Mihail Cotorobai: În ultimii cinci ani situaţia drepturilor omului în RM nu s-a îmbunătăţit

Corupţia ar fi un obstacol enorm în realizarea tuturor drepturilor omului în R. Moldova - civile, politice, economice, sociale şi culturale, precum şi a dreptului la dezvoltare, afirmă ombudsmanul.
Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului din R. Moldova
Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului din R. Moldova (facebook.com)

Parlamentul de la Chişinău a audiat pentru prima dată în ultimii 10 ani, în ziua de vineri, Raportul Avocaţilor Poporului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Acest lucru are loc în condiţiile în care raportul ombudsmanilor, potrivit legii, ar trebui să fie audiat anual de către Legislativ în termen de 60 de zile de la data prezentării, care ar fi expirat la 15 martie.

La prezentarea Raportului, Avocatul Poporului, Mihail Cotorbai, a atenţionat că nu a constatat o ameliorare a situaţiei în domeniul drepturilor omului, nici anul trecut şi nici în ultimii cinci ani. Evaluarea Periodică Universală (EPU) a R. Moldova din luna noiembrie a anului 2016 a demonstrat că mai există restanţe serioase la capitolul respectării drepturilor omului. Acesta a reiterat temerile sale legate de respectarea dreptului de acces la justiţie, la protecţie socială şi la un trai decent, la ocrotirea sănătăţii, condiţiile precare de detenţie, dar şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

”Pe 4 noiembrie 2016, autorităţile moldoveneşti au prezentat la Consiliul ONU pentru drepturile omului, în cadrul ciclului II al Evaluării Periodice Universale, Raportul naţional cu privire la respectarea drepturilor omului în ţara noastră. Numărul de recomandări a crescut semnificativ - de la 123 în primul ciclu al EPU la peste 200 în cel de-al doilea, ceea ce denotă faptul că aprecierea comunităţii internaţionale nu este una favorabilă şi că documentele de politici implementate în perioada dintre cele două cicluri nu au avut efectul scontat”, se arată în raport.

În opinia Ombudsmanului, corupţia ar fi în prezent obstacolul enorm în realizarea tuturor drepturilor omului din R. Moldova - civile, politice, economice, sociale şi culturale, precum şi a dreptului la dezvoltare. De aceea, pledează ca autorităţile moldovene în acţiunile de combatere a corupţiei să adopte o abordare bazată pe drepturile omului. ”Iar asta înseamnă că, mai presus de toate, în centrul acţiunilor de combatere a corupţiei trebuie să fie puşi oamenii.”

În context, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a menţionat că există probleme serioase şi în ceea ce priveşte asigurarea respectării drepturilor copilului în R. Moldova. Cele mai grave se referă la documentarea copiilor, în special din stânga Nistrului; protecţia copiilor rămaşi fără de îngrijirea temporară a părinţilor, prevenirea delincvenţei juvenile şi asigurarea justiţiei prietenoase copilului, respectarea dreptului la educaţie, dezinstituţionalizarea şi incluziunea copiilor cu dizabilităţi şi respectarea drepturilor acestora

”Nedocumentarea copiilor duce la încălcarea dreptului acestora la nume şi cetăţenie, la educaţie, la protecţie socială, la sănătate”, a declarat Ombudsmanul precizând că a identificat lacune în aplicarea legislaţiei, birocratizarea excesivă a procesului de documentare, iresponsabilitatea părinţilor, precum şi lipsa de conlucrare intersectorială a autorităţilor publice. Maia Bănărescu a mai atras atenţia asupra lipsei datelor statistice privind numărul exact al copiilor care nu deţin certificate de naştere. O problemă aflată în atenţia Avocatului copilului fiind violenţa faţă de copii, violenţa în şcoală dar şi problema copiilor din stradă ce se află pe agenda Guvernului din 2016, dar care încă nu a fost rezolvată.