auzit de personaje puternice care au condus omenirea în anumite momente dificile. Să examinăm îndeaproape trăsăturile lor distinctive. Poate că, acestea fiind trasate, ne vor ajuta să procedăm mai bine data viitoare. Idealurile unei personalităţi puternice sunt deasupra aspiraţiilor unui om obişnuit pentru o viaţă fericită, pentru că cel dintâi are curajul să abandoneze absolut totul, dacă o va cere situaţia.

Oricine poate numi o mulţime de personalităţi puternice, de care a aflat din manualele de istorie. Printre cele mai bine-cunoscute sunt, spre exemplu, Mahatma Gandhi, Lev Tolstoi, Socrate, Alexandru Soljenitsin, Martin Luther King, Andrei Sakharov şi multe altele, ale căror fapte remarcabile au devenit exemple de curaj, devotament şi sacrificiu pentru întreaga omenire.

Totuşi, trebuie de remarcat că există şi foarte mulţi oameni care nu au devenit celebri, iar realizările lor nu s-au bucurat de popularitate largă. Cu toate acestea, indiferent de statusul popularităţii, forţa interioară a acestora este în stare "să urnească munţii din loc". De regulă, oamenii puternici au foarte mult curaj, nu le este frică să îndure suferinţe şi sunt gata să protejeze valorile morale, chiar cu costul propriei fericiri sau vieţi.

Bunătate şi compasiune. Cu desăvârşire, este o caracteristică a unui om puternic. Bunătatea manifestată faţă de ceilalţi reprezintă o victorie asupra propriului egoism – o trăsătură de caracter care îl face pe om foarte slab. Paradoxal, dar benevolenţa este unul dintre factorii cheie care ne fac mai puternici sufleteşte. Socrate a spus cândva: " Pentru un om bun nu există nimic rău, nici în viaţă, nici în moarte".

Curajul. Idealurile unui om puternic sunt net superioare aspiraţiilor pentru o viaţă fericită la care aspiră o persoană obişnuită, pentru ca aceasta are curajul să abandoneze totul, dacă este necesar. Există foarte multe personalităţi remarcabile care au reuşit să se opună erorilor de sistem şi în cele din urmă au fost supuse presiunilor, arestărilor, abuzului, torturii sau chiar morţii. Soljenitsin şi Sakharov au luptat pentru drepturile oamenilor şi valori morale, ripostând în mod deschis politicilor autorităţilor, pentru care au fost arestaţi de foarte multe ori. Dar aceste abuzuri nu le-a frânt voinţa, ci dimpotrivă le-a călit puterea interioară. Iată motivele, graţie cărora numeroşi oameni cu putere interioară au reuşit să schimbe rigorile sistemului, chiar şi atunci când au luptat singuri împotriva imperiilor şi armatelor.

Recunoştinţa. Un om puternic se mulţumeşte cu foarte puţin şi simte o recunoştinţă profundă faţă de tot cu se confrunta în viaţă. Chiar şi loviturile sorţii le ia ca pe un oportunitate de creştere a statusului moral. Fiind conştient de faptul că în viaţă nimic nu se întâmplă fără motiv, reuşeşte să primească totul cu recunoştinţă. Persoanele cu trăsături morale distinctive, de obicei, nu au tendinţe de a acumula avere şi necesităţile lor în privinţa lucrurilor materiale includ doar strict necesarul.

Capacitatea de a recunoaşte propriile neajunsuri. Tendinţele actuale conturate în societatea modernă îi fac pe oameni să comită numeroase greşeli în numele unei cariere prestigioase, a profitului sau intereselor personale. Dar, atâta timp cât omul îşi recunoaşte propriile greşeli, are o şansă reală de a se îmbunătăţi. Atunci de ce să luăm atât de aproape erorile săvârşite pe parcursul vieţii? Cu siguranţă, trebuie să le luăm cât se poate de uşor. Un om puternic îşi cunoaşte foarte bine punctele slabe, pentru că de fapt a reuşit să le depăşească. Lev Tolstoi a spus cândva: "Suntem cu toţii meschini, de aceea tot ceea ce condamnăm la alţii, o vom găsi mereu în interiorul nostru. Singurul mijloc de a trăi în pace - este iertarea reciprocă".

Capacitatea de a îndura suferinţe. Oameni puternici sunt dispuşi să sufere enorm pe parcursul întregii vieţi. Spre exemplu, Mahatma Gandhi a recurs la înfometare pentru a le arăta oamenilor necesitatea urmării unei căi non-violente în soluţionarea conflictelor. În 1948, când în India a început confruntarea dintre musulmani şi hinduşi, Gandhi s-a abţinut de la hrană până când s-a aflat între viaţă şi moarte şi a renunţat la intenţia sa doar când ultima persoană a încetat opoziţia deschisă.

Capacitatea de a-i inspira pe alţii. Se pare, că oamenii puternici întruchipează cele mai bune calităţi şi ideile acestora sunt demne de atenţie. În adâncul sufletului, majoritatea oamenilor rămân fideli laturii bune a fiinţei umane.