Curtea Constituţională a declarat inadmisibilă sesizarea PSRM şi PCRM privind Convenţia de la Istanbul

În R. Moldova, 73% dintre femei suferă pe parcursul vieţii de violenţă psihologică, fizică sau sexuală.
Protest la Chişinău pentru ratificarea Convenţiei de la Istanbul
Protest la Chişinău pentru ratificarea Convenţiei de la Istanbul (facebook.com/PAS)

Curtea Constituţională a Moldovei (CCM) a constatat marţi, 18 ianuarie, că sesizarea comuniştilor şi socialiştilor privind verificarea constituţionalităţii Legii cu privire la ratificarea Convenţiei CE privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, (cunoscută şi sub numele de Convenţia de la Istanbul) nu întruneşte condiţiile de admisibilitate şi nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

CCM a observat că obiectul şi scopul Convenţiei constau în eradicarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice prin promovarea egalităţii de gen, a declarat preşedintele Curţii, Domnica Manole în cadrul unei conferinţe de presă, subliniind că termenul „gen” din Convenţie nu urmăreşte să înlocuiască termenii de „femeie” şi de „bărbat” utilizaţi în Constituţia R. Moldova.

Totodată, în opinia CCM, Convenţia de la Istanbul nu urmăreşte să „elimine diferenţele” dintre bărbat şi femeie sau să sugereze că bărbaţii sau femeile sunt sau trebuie să fie „la fel”. Convenţia îndeamnă statele părţi să adopte măsuri în vederea combaterii ideii că femeile le sunt inferioare bărbaţilor. Prejudecăţile, stereotipurile, cutumele şi tradiţiile încă favorizează bărbaţii în multe situaţii.

„Toate acestea periclitează eforturile femeilor de a dezvălui şi de a raporta cazurile de violenţă şi de a obţine respectarea drepturilor lor. Prin urmare, Convenţia de la Istanbul nu vine în conflict cu articolul 31 din Constituţia Republicii Moldova, din perspectiva libertăţii conştiinţei, sau cu articolul 35 din Constituţie, referitor la dreptul la educaţie”, a adăugat Domnica Manole.

Şefa CCM a ţinut să sublinieze că potrivit Opiniei Comisiei de la Veneţia solicitată de Curte, Convenţia de la Istanbul nu interferează cu dreptul părinţilor de a-şi educa copii potrivit propriilor convingeri religioase, deoarece acest drept nu intră în domeniul de aplicare al tratatului.

Mai mult, potrivit Comisiei de la Veneţia, Convenţia de la Istanbul nu conţine nicio definiţie a familiei şi nici a relaţiilor dintre parteneri sau a relaţiilor de acelaşi sex şi nici nu promovează în vreo formă specială astfel de relaţii. Aceasta nu obligă statele părţi să legalizeze căsătoria între persoane de acelaşi sex.

„Prin urmare, Convenţia de la Istanbul nu contrazice în niciun fel constituţiile naţionale care definesc căsătoria ca pe o uniune între o femeie şi un bărbat şi nu afectează obligaţia statului de a proteja familia, aşa cum aceasta este stabilită de articolul 48 din Constituţie”, a conchis Domnica Manole.

Presa de la Chişinău a scris că mitropolia Moldovei a cerut anterior autorităţilor să se abţină de la ratificarea acestui document, considerându-l un „Cal Troian” menit să introducă „al treilea sex” şi „căsătoriile de acelaşi sex”.

Cu toate acestea, în luna octombrie 2021, Parlamentul de la Chişinău a ratificat, iar Maia Sandu a promulgat documentul, R. Moldova devenind al 35-lea stat membru al Consiliului Europei (din 47) care ratifică Convenţia de la Istanbul.

În R. Moldova, 73 la sută dintre femei suferă pe parcursul vieţii de violenţă psihologică, fizică sau sexuală. Cifrele sunt peste media europeană, atrag atenţia apărătorii drepturilor omului de la Chişinău, iar pandemia de COVID-19 a mărit şi mai mult presiunile la care sunt supuse femeile, inclusiv prin carantina forţată sau pierderea locurilor de muncă şi inegalitatea remunerării.