R. Moldova: Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie "PARE 1+1" a fost extins pentru încă trei ani

Programul este finanţat din bugetul de stat şi suplinit din fondurile Uniunii Europene.
Agricultor din R. Moldova
Agricultor din R. Moldova (The Epoch Times România)

Programul „PARE 1+1” a fost extins până la finele anului 2024. Pentru implementarea programului, Ministerul Economiei a prevăzut, pentru anii 2022-2024, mijloace financiare în sumă de 30 de milioane lei anual. O decizie în acest sens a fost aprobată în şedinţa de miercuri a Guvernului moldovean.

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care investesc mijloace băneşti obţinute peste hotare în iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova.

Candidaţii la program urmează cursuri în domeniul antreprenoriatului, astfel ca, ulterior, să poată obţine un grant de până la 250 mii lei. „PARE 1+1” prevede ca fiecare leu investit din remitenţe să fie suplinit cu un leu din partea programului.

Executivul de la Chişinău informează că pe parcursul anilor 2010-2021, în cadrul programului au fost înregistrate următoarele rezultate:

- 2649 persoane au fost instruite;

- 1815 proiecte investiţionale au fost aprobate pentru finanţare;

- 739 afaceri noi au fost lansate, ceea ce reprezintă 41,6% din totalul beneficiarilor de Program;

- 564 lucrători migranţi s-au reîntors acasă şi au lansat o afacere;

- 48,70% dintre antreprenori au fost tineri cu vârsta de până la 35 ani;

- 1524 beneficiari (84%) îşi desfăşoară activitatea în satele şi oraşele din ţară, iar în municipiile Chişinău şi Bălţi sunt înregistrate 16% din întreprinderi.

Printre participanţii la Program sunt migranţi care muncesc în peste 35 state. Cea mai mare pondere o deţin persoanele care investesc remitenţele obţinute în Italia, Federaţia Rusă şi Marea Britanie. De menţionat că 32% din totalul beneficiarilor „PARE 1+1” sunt femei, respectiv 571 întreprinderi sunt create şi/sau administrate de femei.

Din totalul solicitărilor de finanţare nerambursabilă, 34 întreprinderi (53%) activează în domeniul agriculturii: cultivarea cerealelor, creşterea legumelor în seră, prelucrarea plantaţiilor de viţă de vie, plantaţii de nuci, pruni, dar şi în apicultură şi zootehnie.

Alte 19 afaceri (30%) sunt demarate în domeniul prestării serviciilor: activităţi de cazare şi alimentaţie publică, servicii de transport, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, sănătate şi asistenţă socială, construcţii, iar 11 întreprinderi (17%) activează în industria prelucrătoare, având ca gen de activitate fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea obiectelor din ceramică, prelucrarea lemnului etc.

Programul „PARE 1+1” este implementat de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) din anul 2010 şi are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale moldovenilor aflaţi la muncă peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova, stimulând totodată transferurile băneşti pe căi oficiale.

Programul este finanţat din bugetul de stat şi suplinit din fondurile Uniunii Europene.

Totodată, proiectul prevede alocarea unor cote de capacităţi de generare intermitente, precum instalaţii fotovoltaice şi eoliene, de 250 MW (megawatt), cât şi pentru tehnologiile non-intermitente, aşa cum sunt instalaţiile de cogenerare şi hidroelectrice, de 150 MW, pentru perioada de timp anunţată.