Mai multe nereguli depistate la unele companii din subordinea MTI în urma auditului pentru 2009-2012

Ministrul Transporturilor, Ovidiu Ioan Silaghi, a prezentat vineri câteva din rezultatele controlului de audit realizat pentru perioada 2009-aprilie 2012, care arată mai multe nereguli la unele companii din subordinea ministerului.

Potrivit lui Silaghi, unele aspecte legate de utilizarea fondurilor europene urmează să fie verificate şi de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Raportul efectuat de comisia de audit arată că, în total, Comisia Europeană a solicitat corecţii de 141,48 milioane euro, "bani cheltuiţi care vor fi suportaţi de la bugetul de stat, cheltuieli neeligibile sau plăţi nejustificate. Companiile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii au cheltuit sute de milioane de euro fără respectarea legislaţiei sau nejustificat".

Potrivit rapoartelor de control efectuate la principalele companii din cadrul MTI s-au constatat mai multe nereguli.

Astfel, la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa s-au constatat: plata nelegală a sistemului perimetral neexecutat în valoare de 1.743.764 lei (415.182 euro); un prejudiciu datorat lipsei elementelor prefabricate care intră în componenţa valorică a lucrării în curs de executie ”Pasarelă pietonală si Port agrement zona Cazinou –Mamaia”, în sumă de 487.132,45 lei (108.252 euro); încălcarea prevederilor contractuale privind constituirea garantiilor: valoarea garantiilor neconstituite la contractele de agent si de armator a fost în cuantum de 2.038.071 lei (452.905 euro); investitii asumate si nerealizate în valoare totală de 2.050.000 lei (500.000 euro); neîncasarea sumelor aferente închirierii terenurilor apartinând domeniului public, în cuantum de 2.525.425 lei (561.205 uro).

La Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, Curtea de Conturi a constatat ca a fost prejudiciat patrimoniul public al statului cu suma de 42.547.874 lei (9.455.083 euro) prin executarea silită a 101,5 km cale ferată, în favoarea unor operatori economici privaţi.

Totodată, Departamentul de Luptă Anti Fraudă (DLAF) a constatat încălcări ale prevederilor legale la atribuirea contractelor de lucrări in valoare de peste 52.000.000 euro, fapt ce poate conduce la aplicarea de corecţii financiare în valoare de 100%, respectiv la suportarea acestor sume de la bugetul de stat.

Pentru reabilitarea Liniei de Cale Ferată Bucureşti – Constanţa s-au constatat întârzieri de peste 2 ani de zile şi suplimentări ale valorilor contractuale în sumă totală de peste 451.000.000 lei (110 milioane euro).

De asemenea, Corpul de Control al Primului Ministru a constatat că la data de 31.05.2011, ANAF a instituit sechestre asiguratorii asupra activelor companiei, în valoare de peste 700 milioane lei (155.555.555 euro).

Din cauza managementului defectuos, patrimoniul privat al CFR a fost afectat astfel: 841 de vagoane călători şi marfa au fost înstrăinate, ca urmare a aplicării sechestrelor; 166 de vagoane de marfă şi uz administrativ au fost sustrase; 25 de vagoane au fost predate fără proces verbal către societati private; 147 vagoane neinventariate; 6 vagoane tăiate abuziv.

Corpul de Control al MTI a constatat că, în derularea Contractului ISPA 2000/16(P)PT(001/03/02 încheiat de către CN CF CFR SA pentru reabilitarea secţiunilor Băneasa – Feteşti, plata sumei de 5.670.189 lei (1.382.974 euro) s-a realizat cu încălcarea unor prevederi ale Memorandumului de finanţare şi ale contractului de lucrări astfel că suma a fost declarată neeligibilă si, în consecintă, a fost suportată de la bugetul de stat.

Totodată, urmărirea defectuoasă a derulării contractului „Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti – Constanţa, Tronsonul Băneasa – Fundulea, Lotul nr.2” a generat un litigiu prin care CN CFR SA a fost obligată la plata sumei de 38.277.964 lei (8.506.214 euro)

În ceea ce priveste Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, în urma verificarii legalitatii utilizării şi rambursării fondurilor provenite din credite externe rambursabile Curtea de Conturi a constatat: la Contractul de finanţare dintre Banca Europeană de Investiţii (BEI), România şi CNADNR, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, ratificat prin OUG nr.159/2002, aprobat prin Legea nr.86/2003, costul Proiectului a fost majorat cu suma totală de 138.161.747 lei (36.678.902 euro), prin includerea în costul Proiectului a unor cheltuieli neeligibile, respectiv taxe şi impozite, suportate din cofinanţare; au fost efectuate plăţi în sumă de 11.043.234 lei (2.568.194 euro) fără respectarea clauzelor contractuale si, în consecintă, a fost suportată de la bugetul de stat.

La Acordul de împrumut dintre Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi România, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor, ratificat prin OUG nr.52/2005, aprobat prin Legea nr.274/2005 s-a constatat: suma de 225.000.000 lei (50.000.000 euro) din valoarea totală a Proiectului (198.375.000 euro) a fost anulată datorită gestionării şi utilizării ineficiente a fondurilor; plăţi nelegale în sumă de 5.109.720 lei (1.135.493 euro), peste listele de cantităţi din contractele de lucrări, pentru care nu au fost încheiate acte adiţionale sau emise ordine de variaţie; plăţi nejustificate în sumă de 3.008.900 lei (668.645 euro), pentru servicii de consultanţă.

La Acordul de împrumut BEI 22.417 pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad - Timişoara şi a variantei de ocolire a oraşului Arad, ratificat prin Legea nr. 250/2004 s-au constatat: plăţi nelegale în sumă totală de 6.041.149 lei (1.342.478 euro), fără documente justificative care să probeze livrarea bunurilor sau efectuarea serviciilor şi lucrărilor; - acceptarea la plată a unor cantităţi suplimentare de lucrări în valoare de 109.240.942 lei (24.275.765 euro), fără documentele justificative aferente; - diminuarea veniturilor bugetului de stat cu suma de 9.526.088 lei (2.116.910 euro) deoarece nu au fost aplicate şi deduse penalităţi pentru întârzieri în executarea lucrărilor.

De asemenea, CNADNR SA a încredinţat direct (fără licitaţie) contracte de consultanţă juridică în valoare de 57.354.220 lei (12.745.555 euro).

Suma de 6.397.000 lei (1.421.555 euro) a fost plătita pentru activităţi legate de exproprierea imobilelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti – Constanţa, în conditiile în care la 31.12.2011 exproprierile nu erau finalizate.

De asemenea, contractul „Sistem informatic pentru emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei” în valoare de 34.292.006 lei (7.620.446 euro) a fost atribuit cu încălcarea prevederilor legale specifice privind achiziţiile publice.