Asaltul asupra Justiţiei continuă. Conflictul de interese, desfiinţat în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor

De curând, sute de mii de oameni au spus, în stradă, NU tentativelor de modificare a Codurilor Penale în favoarea corupţilor. Cu toate acestea, pe rolul Parlamentului continuă să apară varii proiecte vizând dezincriminări ale unor forme ale conflictului de interese. Unul dintre acestea intră acum pe agenda deputaţilor jurişti.
Vot în Camera Deputaţilor
Vot în Camera Deputaţilor (cdep.ro)

UPDATE: Deputatii juristi au dat marti un raport de admitere proiectului de lege care modifica art. 301 si 308 din Codul Penal privind infractiunea de conflict de interese, înlocuind sintagma "Conflictul de interese" cu "Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane".

Conform expunerii de motive, "se impune amendarea dispoziţiilor art. 301 şi 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: modificarea titlului art. 301 prin înlocuirea sintamei "conflictul de interese" cu "folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane".

* * *

Pe ordinea de zi a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor a intrat un controversat proiect de lege de modificare a Codului Penal prin care practic se dezincriminează infracţiunea de conflict de interese în cazul ocupării de către o persoană a unei funcţii, indiferent în ce modalitate şi sub ce formă se realizează aceasta şi al exercitării atribuţiilor de serviciu privind acordarea de către subalterni a drepturilor legale a acestora.

Proiectul datează din 2014, a fost deja adoptat de Senat în mod tacit şi a fost criticat la vremea lui de DNA, care l-a considerat de natură a afecta în mod serios activitatea de combatere a corupţiei la nivel înalt.

Proiectul este primul pe ordinea de zi a comisiei. Potrivit precizărilor Comisiei Juridice, la acest proiect au fost depuse şi amendamente, care ar urma să fie dezbătute marţi.

Iniţiatorii proiectului sunt cinci deputaţi şi senatori, majoritatea rămaşi fără mandat la ultimele alegeri: deputaţii PSD Ciprian Nica şi Victor Roman, deputatul UDMR Marton Arpad-Francisc (a fost ales pentru un nou mandat), deputatul de la Minorităţi Ion Marocico şi deputatul PC-PLR Aurelian Ionescu.

Ce propun iniţiatorii?

În forma actuală, Conflictul de interese este definit, la art. 301 din Codul Penal, astfel:

  • (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul sau, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.

Prin iniţiativa legislativă, iniţiatorii proiectului propun modificarea titlului articolului 301 prin înlocuirea sintagmei "Conflictul de interese" cu sintagma "Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane", precum şi modificarea alin. (2) în sensul adăugării unor situaţii pentru care dispoziţiile alin. (1) să nu fie aplicabile:

La articolul 301, titlul şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"Art.301 - Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
b) ocuparea de către o persoană a unei funcţii indiferent în ce modalitate şi sub ce formă se realizează aceasta;
c) exercitarea atribuţiilor de serviciu privind acordarea de către subalterni a drepturilor legale a acestora."

De asemenea, actul normativ vizează şi eliminarea din Art. 308 din Codul Penal a trimiterii la Art. 301.

Art. 308, privind Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane, prevede în prezent: "(1) Dispoziţiile art. 289 - 292, 297 - 301 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin.(2) sau în cadrul oricărei persoane juridice. (2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime".

În expunerea de motive, iniţiatorii proiectului de lege susţin că "punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 301 coroborate cu cele ale art. 308 din Codul penal ar avea implicaţii deosebite asupra persoanelor aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, producând efecte negative la nivelul tuturor persoanelor juridice prin periclitarea bunei desfăşurări a activităţii acestora".

Articolul integral poate fi citit aici