Serviciul Vamal al R. Moldova raportează încasări mult mai mari decât în anii precedenţi

Unul din sediile Serviciului Vamal din R. Moldova
Unul din sediile Serviciului Vamal din R. Moldova (cna.md)

Serviciul Vamal de la Chişinău informează că datorită activităţii agenţilor economici şi a unei colaborării eficiente cu mediul de afaceri, veniturile încasate la bugetul de stat în anul 2021 se ridică la peste 28,5 miliarde de lei, fiind atestată o creştere cu 26,8% comparativ cu anul 2020 şi cu 24,9% faţă de anul 2019.

Totodată, în luna decembrie 2021, au crescut veniturile la bugetul de stat administrate de organul vamal. Astfel, în ultima lună a anului precedent, au fost înregistrate încasări de 3,062 miliarde lei, cu 27.2 % mai mult faţă de luna decembrie 2020.

În continuare, ponderea cea mai mare o deţin plăţile provenite din administrarea TVA, urmate de accize şi taxe vamale.

Referitor la categoriile de mărfuri supuse accizelor, cel mai mare contribuabil rămâne a fi sectorul petrolier, cu o pondere de circa 43%, urmat de produsele din tutun, care generează de 30,7% şi autovehicule, cu o cotă de peste 19% din suma totală a accizelor.

Creşterea încasărilor administrate de Serviciul Vamal este determinată, preponderent, de perfecţionarea controlului vamal, declararea autentică a bunurilor de către agenţii economici de bună-credinţă, dar şi de progresele înregistrate în domeniul antifraudă, subliniază instituţia într-un comunicat.

Un alt factor ce influenţează sporirea colectărilor la buget vizează măsurile de simplificare a procedurilor vamale şi facilitare a comerţului internaţional, cum ar fi declararea electronică, Agent Economic Autorizat (Authorised Economic Operator/AEO), Procedura de vămuire la domiciliu (PVD) sau Exportator Aprobat.

În context, Serviciul Vamal a ţinut să menţioneze că va continua să promoveze cele mai eficiente instrumente de facilitare a comerţului internaţional, care generează beneficii pentru mediul de afaceri şi contribuie la dezvoltarea economică a R. Moldova.