R.Moldova, plasată în stare de urgenţă din 1 aprilie până la 30 mai, cu votul a 52 de deputaţi ai majorităţii parlamentare

Parlamentul Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova (parlament.md)

Întrunit în şedinţă plenară miercuri 31 martie, după câteva ore de dezbateri, Parlamentul de la Chişinău a aprobat Hotărârea privind declararea stării de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 1 aprilie – 30 mai 2021. Hotărârea se bazează pe Raportul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova privind necesitatea declarării stării de urgenţă.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului, în proiect se face referire asupra capacităţii limitate a întregului sistem de sănătate, insuficienţei critice a locurilor în secţiile de terapie intensivă, numărului total de pacienţi spitalizaţi cu forme grave şi medii, creşterii numărului de decese, suprasolicitării segmentului de medicină primară, precum şi asupra dinamicii negative şi necontrolabile a indicatorilor de sănătate publică.

În condiţiile situaţiei dificile şi răspândirii extrem de rapide a contaminărilor, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) are capacităţi legale şi de control limitate, motiv pentru care prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a venit astăzi în Parlament pentru a solicita mai multe împuterniciri.

Potrivit Hotărârii Parlamentului privind declararea stării de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe perioada stării de urgenţă Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

1) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;

2) instituirea unui regim special de circulaţie pe teritoriul ţării;

3) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;

4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entităţile;

5) interzicerea desfăşurării adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;

6) dispunerea, la necesitate, a raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;

7) coordonarea activităţii mijloacelor de informare în masă privind:

  • informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei;
  • familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale;
  • introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii;

8) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;

9) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;

10) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;

11) efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;

12) efectuarea altor acţiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Hotărârea prevede că dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Toate dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova intră în vigoare din momentul adoptării, Parlamentul urmând să informeze, în termen de 3 zile, Secretarul General al ONU şi Secretarul General al Consiliului Europei despre prezenta hotărâre şi cauzele adoptării acesteia.

Hotărârea intră în vigoare la data adoptării, se aduce de îndată la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de informare în masă şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Precizăm că au votat „pentru” deputaţii Partidului Socialiştilor, ai Platformei „Pentru Moldova” şi cei din Partidul Şor, însumând 52 de parlamentari din 82 prezenţi la şedinţă.