A fost creat Registrul european al criptomonedelor

O reprezentare vizuală a unei criptomonede în faţa logo-ului Facebook
O reprezentare vizuală a unei criptomonede în faţa logo-ului Facebook (Chesnot/Getty Images)

Marţi, 16 mai 2023, miniştrii de finanţe ai celor 27 de state membre din cadrul Consiliului UE (ECOFIN) au aprobat directiva Dac8 privind cooperarea administrativă între statele membre în domeniul fiscalităţii.

"Prin acordul de astăzi", a declarat fostul prim-ministru leton Toomas Töniste, în cadrul unei conferinţe de presă la finalul unei reuniuni de două zile a miniştrilor de finanţe din UE, "furnizorii de servicii de criptomonede vor trebui să raporteze tranzacţiile interne şi transfrontaliere ale clienţilor care locuiesc pe teritoriul UE. Statele membre vor obţine informaţiile necesare pentru a se asigura că se plătesc impozite pe câştigurile obţinute din tranzacţionarea sau investirea în criptomonede."

La rândul său Elisabeth Svantesson, ministra finanţelor din Suedia a afirmat: “Astăzi consolidăm normele de cooperare administrativă şi eliminăm lacunele care au fost utilizate în trecut pentru evitarea impozitării veniturilor. Astfel, se reduce riscul ca criptoactivele să fie utilizate ca refugiu pentru evitarea obligaţiilor fiscale şi pentru fraudă fiscală. Acordul reprezintă încă un exemplu că UE este lider în punerea în aplicare a standardelor globale”.

Directiva prevede schimbul automat de informaţii privind criptomonedele şi hotărârile (acorduri fiscale). Astfel, autorităţile fiscale vor face schimb automat şi obligatoriu de informaţii care trebuie furnizate de către furnizorii de servicii pentru criptomonede cu obligaţii de raportare. Aceasta include stablecoins, Nft şi criptoactive.

“Consiliul a ajuns la un acord în ceea ce priveşte poziţia sa (abordare generală) referitor la modificările aduse directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Modificările se referă în principal la raportarea şi schimbul automat de informaţii privind veniturile din tranzacţiile cu criptoactive şi de informaţii privind deciziile fiscale anticipate pentru persoanele cele mai înstărite (cu disponibilităţi financiare ridicate). Obiectivul urmărit este consolidarea cadrului legislativ existent prin extinderea domeniului de aplicare al obligaţiilor de înregistrare şi raportare şi a cooperării administrative generale a administraţiilor fiscale.

Categorii suplimentare de active şi venituri, cum ar fi criptoactivele, vor fi acum acoperite. Va exista un schimb automat obligatoriu de informaţii între autorităţile fiscale, informaţii care vor trebui oferite de furnizorii de servicii de criptoactive raportori. Până acum, caracterul descentralizat al criptoactivelor a îngreunat asigurarea respectării obligaţiilor fiscale de către administraţiile fiscale ale statelor membre. Caracterul inerent transfrontalier al criptoactivelor impune o cooperare administrativă internaţională solidă, care să asigure o colectare eficace a creanţelor fiscale.

Această directivă acoperă un domeniu larg de aplicare al criptoactivelor, pe baza definiţiilor prevăzute în Regulamentul privind pieţele criptoactivelor (MiCA), pe care Consiliul îl adoptă astăzi. De asemenea, sunt incluse în domeniul de aplicare criptoactivele care au fost emise în mod descentralizat, precum şi criptomonedele stabile, inclusiv tokenurile asimilate monedelor electronice şi anumite tokenuri nefungibile

Mai multe informaţii în comunicatul de presă din 16 mai 2023 lansat de Consiliul UE: Cooperarea între autorităţile fiscale naţionale: Consiliul aduce în prim-plan criptoactivele şi persoanele cele mai înstărite