Moldova: O nouă platformă aduce averile demnitarilor în vizorul publicului larg

O platformă lansată de către Asociaţia pentru Democraţie Participativă se ocupă de sintetizarea informaţiilor despre averea demnitarilor pentru a oferi publicului şansa de a exercita un control mai riguros asupra integrităţii acestora.
Igor Boţan, director executiv ADEPT
Igor Boţan, director executiv ADEPT (Epoch Times România)

Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT), prin intermediul platformei www.avere.md, monitorizează integritatea persoanelor cu funcţii de demnitate publică de doi ani deja.

Astfel, persoanele care au admis majoritatea neregulilor, potrivit organizaţiei care se ocupă de monitorizarea şi sintetizarea declaraţiilor de avere ale acestora, sunt deputaţii şi judecătorii. Igor Boţan, director executiv ADEPT, consideră că demnitarii diminuează intenţionat valoarea bunurilor sau nu indică toată averea deţinută pentru a demonstra că sunt mai aproape de popor sau pentru a nu şoca societatea şi aşa sărăcită.

În momentul de faţă, pagina web conţine informaţii privind veniturile, proprietăţile şi interesele a 245 de demnitari publici, dintre care 186 sunt aflaţi în exerciţiul funcţiei.

Potrivit coordonatoarei de proiect ADEPT Elena Prohniţchi, rezultatele monitorizării declaraţiilor cu privire la veniturile şi proprietăţile pentru anul 2014 au scos în evidenţă mai multe nereguli admise de către demnitari în completarea acestora.

Printre cele mai frecvente nereguli comise de către demnitari în completarea declaraţiilor de avere este nedeclararea valorii bunurilor imobile şi mobile deţinute. În peste 82 de cazuri, demnitarii au omis să indice în declaraţii valoarea terenurilor, apartamentelor, caselor sau a automobilelor aflate în posesia lor.

O altă abatere des întâlnită, conform celor de la ADEPT, este nedeclararea de către demnitari a conturilor bancare. Astfel, din cei 186 de demnitari aflaţi sub lupa organizaţiei, în 55 de cazuri sau circa 30% din declaraţiile din 2014, demnitarii au omis menţionarea conturilor bancare deschise pe numele lor.

Un alt aspect semnalat de către ADEPT în cadrul conferinţei de presă a fost activitatea Comisiei Naţionale de Integritate (CNI), instituţie antrenată să monitorizeze declararea şi controlul veniturilor al persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică. Astfel, cei de la ADEPT au punctat mai multe abateri ale instituţiei, printre care lipsa unui control eficient al CNI asupra serviciilor prestate de către compania responsabilă de scanarea declaraţiilor de venit şi interese, gestiunea incorectă a datelor cu caracter personal şi întârzierile sistematice în publicarea versiunilor electronice ale declaraţiilor.

„Avem Comisia Naţională de Integritate, avem Centrul Naţional Anticorupţie, cu toate acestea însă, ţara noastră este campioană în corupţie, furturi”, a opinat Igor Boţan.

Potrivit membrilor ADEPT, platforma www.avere.md îşi propune să informeze obiectiv cetăţenii despre veniturile, proprietăţile şi interesele persoanelor cu funcţii de responsabilitate publică, cât şi despre neregulile admise de către aceştia la completarea declaraţiilor de avere şi interese personale.

„Vin în funcţii publice pentru a se îmbogăţi, evident prin ce metode...” Dar trebuie depăşită şi această situaţie. Toată retorica despre integrare Europeană, despre proiecte de ţară se risipesc la primul contact cu realitatea, în special dacă e să vedem cum funcţionează aceste instituţii menite să monitorizeze integritatea demnitarilor”, a conchis Boţan.

Totodată, reprezentanţii ADEPT şi-au exprimat speranţa că oferind publicului informaţii sintetizate despre interesele oficialilor publici, interesul cetăţenilor asupra subiectului corupţiei va creşte, fapt ce va duce la un control mai riguros din partea publicului şi la impulsionarea transparentizării.